Logo Webboard ของ RFAC
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ศูนย์รวมการติดต่อ พบปะ ข่าวสารของกำลังพลสำรองไทย ทุกหน่วย

  

  Topic : ทภ.๔ รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๒,๐๗๒ นาย

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3 4   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 118.173.170.226

  โพสต์เมื่อ : 21 พ.ค. 2551 21:52 น.

กองทัพภาคที่ ๔ รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุ เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน ๒,๐๗๒ นาย เพื่อบรรจุในหน่วยท หารพราน ดังนี้

กรมทหารพรานที่ ๔๑ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๒ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๓ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๔ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๕ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๖ จำนวน ๒๙๖ นาย
กรมทหารพรานที่ ๔๗ จำนวน ๒๙๖ นาย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นชาย มีสัญชาติไทย
- อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ป.๔
- มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติงานในสนามได้

หลักฐานการรับสมัคร

- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป
- ใบสมัคร
- สัญญาจ้าง
- สัญญาค้ำประกัน
- สำเนาทะเบียนบ้าน (มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานสำคัญทางการทหาร (สด.๘, สด.๙, สด.๔๓)
- ใบรับรองแพทย์
- ใบแสดงคุณวุฒิสถานที่รับสมัคร

- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕-๓๘๓๔๐๑

- กรมทหารพรานที่ ๔๑ บ้านวังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา โทร. ๐๗๓-๒๑๖๓๔๑

- กรมทหารพรานที่ ๔๒ วัดท่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา โทร. ๐๗๔-๓๗๑๑๐๐

- กรมทหารพรานที่ ๔๓ บ้านห้วยน้ำเย็น ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โทร. ๐๗๓-๓๕๗๔๖๐

- กรมทหารพรานที่ ๔๔ บ้านป่าทุ่ง ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โทร. ๐๗๓-๔๑๖๒๔๔, ๐๗๓-๔๑๖๒๔๕

- กรมทหารพรานที่ ๔๕ บ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โทร. ๐๗๓-๕๓๘๑๑๗, ๐๗๓-๕๓๘๑๒๐

- กรมทหารพรานที่ ๔๖ วัดบางนรา ถนนชลคามพินิจ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. ๐๗๓-๕๑๓๒๓๑

- กรมทหารพรานที่ ๗ หมู่ ๔ ต.ตำเซะ อ.เมือง จ.ยะลา โทร. ๐๗๓-๔๘๓๔๔๙, ๐๗๓-๔๘๓๔๗๑ระยะเวลาการรับสมัคร      

ตั้งแต่ ๑๕ พ.ค.๕๑ – ๑๓ มิ.ย.๕๑   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  31 พ.ค. 2551 10:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ว่าที่ ร.ต.ประทีป

  125.24.139.243

  

โห รับเยอะมาก

สมใจใครหลายคนเลย คราวนี้ ขอบคุณครับ ที่แจ้งข่าว

 


  24 มี.ค. 2552 15:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป jack

 jackadirek@gmail.com 61.7.161.34:10.0.1.244

   คนตาบาดหนึ่งข้างสามารถสมัครทหารพรานได้ไหมครับ

 


  24 มี.ค. 2552 15:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นัด

 jackadirek@gmail.com 61.7.161.34:10.0.1.244

  

คนเรียนจบปริญญาตรีสมัครเป็นทหารพรานแล้วรับเงินเดือนเท่าไรครับ

 


  24 มี.ค. 2552 15:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป พนักงานราชการ

 jackadirek@gmail.com 61.7.161.34:10.0.1.244

  

เป็นทหารพรานแล้วสามารถย้ายที่ปฏิบัติงานที่อื่นได้ไหมครับ อย่างเช่น ได้ลงปฏิบัติงานที่ชายแดนใต้แล้วสามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่ภาคเหนือได้ไหมครับ

 


  26 มี.ค. 2552 09:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อยากเป็นทหารพราน

 m.kraithong@yahoo.com 125.25.145.62

  

เปิดรับสมคัรทหารพรานหรือยังคร้บ ถ้าเปิดช่วยบอกด้วยครับ

 


  18 เม.ย. 2552 22:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป mai

 mai@mail.com 124.157.231.121:192.168.2.83

  

หมดเขตไปแล้วแต่อยากสมัคร  ทำไงดี

 

 


  18 เม.ย. 2552 22:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป mai

 mai@mail.com 124.157.231.121:192.168.2.83

  

ทำไมไม่คอ่ยมีคัยตอบ

 


  18 เม.ย. 2552 22:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป mai

 mai@mail.com 124.157.231.121:192.168.2.83

  

โหลดใบสมัคของ ทพ47 ใว้แล้วแต่ยังไม่ส่งรอคำตอบจากพี่ๆ

ตอบดว่นน้องๆรออยู่เด้อ

 


  10 พ.ค. 2552 16:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อยากรู้

 sungkung_s@hotmail.com 203.170.234.20:172.29.12.103

  

