Logo Webboard ของ SrithonClub
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ความรู้เกี่ยวกับหนังตะลุง

  

  Topic : หนังตะลุง

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3 4 5 6 7   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป เด็กสงขลา~admin

 Hibara_i@thaimail.com 61.19.150.150

  โพสต์เมื่อ : 14 พ.ค. 2549 12:55 น.

 

        เครื่องดนตรีที่สำคัญของหนังตะลุง มี ๕ อย่าง ดังนี้ ;

๑. โหม่ง ๑ คู่ : เสียงสูงลูกหนึ่ง เสียงต่ำลูกหนึ่ง โหม่งทั้งคู่แขวนขนานกันในรางไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวโหม่งทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดง

        ๒. ฉิ่ง ๑ คู่ : ตัวฉิ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ - ๓ นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดง

        ๓. กลอง ๑ คู่ : หุ้มด้วยหนังทั้งสองข้าง หน้ากลองมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘ - ๑๐ นิ้ว ตรงกลางโตกว่าหัวท้ายเล็กน้อย ความยาวประมาณ ๑๐ - ๑๒ นิ้ว ใช้ไม้ตี ๒ อัน

        ๔ . ทับ ๒ คู่ : ลักษณะคล้ายกลองยาวแต่สั้นกว่า มีขนาดต่างกันเล็กน้อย

        ๕. ปี่ ๑ เลา

~ หนังตะลุงบางคณะจะเพิ่มซอเข้าไปด้วย ๑ สาย นิยมใช้ซอด้วง~

       

 

 

 

--- > ถ้าคุณอยากเป็นนายหนัง...!!!  

        นายหนัง ... คือ คนเชิดรูปหนังมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นอัจฉริยะบุคคลก็ว่าได้ ต้องเป็นคนที่มีความสามารถรอบรู้ในเรื่องต่างๆ  ต่อไปนี้

        ๑ . ต้องมีเสียงดี --- >

                        นายหนังจะต้องมีน้ำเสียงไพเราะ  เสียงดังฟังชัด  ไม่แหบแห้ง  เพราะสมัยก่อนไม่มีเครื่องขยายเสียงช่วย  บางครั้งต้องแสดงให้คนชม  มีจำนวนตั้งแต่  ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ คน ก็มี ซึ่งนายหนังจะต้องขับกลอนและพากย์บทติดต่อกันนานถึง ๗ ถึง ๘ ชั่วโมง และสามารถทำเสียงให้ได้หลายเสียงแบบเดียวกันกับคนพากย์บทภาพยนตร์ ถ้ารูปหนังในเรื่องมี ๓๐ ตัว ก็ต้องทำเสียงทำเสียงให้ได้ ๓๐ เสียง   เช่น   เสียงพระ   เสียงนาง เสียงยักษ์ เสียงฤๅษี เสียงพระราชา เสียงคนสามัญ เสียงตัวตลก ตลอดถึงเสียงสัตว์   เสียงเครื่องยนต์ เสียงลม เสียงฝน เป็นต้น

        ๒. ต้องเชิดรูปถูกตามลักษณะของรูป --- >

                นายหนังต้องมีศิลปะในการเชิดในการชักรูปให้เหมือนมนุษย์มีชีวิตจิตใจจริงๆ   เช่น   การเดิน  การนาด  พูดจา  ร้องร่ำคร่ำครวญ  ง้องอนได้   ถ้าเป็นรูปยักษ์  ต้องเชิดให้ตึงตังโผงผาง  แสดงอารมณ์ดุร้าย  หยาบคาย  ถ้าเป็นรูปนาง  ต้องเชิดให้สุภาพอ่อนหวาน   บทพระฤๅษีต้องเชิดให้สุขมเยือกเย็น  ตัวตลก  ต้องเชิดให้หลุกหลิก    เงอะงะ  เก้ ๆกัง ๆ   ชวนให้น่าขัน

        ๓.ต้องมีความรอบรู้  --- >

                นายหนังต้องเข้าใจในลักษณะท่าทางของคน  สัตว์  ในอิริยาบถต่างๆ   ต้องเข้าใจในฉันทลักษณ์  โคลง  ฉันท์  กลอน  วรรณคดีไทย  ภูมิศาสตร์  ลัทธิศาสนา  กฎหมายบ้านเมือง  คติโลกคติธรรม  ดังคำกลอนที่ว่า ...

        “ในเรื่องหนังยังมีทั้งสี่ภพ       เรียนให้ครบรู้ให้ครบทันมาตรฐาน

เมืองนรกยกมาเมืองบาดาล              บนวิมานบ้านมนุษย์สุดยากใจ”

 

และคำกล่าวที่ว่า ...

 

          “หนึ่งทางโลกสองทางธรรมร่ำเรียนไว้ สามทางกฎหมายสี่ภาษาอย่าเหลวไหล

คำพื้นบ้านผู้ชมว่าคมใน                                      มาทำไหรไอ้เมล้ออย่าเขลอะกู”

            ๔. ต้องมีปฏิภาณไหวพริบดี --- >

                นายหนังต้องมีปฏิภาณดีเด่น  คิดกล่าวกลอนได้ทันเหตุการณ์  เช่น  “หนังปานปอด” ที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าตาบอดมาแต่กำเนิดแต่สามารถแสดงหนังตะลุงได้ ครั้งหนึ่ง...  เมื่อถึงเวลาจะออกยักษ์ ลูกคู่หยิบรูปผิด กลับหยิบรูปเต่าส่งให้   หนังปานบอดก็ขับกลอนว่า “จะกล่าวถึงอสุราพญายักษ์” คนดูโห่แล้วบอกว่า “รูปเต่าๆ” หนังปานบอดก็ขับกลอนต่อไปว่า...

หนังปานบอด--- >        < --- หนังปานบอด

 

“...ยักษ์นี้ดีไม่เบาอยู่ในคราบเต่ามานานนักหนา                                    ว่าแล้วเท่านั้นไม่ทันช้า

ออกจากคราบเต่านาเป็นพญาอสุรี...”

