Logo Webboard ของ RFAC  ศูนย์รวมการติดต่อ พบปะ ข่าวสารของกำลังพลสำรองไทย ทุกหน่วย

  

  Topic : กว่าจะมาเป็น... หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.132.248

  โพสต์เมื่อ : 8 พ.ย. 2550 19:46 น.  

ความเป็นมาก่อนการจัดตั้งหน่่วยทำลายใต้น้ำ

      ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒  กองกำลังทางเรือของทั้งฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายอักษะต่างก็ได้ส่งหน่วยรบพิเศษซึ่งเป็น หน่วยรบขนาดเล็ก ที่ได้รับการฝึกให้มีขีดความสามารถเหนือทหารทั่วไป  เข้าปฏิบัติการเพื่อทำลายกองเรือ  สิ่งก่อสร้างและ สถานที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้าม  ทำการก่อวินาศกรรมและปฏิบัติการลับอื่น ๆซึ่งผลการปฏิบัติของแต่ ละฝ่ายก็ได้สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างมากการปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษนี้ได้กระทำตลอดเวลาและแม้ว่า สงครามโลก ครั้งนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วภารกิจของหน่วยรบพิเศษเหล่านี้ก็ไม่ได้จบสิ้นตามลงไปด้วยแต่กลับได้รับการพัฒนาทั้ง ด้านการฝึก องค์บุคคลนักรบพิเศษ   การวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์และยุทธวิธีใหม่ ๆ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  และเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น   อันจะมีผลทำให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆีความง่ายและบรรลุ วัตถุประสงค์ตลอดจนองค์บุคคลมีความปลอดภัยสูง   Admin ลบความคิดเห็นนี้