รอบนี้ไม่รับผู้หญิงบ้างเหรอค่ะ

 


  19 พ.ค. 2552 10:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คนสายตาสั้น

 anu-28@hotmail.com 125.27.234.115

  

สายตาสั้นแต่เคยเป็นทหารเกณฑ์อยู่ 3 จชต. อยากสมัคร ทพ.  จะรับไหมครับ

 

 


  16 มิ.ย. 2552 08:42 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ฟอร์ด

  58.8.146.55:192.168.1.107

  

บัญชา จักร์แต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  16 มิ.ย. 2552 08:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป fordddddd0876707922

 m.jojoe@yahoomail.com 58.8.146.55:192.168.1.107

  

อยากเป็นทหารพรานครับ ชื่อ บัญชา จักร์แต เคยสมัครไปที่ กรม 47 แต่ไม่ได้ไปทดสอบร่างกาย เพราะทราบข่าวล่าช้า จึงอยากให้ทางกรมเรียกตัวอีกครั้งครับ

 

 


  27 มิ.ย. 2552 09:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ฟอร์ด บัญชา จักร์แต

 m.jojoe@yahoomail.com 58.8.146.228:192.168.1.111

  

บัญชา   จักร์แต     ที่อยู่    บจก. เกษตรหมูกะทะ   แผนก รปภ. 1979/1-2 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900

    อยากเป็นทหารพรานครับ อยากปฏิบัติหน้าที่อยู่ภาคใต้  จ.นราธิวาสครับ ผมมีความมั่นใจว่าจะเป็นทหารพรานที่แกร่งได้ครับ และพร้อมที่จะปกป้องพี่น้องชาว  3  จังหวัดชายแดนใต้ทุกคนครับ

 


  1 ก.ค. 2552 09:27 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ฟอร์ด

 m.jojoe@yahoomail.com 58.8.144.178:192.168.1.110

  

บัญชา  จักร์แตครับ  ผมโหลดใบสมัครไม่ได้ครับผม  ต้องทำไงดี ใครโหลดได้ให้บาทเดียวครับ แฮ่ๆๆ ใครโหลดได้ยังไงช่วยบอกผมทีครับจะไม่ลืมพระคุณเลย

   ผมอยากเป็นทหารพรานมากๆครับ อยากรับใช้ชาติเหลือเกิน

 

 

 

 


  5 ส.ค. 2552 00:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ชายชาติทหาร

 poth_pursak@hotmail.com 124.122.73.151

  

อยาเป็นทหารครับ

เรียนมาน้อยครับ

เป็นไปได้อยากเป็นทหารที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ

อยากรับใช้ชาติครับ

 


  19 ส.ค. 2552 11:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ร้อยโทชลิต

 _ 58.147.93.117

  

ใครสนใจทหารพาลจาเปิดรับอีกมากสามจังหวัดชายแดนใต้ประมาณเดีอนตุลาคมรับเยอะ

เป็นแล้วสามารถย้ายที่ได้ถ้ามีคนเปลี่ยนมาแทน สนใจโทร

กรมทหารพาล 41[บ้านวังพยา จังหวัดยะลา 073216341 

กรมทหารพาล43 อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี 073357460

กรมทหารพาล44 อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี 073416244

กรมทหารพาล45 อ.เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 073538117

กรมทหารพาล46 อ.บางนาด จังหวัดนราธิวาส 073513231

กรมทหารพาล7 อ.เมีอง จังหวัดยะลา 073483449

 


  23 ส.ค. 2552 14:49 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ก.

 aung_ant@ymail.com 110.49.157.168

   สมัครทหารพรานช่วงประมาณเดือนตุลาคมนี้  สมัครออนไลน์หรือต้องไปสมัครด้วยตนเอง  รับจำนวนกี่คน   ได้ข่าวมาว่าจะมีการเปิดกรมทหารพรานไหม่จริงรึเปล่า  ถ้ามีการเปิดกรมใหม่สถานที่ที่ไหน  การสมัครทหารพรานนี้มีเด็กเส้นรึเปล่า  ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ไปสมัครแล้วปรากฎว่าเด็กฝากเยอะมาก  ไม่เป็นธรรมเลย  ผลอยากเป็นทหารพรานมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 


  5 ก.ย. 2552 12:19 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป noom-ninja

 noom-ninja@hotmail.com 117.47.135.32

  

รับเมื่อไหร่บอกด้วย 087-222-73-53

mailto:085-454-58-44noom-ninja@hotmail.com

 


  20 ก.ย. 2552 21:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ทั่วไป

 fisheries_5@hotmail.com 118.175.113.79

  

ตอนนี้ที่ไหนรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานครับ

จบปริญาตรี เป็นครูด้วยในตอนนี้ แต่อยากรับใช้ชาติมากครับ

 

 


  28 ก.ย. 2552 16:00 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป พลทหารสุบิน หาญศิริ

 subinhansiri@hotmail.com 115.67.79.173

  

เพยามีมั้ยครับ

 


page [1] 2 3 4   Next >>

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010