 

 

        ๕.ต้องมีอารมณ์ขัน --- >

                นายหนังต้องมีมุขตลกในการขับกลอน  บางครั้งอาจกล่าว  กลอนคำผวนสองง่ามสามมุม  เหมือนกลอนสรรพลี้หวนอันลือลั่นของนครศรีธรรมราช  เช่น

        “มารนิ่งนั่งฟังสารเหมือนขวานสับ   จะจอดับฟาดศอให้คอหัก

ยักษ์ขึ้งโกรธโกรธาหนักหนานัก                     เหงื่อชโลมโทรมพักตร์ยักษ์ไม่เช็ด”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- กลอนแปด --

“หัตถ์ทั้งสองประคองวางกลางศีรษะ

แทนเทียนทองปทุมาสักการะ                   บูชาพระสัพพัญญูองค์มุนินทร์

สุดประเสริฐเลิศล้นทวีปสี่               มิ่งโมลีโลกสามงามเฉิดฉิน

พระพ้นฝั่งสังสารวัฏตัดราคิน          สมถวิลเสวยทิพย์ที่นิพพาน

ผู้อยู่หลังสั่งสอนพระศาสนา            ศึกษาหาทางตามข้ามสงสาร

พระปัญญาคุณล้นพ้นประมาณ        ขอกราบกรานพระมหากรุณาธิคุณ”

--- > หนังกั้น    ทองหล่อ

-- กลอนสี่ --

สิบสามพอดี          สิบสี่ทรามน้อง      ใครใคร่เห็นน้อง   เห็นนางยามนอน

อายุสิบสี่               ปลายปีสิบห้า        เต็มสาวขึ้นมา        น่าเรียงเคียงหมอน

แขวนสร้อยไข่มุก  นิวลุกตองอ่อน      งามหล่อนยามยิ้ม   งามยิ้มยวนใจ

งามคมสมส่วน      ถันนวลตั้งคัด        เสื้อบางนางตัด      สีนี้น้องใส่

        ดังนั้น  หนังตะลุงจึงเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่ยังได้รับความนิยมสูงในภาคใต้  และเหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น  ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  การศึกษา   สาธารณสุข  ดนตรี  กีฬา  และอาชีพ  หากทางราชการนำมาใช้เป็นสื่อขยายผลงานหรือเผยแพร่ประชาธิปไตยย่อมจะได้ผลแน่นอน  เพราะหนังตะลุงอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

-- กลอนหนัง --

“ตำนานพระธาตุ”

แต่งโดย .. อาจารย์ ส.  สงวนศิลป์  ( ปราชญ์เมืองนคร )

          โอ้ว่า .. แล่กเมื่อถึงคำที่เค้าทำนายแต่เรียกถวายพระธาตุธรรมโศกราชสุรบิน .. ว่าธาตุของพระชินสีห์  เจ็ดเดือนกว่าที่เดินทางมาจากธานี .. มาทำพิธีแต่งพระธาตุออ .. สร้างที่บนหาดทราย  หาดผุดใหญ่ในและนอกด้วยระลอกและทรรศน์ศาสตร์ยังเป็นหาดอยู่กลางเมือง ออ .. สิ่งนี้เป็นเครื่องหมายวัดความสูงของพระธาตุวัดตั้งแต่อาฐไปจดปลายวัดได้พองามวัดได้ ๓๘ วา แล้วเศษ ๒ ศอกเค้าบ่งบอกความสูงคงไม่มากเกินสูงเทียมนกเขาเหินที่ลอยเหพี่น้องนะที่ล่องบนเวหา  แล้วเค้าเอาทองคำมาทำยอด  มันช่างสูงสอดราคา ๓๐๐ ล้านกว่าๆนี่ราคาของทองคำ เศษยังมีอีกเกือบล้าน  เค้าสร้างมานานหนักหนา  มีพระราชาชูชุบนี่มาช่วยอุปถัมภ์  น้ำหนักทองต้องขอยกหยิบแล้ว ๙๖๐ กิโลกรัม คือ ๘๐๐ ร้อยชั่งทองคำ  ที่เขาได้ทำมา ที่หาดทรายนี่สวยเรี่ยม .. สี่เหลี่ยมจัตุรัส ๑๕ วาวัดกับ ๒ นิ้ว ยอดสูงโดดดิ่วชี้ช่องไปสู่ห้องพระเวหา  ที่ข้างภายในมีสระใหญ่ด้านหนึ่งขังน้ำพองาม ๘ วา ความลึกของสระ ๕ วาถ้วนนี่เราควรจะรำพัน  เอาแม่ขันใหญ่มาใส่นี่คงคา  เอาทองทำนาวาสวยสะอาดบรรจุพระธาตุแล้วลอยกระแส  ลอยอยู่ในแม่ขัน  ช้างล่อเศียร ๒๒ ประคับประคองธาตุทรงธรรม   เวลานั้นมิใช่น้อย  ออ .. มาเป็นร้อยเป็นพันปี  ชาวภูเก็ตและชาวตรังนี่พังงาชวนทั้งชาวนราธิวาส  ทั้งชาวสุราษฎ์  ชาวชุมพร  มากราบขอพรที่นครศรีฯ ประวัติย่อๆจะขอเล่ากล่าวไว้เพียงนี้ ขอบคุณน้องพี่ทุกชนชั้น ออ .. ที่ได้ฟังคำบรรยาย

          ซึ่งในกลอนต่างๆของหนังตะลุงจะแฝงแง่คิดไปด้วยเสมอ  เรียกได้ว่านายหนังตะลุงจะมอบแง่คิดให้แก่ผู้ฟังเป็นคำกลอน ที่บางครั้งก็แทรกมุขตลกเข้าไปบ้าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน

--- ที่นี่คืนนี้ได้มาเล่นที่บ้านนาหม่อม เป็นบ้านเมืองที่สงบสุข ผมได้ไปสืบมาเรียบร้อยแล้วที่ตำรวจเค้า.. ที่นี่ไม่มีคดีอาชญากรรมไม่มีเลย ลักเล็กขโมยน้อยก็หาม้าย ยังมั้งกะเล่นไพ่ .. เรากะไม่รู้อีทำพื่อ         อ.นาหม่อม จ.สงขลา เมืองที่ระเบิดไม่มา เพราะที่นี่ประชาชนอยู่กันสุขขีบายใจ  ถ้าเลยไปอีกนิ๊ดไรจะนะยังน่ากลัว เลยบอกแม่ทูนหัวว่าอย่าไปให้ถึงสะบ้าย้อยเรียบร้อยทั้ง ๑๙ ศพ ---

“...บทกลอนต่อไปนี้อยากให้เด็กๆสาวๆเด็กบ่าว คนเฒ่า คนแก่ ครูกำ ๔ แบ ทางแค่ไม่ไกล ขวานทำกับเหล็ก เล่มเล็กไม่ใหญ่ จีนได้กับไทย ออกลูกบ้าๆ  ... ไม่โร้กลอนพากูไปไหนโฉ้แล้ว ... อยากให้พี่น้องฟังให้ดีบทนี้ ..: ประตูหลางเท่า***๊ด เค้านั่งปิดไม่เปิด พี่น้องแลกันเถิดเข้ากันไปแน่นนั๊ด พระสอนให้ดีเราไม่ปฏิบัติ ผิดกฎบัญญัติก้ะโถกลากเข้าคุก..     ---- หนังเอกชัย ศรีวิชัย

--- > โดยบทกลอนบทนี้จะสอนและให้ข้อคิดว่าผู้คนในปัจจุบันเริ่มที่จะหันเข้าไปหาสิ่งที่ผิดกันมากขึ้นโดยเปรียบว่า.. ประตูคุกแค่นิดเดียวไม่ได้ใหญ่โต  แต่ก็มีผู้ที่ปฏิบัติผิดจนเข้าอยู่กันแน่น พระสอนให้ดีแต่ว่าคนเราไม่ค่อยที่จะปฏิบัติตาม พอทำผิดกฎบัญญัติก็ต้องเข้าคุก ..

 

 

 

 

          หนังกั้น    ทองหล่อ เป็นหนังตะลุงชั้นบรมครูคนหนึ่งของภาคใต้  เป็นผู้แสดงหนังตะลุงด้วยใจรักศิลปะในการแสดง  โดยรักษารูปแบบการแสดงดั้งเดิมเอาไว้  เช่น  การใช้เครื่องดนตรีตามแนวโบราณ  ซึ่งมีเพียง ๕ ชิ้น  ดำเนินเรื่องแสดงสอดแทรกธรรมะให้คติข้อคิดแก่ผู้ฟังไม่แสดงตลกโปกฮาไร้สาระ  กล่าวกลอนด้วยปฏิภาณโวหาร  แสดงเรื่องไม่ซ้ำแบบและไม่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น  โดยได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง   ( หนังตะลุง ) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

        ๑.ประวัติ

                หนังกั้น   ทองหล่อ   เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๕๓ ที่บ้านเลขที่ ๒๓๔   ม. ๒   ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  บิดาชื่อ     นายคง    มารดาชื่อ  นางชุม  ทองหล่อ  เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้อง ๕ คน

                ๑.๑ การศึกษา

                        หนังกั้น  ทองหล่อ  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  จบชั้นมัธยมศึกษาสูงสุดชั้น   ม.๑  จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา

                ๑.๒ การบรรพชาอุปสมบท

                        หนังกั้น   ทองหล่อ  ได้บรรพชาเป็นสามเณรในปี พ.ศ.๒๔๗๐  เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี  อยู่ที่วัดน้ำกระจาย  เรียนธรรมศึกษาจนสอบได้นักธรรมชั้นโท  หลักธรรมที่ได้เล่าเรียนมานี้  หลังจากลาสิกขาบทแล้ว    หนังกั้นได้ใช้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ทุกครั้งที่ได้แสดงหนังตะลุงจะสอดแทรกหลักธรรมสั่งสอนประชาชนให้ยึดมั่นในศาสนา  ให้ละเว้นความชั่ว  ให้ทำแต่ความดี  และชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส  โดยที่ผู้ฟังมิได้รู้ตัว ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓  เขาลาสิกขาบทมารับราชการครูที่โรงเรียนวัดน้ำกระจาย

 

 

                ๑.๓ การสมรส

                        ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖  หนังกั้น  ทองหล่อ  ทำการสมรสกับนางสาวฉิ้น  บุตรของนายเอียดบ้านน้ำกระจาย  มีบุตรด้วยกัน ๑ คน  คือ  นายประเทือง  ทองหล่อ

        ๒.ผลงาน

                หนังกั้น  ทองหล่อ  ชอบดูหนังตะลุงตั้งแต่เล็กแต่น้อยเหมือนเด็กๆทั่วไป  แต่ที่ผิดไปจากเด็กอื่นๆ คือ  ชอบอยู่บนโรงหนัง  สนใจการเชิดรูปหนัง   การกล่าวกลอน  การพากย์ และชอบถามโน่นถามนี่ กับนายหนังตะลุงอยู่เสมอ  โดยเฉพาะกับ  หนังเอียด  ปากพน  ซึ่งเป็นหนังตะลุงที่มีชื่อสียงอยู่ในจังหวัดสงขลาขณะนั้น  และมีศักดิ์เป็นอาของหนังกั้น  ทองหล่อด้วย  เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี หนังกั้นได้  ทองหล่อเริ่มแสดงหนังตะลุง  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หลายๆคน และได้รับการสนับสนุนจากหนังเอียดด้วย  ผลงานการแสดงหนังตะลุงของหนังกั้น  ทองหล่อ  เป็นที่นิยมชมชอบของคนดูเป็นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้เขามีชื่อเสียยงโด่งดังขึ้นเรื่อยๆ  จนกระทั่งอายุได้ ๑๗ ปี เขาเกิดท้อถอยที่เห็นเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันกับเขาเรียนจบการการศึกษาออกรับราชการ  ตนเองก็อยากจะรับราชการ  จึงตัดสินใจบรรพชาเป็นสามเณร  เพื่อเรียนทางลัดออกมารับราชการ  และเขาก็ได้รับราชการครูสมความปรารถนา

        หนังกั้น  ทองหล่อ  รับราชการครูได้ไม่ถึงขวบปีก็ลาออกจากครูมาแสดงหนังตะลุงอีก  เพราะเขาทราบดีว่าการเป็นครูไม่ถูกชะตากับเขา  เนื่องจากเป็นการสอนจำเจในเรื่องเดิมและคนฟังหน้าเดิม  การแสดงหนังตะลุงเป็นการสอนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  และเป็นอาชีพที่เขารัก  เป็นศิลปะที่ควรเผยแพร่  เขาแสดงหนังตะลุงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วในจังหวัดภาคใต้  ตลอดไปจนถึงประเทศมาเลเซีย  มีผู้มาสมัครเป็นลูกศิษย์มากมาย  ในจำนวนลูกศิษย์ของหนังกั้น  เช่น  หนังเสริมศิลป์  ศ.กั้นทองหล่อ  ศิษย์เอกผู้ใกล้ชิดและได้รับการไว้วางใจจากหนังกั้นมากที่สุด  เป็นผู้ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ  ถ้วยเกียรติยศจากบุคคลสำคัญต่างๆมากมาย  ภูมิลำเนาปัจจุบัน  ๒๔๔ / ๓๐  หมู่บ้านอภิรมย์  ม.๑   ต. เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  นอกจากนี้ยังมี  หนังพร้อมน้อย  พัทลุง  หนังเชย  เชี่ยวชาญ  หนังแคล้ว  เสียงทอง   หนังนครินทร์  ชาทอง   หนังประเทือง  ระฆังทอง  เป็นต้น  ล้วนมีชื่อเสียงทั้งสิ้น

        หนังกั้น  ทองหล่อ แสดงหนังตะลุง  ตลอดระยะเวลา ๖๐  ปีเศษ  มีสถิติการแสดงหนังตะลุง  เฉพาะที่จังหวัดสงขลาไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐ ครั้ง  ที่จังหวัดพัทลุง  ตรัง  ไม่น้อยกว่า  ๑,๕๐๐ ครั้ง  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฏร์ธานี  กระบี่  พังงา  ไม่น้อยกว่า  ๘๐๐ ครั้ง ที่จังหวัดสตูล  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส ไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  ครั้ง  ในประเทศมาเลเซียไม่น้อยกว่า  ๖๐  ครั้ง  ถ้าเฉลี่ยต่อเดินหนึ่งประมาณ ๗ - ๘ ครั้ง

        ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาดนตรีและศิลปการแสดง  จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

 

 

 

 

 

 

 

 

     หนังฉิ้น  ธรรมโฆษณ์  ได้มีโอกาสแสดงเรื่อง “สวรรค์ประกาศิต” หน้าพระที่นั่งถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัย ประทานนามให้ว่า “หนังอรรถโฆษิต” เขาให้ความเห็นว่า “... ถ้าหนังตะลุงเห็นแก่เงิน มุ่งแสดงแต่เพียงจะสนองความต้องการของคนดูที่ไม่รู้ว่า หนังตะลุงที่แม้และดีเป็นอย่างไร ก็เท่ากับทำลายศิลปะประเภทนี้ไปโดยปริยาย ...” แสดงว่าเขามุ่งอนุรักษ์การแสดงศิลปะพื้นบ้านแบบดั้งเดิมไว้ และเขาเชื่อว่าได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

        หนังฉิ้น  ธรรมโฆษณ์  มีชื่อจริงว่า  นายฉิ้น  อรมุต  แต่เนื่องจากอยู่บ้านธรรมโฆษณ์  ม. ๓  ต. สทิงหม้อ  อ. สิงหนคร  จ.สงขลา  จึงถูกเรียกว่า  หนังฉิ้น  ธรรมโฆษณ์  ตามชื่อหมู่บ้านที่เขาอยู่อีกอย่างหนึ่ง  อาจเป็นเพราะเขาฝึกหัดแสดงหนังตะลุงในวัดธรรมโฆษณ์ จนเกิดความชำราญ  หนังฉิ้น  ธรรมโฆษณ์  เกิดเมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๔๗๔  เป็นบุตรของนายยก  นางแช่ม  อรมุต  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์  ครั้นโตเป็นหนุ่มอายุ ๒๐  ปี  ได้แต่งงานกับนางสาวกิ้มเ***่ยว  คงสุวรรณ  เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๗  มีบุตรชาย ๕  คน  หญิง ๓ คน

     หนังฉิ้น  ธรรมโฆษณ์  ไม่ชอบลอกเลียนแบบการแสดงของผู้อื่น  เรื่องหนังตะลุงที่เขานำมาแสดงเป็นบทประพันธ์ของเขาเองทั้งสิ้น  อาศัยการฟังธรรมฟังเทศน์  การอ่านนิทานชาดก   การชมภาพยนตร์  เขานำมาประยุกต์แต่งเป็นเรื่องหนังตะลุง  ผู้ที่ชมเขาแสดงหนังตะลุงจะได้ทั้งความบันเทิง   คติสอนใจ   และหลักธรรมคำสอนอันเป็นสระในการดำรงชีวิตประจำวัน  เรื่องหนังตะลุงเด่นๆ ของเขา  เช่น  ห้วงรักเหวทำลาย  กามเทพลวง  เพื่อนบุญ  เพลิงพยาบาท  พลีชีพเพื่อชู้  เทพธิดาดง  จำเลยรัก  เป็นต้น

        ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗  หนังฉิ้น  ธรรมโฆษณ์  ได้แสดงถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  จ.นราธิวาส ทรงพระราชทานนามให้ว่า “หนังอรรถโฆษิต” ซึ่งทรงแปลให้ว่า “คณะหนังตะลุงที่ประกาศความดี”

        ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒  หนังฉิ้น  ธรรมโฆษณ์  คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปการแสดง ( หนังตะลุง )

        ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นอกจากนี้แล้ว หนังฉิ้น  ธรรมโฆษณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องอิสรยาภรณ์  จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ( จ.ม. ) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖  อีกด้วย

 

 

ถนอม  พูนวงศ์.”ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา”, กรุงเทพฯ:

    สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์,๒๕๔๕

 

 

 

 

 

 

          “..มวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ย่อมทำให้จิตใจของผู้นั้นมีความสุขเป็นที่ตั้ง เฉกเช่นศิลปินศิลปะพื้นบ้านในแขนงหนังตะลุง มโนราห์  ลิเกป่า กาหลอ  เพลงบอก ทั้งหลายเหล่านี้ของชาวปักษ์ใต้  สิ่งเหล่านี้หากไม่มีมนเสน่ห์ก็คงไม่สืบทอดต่อๆมาเป็นระยะเวลาร้อยๆปีหรอก  สิ่งเหล่านี้ได้แสดงถึงความฉลาดของชาวปักษ์ใต้ ..  ซึ่งเชื่อได้ว่า 20 % ของวิถีชีวิตของชาวปักษ์ใต้นั้นเกี่ยวข้องกับหนังตะลุง   ศาสตร์และศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่ในจิตใจของชาวปักษ์ใต้ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งศิลปะอันน่าหวงแหน ทรัพย์สินในแผ่นดินแม่เหล่านี้คือสิ่งที่ประเทืองปัญญาให้ชาวปักษ์ใต้..”

     หากใครไม่ชอบหนังตะลุง มโนราห์ นั้นคือสิทธิ์ เสรีภาพ ของแต่ละบุคคล   ไม่ชอบหนังตะลุง มโนราห์...

 

“แต่อย่าดูถูก ... เพราะถ้าดูถูกสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับว่า

มันผู้นั้นได้ดูถูกบรรพบุรุษของตัวมันเอง

ดูถูกรากเหง้าแห่งความเจริญงอกงามของศิลปวัฒนธรรม

....  ที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้”

 

“...

 ไม่ว่าจะตายกี่หน หรือเกิดกี่หน

ก็จะขอเกิดมาเป็นคนใต้

อยู่ในแผ่นดินใต้ที่คงความเจริญงอกงาม

ของศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้บ้านเรา

ที่บรรพบุรุษได้วางรากฐานแห่งความงดงามเอาไว้

ที่คนปักษ์ใต้บ้านเราหวงแหนและภูมิใจกันนักกันหนา

และศิลปะอันมีมนเสน่ห์เหล่านี้

ก็จะอยู่ในใจชาวปักษ์ใต้ไม่เสื่อมคลาย

ตราบใดที่ชาวใต้ทุกคนยังคงรักและหวงแหนสิ่งเหล่านี้อยู่

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กรุ่นใหม่ๆ

ก็จะรัก  หวงแหน ศิลปะเหล่านี้

ตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ

ที่ได้สืบทอดมาให้ลูกหลาน

หากชาวปักษ์ใต้ไม่หวงแหนศิลปะบ้านเรา

แล้วใครเล่าจะมาคอยดูแลและสืบทอดศิลปะเหล่านี้ให้

...”

 

 

 

ปัจจุบันแม้ว่าหนังตะลุงไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างในอดีต

 

แต่หนังตะลุงก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กลุ่มชนพื้นบ้านได้ร่วมกัน

 

สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อสนองความต้องการของชีวิตและสังคม  หนังตะลุง

 

จึงมีความผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมาช้านาน

 

ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านและความเป็นไป

 

ของสังคมไว้เกือบทุกแง่ทุกมุม ...

 

เพราะนอกจากหนังตะลุงจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิงแล้ว

 

ยังมีบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคติเตือนใจ

 

ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย    ฉะนั้นวิถีชีวิตของชาวบ้าน

 

จึงมีความเกี่ยวข้องกับหนังตะลุงอย่างแยกไม่ออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  1 ก.ค. 2549 20:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป บอดี้กาด

 bodigad_tan@hotmail.com 58.147.27.208

  

สาระดีๆ เกี่ยวกับหนังตะลุง ก็มีมาฝากเช่นกันจ้า

1.รูปหนังตะลุง

รูปฤษีเจ้าเมือง

ราชินีรูปยักษ์

นางเจ้าฟ้าชาย

นายยอดทองนายหนูหนุ่ย

นายเท่งนายสะหม่อ

นายพูนแก้วนายเมือง

รูปยักษ์หน้าเขียว

 


  1 ก.ค. 2549 21:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป บอดี้กาด

 bodigad_tan@hotmail.com 58.147.27.208

  

2. ประวัติตัวตลก

นายเท่ง

อ้ายเท่ง     เอาเค้ามาจากชาวบ้านคนหนึ่ง ชื่อ เท่ง อยู่บ้านคูขุด อำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลา หนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรก หนังคณะอื่นๆ  นำไปเลียนแบบ รูปร่างผอมบางสูง ท่อนบนยาวกว่าท่อนล่าง ผิงดำ ปากกว่าง หัวเถิก ผมงอหยิก ใบหน้าคล้ายนกกระฮังนิ้วมือขวายาวโตคล้ายอวัยวะเพศผู้ชาย นิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหยิกเป็นวงเข้าหากัน นุ่งผ้าโสร่งลายตาหมากรุก คาดพุงด้วยผ้าขะม้า ไม่สวมเสื้อ ที่สะเองเหน็บมีดอ้ายครก (มีด
ปลายแหลมด้ามงอ โค้ง มีฝัก) ชอบพูดจาโผงผาง ไม่เกรงใจใคร ขู่สำทับผู้อื่น ล้อเลียนเก่ง เป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ย

นายหนูหนุ่ย

อ้ายหนูนุ้ย     นำเค้ามาจากคนซื่อๆ แกมโง่ ผิวดำ รูปร่างค่อนข้างเตี้ย พุงยานโย้คอตก ทรงผมคล้ายแส้ม้า จมูกปากยื่นออกไป คล้ายกับปากวัว มีเครายาวคล้ายหนวดแพะ ใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจ นุ่งผ้าโสร่งแต่ไม่มีลวดลาย ไม่สวมเสื้อ ถือมีดตะไกรหนีบหมากเป็นอาวุธ พูดเสียงต่ำสั่นเครือ  ดันขึ้นนาสิก ชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริม แสดงความซื่อออกมาเสมอ

นายสีแก้ว     เชื่อกันว่าเอาเค้ามาจากคนที่ชื่อสีแก้วจริงๆ เป็นคนมีตะบะ มือหนักตบโกรธใครตบด้วยมือหรือชนด้วยศรีษะ เป็นคนพูดจริง ทำจริง สู้คน ชอบอาสาเจ้านายด้วยจริงใจตักเตือนผู้อื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทำนองคลองธรรม รูปร่างอ้วนเตี้ย ผิวคล้ำ มีโหนกคอ ศรีษะล้าน นุ่งผ้าโจงกระเบนลายตาหมากรุก ไม่สวมเสื้อ ไม่ถืออาวุธใดๆ ใครพูดล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องพระ เรื่องร้อน เรื่องจำนวนเงินมากๆ จะโกรธทันที่ พูดช้าๆ ชัดถ้อยชัดคำ  เพื่อนคู่หูนายยอดทอง

 

นายยอดทอง

นายยอดทอง     เชื่อกันว่าเป็นชื่อคนจริงชาวจังหวัดพัทลุง รูปร่างอ้วน ผิวดำ พุงย้อยก้นงอนขึ้นบน ผมหยิกเป็นลอน จมูกยื่น ปากบุ๋ม เหมือนปากคนแก่ไม่มีฟันหน้าเป็นแผลจนลายคล้ายหน้าจระเข้ ใครพูดถึงเรื่องจระเข้ไม่พอใจ นุ่งผ้าลายโจงกระเบนไม่สวมเสื้อ เหน็บกริซเป็นอาวุธประจำกาย เป็นคนเจ้าชู้  ปากพูดจาโอ้อวดใจเสาะ ขี้ขลาด ชอบขู่หลอก พูดจาเหลวไหล ยกย่องตนเองบ้ายอ ชอบอยู่กับนายสาว ที่มีสำนวนชาวบ้านว่า "ยอดทองบ้านาย"  นายยอดทอง แสดงคู่กับตลกอื่นๆได้หลายตัว เช่นคู่กับอ้ายหลำ คู่กับอ้ายขวัญเมือง อ้ายพูนแก้ว เป็นต้น

นายเมือง

อ้ายขวัญเมือง     ไม่มีประวัติความเป็นมา เป็นตัวตลกเอกของหนังจันทร์แก้ว นครศรีธรรมราช คนในถิ่นนั้น เขาไม่เรียกว่าอ้ายขวัญเมือง แต่เรียกว่า "ลุงขวัญเมือง" แสดงว่าได้รับการยกย่องจากคนในท้องถิ่นอย่างสูงเสมือนกับเป็นคนสำคัญผู้หนึ่ง ใบหน้าของขวัญเมืองคล้ายแพะ ผมบางหยิกเล็กน้อย ผิวดำ หัวเถิก จมูกโด่งโตยาว ปากกว้าง พุงยานโย้ ก้นเชิด ปลายนี้วชี้คล้ายนี้วชี้อ้ายเท่ง นุ่งผ้าพื้นดำ คาดเข็มขัด ไม่สวมเสื้อ เป็นคนซื่อ บางครั้งแผงไว้ซึ่งความฉลาด ชอบสงสัยเรื่องของผู้อื่น พูดจาเสียงหวาน หนังจังหวัดสงขลาแสดงคู่กับอ้ายสะหม้อ หนังจังหวัดนครศรีธรรมราช แสดง คู่กับนายยอดทอง หนังพัทลุง ตรังนิยมให้เป็นตัวบอกเรื่อง เฝ้าประตูเมือง ออกตีฆ้องร้องป่าว.

นายสะหม่อ

อ้ายสะหม้อ     หนังกั้น ทองหล่อ นำมาจากคนจริง โดยได้รับอนุญาตจากชาวอิสลามชื่อสะหม้อ อยู่บ้านสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หนังตะลุงอื่นๆได้นำไปเลียน แบบ พูดกินรูปสู้หนังกั้น ทองหลอไม่ได้ รูปร่างอ้ายสะหม้อ หลังโกงมีโหนกคอ คางย้อย ลงพุง รูปร่างเตี่ย สวมหมวกแขก นุ่งผ้าโสร่ง ไม่สวมเสื้อ พูดล้อเลียนผู้อื่นได้เก่ง ค่อนข้างอวดดี นับถือศาสนาอิสลามแต่ชอบกินหมู ชอบดื่มเหล่า พูดสำเนียงเนิบนาบ รัวปลายลิ้น

นายพูนแก้ว

ผู้ใหญ่พูน      ไม่มีบันทึกว่าใครเป็นคนสร้าง คาดว่าคงจะเลียนแบบบุคลิกมาจากผู้ใหญ่บ้านคนใดคนหนึ่ง เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ จมูกยาวคล้ายตะขอเกี่ยวมะพร้าว ศรีษะล้าน แต่มีกระจุกผมเป็นเกลียวดูคล้ายหูหิ้วถังน้ำ พุงโย้ยาน ก้นเชิดสูงจนหลังแอ่น เพื่อนมักจะล้อเลียนว่า บนหัวติดหูถังตักน้ำ สันหลังเหมือนเขาพับผ้า (เส้นทางระหว่างพัทลุง-ตรัง มีโค้งหักศอกหลายแห่ง) ผู้ใหญ่พูนนุ่งโจงกระเบนไม่มีลวดลาย เป็นคนชอบยุยง ขี้โม้โอ้อวด เห่อยศ ชอบขู่ตะคอกผู้อื่นให้เกรงกลัว แต่ธาตุแท้เป็นคนขี้ขลาดตาขาว ชอบแสแสร้งปั้นเรื่องฟ้องเจ้านาย ส่วนมากเป็นคนรับใช้อยู่เมืองยักษ์ หรืออยู่กับฝ่ายโกง พูดช้าๆ หนีบจมูก เป็นตัวตลกประกอบ


 

 

    

 

 


  1 ก.ค. 2549 21:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป บอดี้กาด

 bodigad_tan@hotmail.com 58.147.27.208

  

3. ความเชื่อเกี่ยวกับหนังตะลุง

นอกจากจะถือว่าหนังตะลุงเป็นเรื่องบันเทิงใจอย่างมหรสพทั่วๆ ไปแล้ว ยังมีความเชื่อทางไสยศาสตร์ปะปนอยู่ด้วยหลายประการ ซึ่งจะประมวลเป็นข้อๆ ต่อไปนี้คือ

         1. ความเชื่อเกี่ยวกับครูหมอ ครูหมอคือบูรพาจารย์และบรรพบุรุษที่นายหนังแต่ละคนสืบเชื้อสายมา โดยเชื่อว่าครูเหล่านั้นยังห่วงใจผูกพันกับนายหนัง หากนายหนังบูชาเซ่นพลีตามโอกาสอันควร ครูหมอก็จะให้คุณ แต่หากละเลยก็อาจให้โทษได้ หนังตะลุงแทบทุกคนจึงมักตั้ง ตั้งหิ้ง (ชั้นไม้ขนาดเล็ก แขวนไว้ข้างฝาในที่สูง) ให้เป็นที่สถิตของครู ปักธูปเทียนบูชาและจะมีพิธีไหว้ครูเป็นระยะๆ เช่น 3 ปีต่อครั้ง ปีละครั้งเป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่จะตกลงกับครูไว้อย่างไร

         2. ความเชื่อเกี่ยวกับรูปหนัง เชื่อว่ารูปทุกตัวที่ผูกไม้ตับ ผูกมือ เบิกปาก เบิกตา ชุบร่าง แล้วย่อมมีอาถรรพณ์ผู้ใดเล่นด้วยความไม่เคารพย่อมไม่เกิดมงคลแก่ตน อีกประการหนึ่งรูปแต่ละประเภทมีศักดิ์ไม่เท่ากัน การจัดเก็บต้องเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ และต้องเอารูปที่มีศักดิ์สูงไว้บนเสมอ

         นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ รูปศักดิ์สิทธิ์ การทำรูปชนิดนี้ต้องเลือกหนังสัตว์ที่ตายไม่ปรกติ เช่น ถูกฟ้าผ่าตาย คลอดลูกตาย และหากเลือกชนิดสัตว์ได้เหมาะกับรูปก็ยิ่งจะทำให้ขลัง เช่น รูปตลกทำด้วยหนังหมี รูปฤาษีทำด้วยหนังเสือ เป็นต้น

         3. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเดินทาง ก่อนออกเดินทางต้องทำพิธี ยกเครื่อง โดยประโคมดนตรีอย่างสั้นๆ นายหนังบอกกล่าวขอความสวัสดีจากครูหมอ ขณะเดินทางถ้าผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัดวาอารามเก่าๆ จะหยุดประโคมดนตรีถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่นั้น เมื่อถึงบ้านเจ้าภาพจะว่าคาถา ทักเจ้าบ้าน (ทักทายเจ้าที่รักษาบ้าน) แล้วประโคมดนตรีสั้นๆ เรียกว่า ตั้งเครื่อง (บางคณะอาจตั้งเครื่องก่อนทำพิธีเบิกโรงก็ได้)

         4. ความเชื่ออื่นๆ ซึ่งมักเป็นเรื่องไสยศาสตร์ที่ทำเพื่อป้องกันปัดเป่าเสนียด*** ขอความสวัสดีมีชัย สร้างเมตตามหานิยม เช่น ก่อนขึ้นโรงดินเวียนโรงทำพิธีปัดเสนียด ผูกหนวดราม (เชือกผูกจอ) เส้นสุดท้ายพร้อมว่าคาถาผูกใจคน เป็นต้น

         ความเชื่อของหนังตะลุงมีมาก ในอดีตถือว่าไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่นายหนังต้องเรียนรู้ แสดงหนังได้ดีเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องรอบรู้ไสยศาสตร์อย่างดีด้วยจึงจะเอาตัวรอด แต่ปัจจุบันไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องนี้เท่าใดนัก

 


  1 ก.ค. 2549 21:47 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป บอดี้กาด

 bodigad_tan@hotmail.com 58.147.27.208

  

4. นายหนัง

เป็นคำเรียกบุคคลผู้ทำหน้าที่แสดงหนังตะลุงก่อนสมัยรัชกาลที่ 6 หนังคณะหนึ่งๆ จะมีนายหนัง 2 คน ทำหน้าที่พากย์และเชิดรูปพระรูปนางคนหนึ่ง พากย์ เชิดยักษ์ ตัวตลกและเชิดตัวเบ็ดเตล็ดอีกคนหนึ่ง เรียกนายหนังทั้งสองว่า "หัวหยวก ปลายหยวก" เล่ากันมาว่า หลังจากหนังบัวแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนังสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เริ่มแสดงโดยบทบาททั้งพากย์และเชิดคนเดียว และหนังอื่นๆ เอาอย่างสืบมาแล้ว หนังคณะหนึ่งๆ ก็คงมีนายหนังเพียงคนเดียวเป็นทั้งคนพากย์ คนเชิด ผู้ประพันธ์เรื่อง และเป็นหัวหน้าคณะบริหารงานทั้งหมด จากภาระดังกล่าว นายหนังจึงต้องเป็นคนเก่ง มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ

         1. ในส่วนของการแสดงหนัง จะต้องเป็นคนเสียงดีและเสียงดัง ทำเสียงได้หลายเสียง เปลี่ยนเสียงตามบทบาทของตัวละครที่พากย์ได้ฉับพลันและเป็นธรรมชาติ พากย์ยักษ์เสียงต้องห้าวอย่างยักษ์ พากย์นางเสียงต้องนุ่มหวานอย่างนางพากย์ตัวตลกตัวใดเสียงต้องเป็นอย่างตัวตลกตัวนั้น เรียกเป็นภาษาหนังตะลุงว่า "กินรูป" เสียงที่ชวนฟังต้องแจ่มใสกังวานกลมกลืนเข้ากับเสียงโหม่งเรียกว่า " เสียงเข้าโหม่ง" และสามารถรักษาคุณภาพของเสียงได้ตลอดเวลา การแสดงตั้งแต่ประมาณ 3 ทุ่มจนยันสว่าง ต้องรอบรู้ในศิลป์และศาสตร์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งคดีโลกและคดีธรรม เพื่อแสดงหนังให้ได้ทั้งความบันเทิงและสาระประโยชน์ มีอรรถรสชวนติดตามต้องมีไหวพริบ ปฏิภาณดี แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างฉับไว ต้องแสดงออกได้อย่างมีอารมณ์ สมบูรณ์พร้อมทุกรส โดยเฉพาะอารมณ์ขันต้องเด่นเป็นพิเศษ ต้องรอบรู้แม่นยำในเชิงกลอนเพราะกลอนหนังตะลุงมีหลายรูปแบบ ต่างบทบาทออกไปก็ใช้กลอนต่างรูปแบบกันไป และกลอนเกือบทั้งหมดเป็นกลอนสดคิดเอาในตอนนั้น ต้องเป็นคนช่างสังเกต ช่างจดจำและช่างคิดเพื่อเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาใช้ประโยชน์ในการแสดงให้ได้ และต้องมีความสามารถในการเชิดรูปให้ได้ลีลา ความรู้สึก เชิดยักษ์ต้องดูขึงขัง ดุร้าย มีอำนาจ เชิดนางก็ดูนิ่มนวลอย่างกิริยาหญิง เป็นต้น ความสามารถทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการแสดงหนังทั้งสิ้น

         2. ในส่วนที่เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งต้องบริหารงานทั้งหมดนั้น ก็ต้องรู้หลักปกครองคน อย่างน้อยต้องให้ลูกคู่
7 - 8 คน มีความรักกลมกลืนกัน มีความเต็มใจและมุ่งมั่นจะตีเครื่อง (เล่นดนตรี) ให้ดีที่สุดและด้วยความรับผิดชอบ ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวได้ง่าย เพราะผู้มาติดต่อให้ไปแสดงมีหลายพวก หลายระดับ ต้องมีความรับผิดชอบและสัตย์ซื่อต่อผู้มาติดต่อ รับขันหมากใครไว้ต้องทำให้ได้ตามที่ตกลง นายหนังโดยทั่วไป มักสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่เป็นหนังมาก่อน ที่เป็นประเภท "หนังผุด" คือหัดหนังเพราะสนใจ ไม่มีบรรพบุรุษคนใดเป็นหนังมาก่อนนั้นมีน้อย นายหนังทุกคนจะเป็นหนังโดยสมบูรณ์ได้ต้องผ่านพิธีครอบมือพิธียื่นรูป อันเป็นพิธีแสดงตนยอมรับนับถือครูต้นของหนังเสียก่อน และเมื่อผ่านพิธีดังกล่าวแล้ว ต้องตั้งหิ้งบูชาครู และจัดเครื่องบวงสรวงครู ตามวาระอันควรหรือตามข้อตกลง หากละเลยเชื่อว่านายหนังผู้นั้นจะหาความเจริญไม่ได้และอาจถูกครูหนังให้โทษได้

 


  1 ก.ค. 2549 21:52 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป บอดี้กาด

 bodigad_tan@hotmail.com 58.147.27.208

  

5. ตัวตลก 2  (เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะจ๊ะ)

โถ หรือ อ้ายโถ เป็นตัวตลกหนังตะลุงตัวหนึ่ง มีตัวตลกตัวนี้เฉพาะหนังตะลุงบางคณะเท่านั้น เช่น หนังแสงโถ หนังนครินทร์ ชาทอง เป็นต้น อ้ายโถ เป็นคนจีน ร่างเตี้ย ล่ำสัน ไว้เปีย หัวเล็ก นุ่งกางเกงขายาวแบบจีน (อาจพับกางเกงขึ้นมาเสมอเข่า) บางทีสวมกางเกงมีจุดแดง เป็นคนที่เห็นแก่กินและสนใจเรื่องกินมากกว่าเรื่องอื่นๆ ขี้ขลาดตาขาวไม่สู้คน

ปราบ หรือ อ้ายปราบ เป็นชื่อตัวตลกหนังตะลุงส่วนมากมักเป็นทหารของฝ่ายยักษ์ อ้ายปราบเป็นคนที่จมูกเป็นริดสีดวงจนจมูกยุบจึงพูดแบบคนจมูกบี้ เพื่อนๆ จึงมักล้อเลียนเสียงและเป็นเหตุให้ทะเลาะกัน นุ่งกางเกงขาสั้น ไม่สวมเสื้อ ตัดผมสั้นหวีแสกกลาง มือถือหวีข้างหนึ่งถือ กระจกข้างหนึ่ง เป็นคนเจ้าสำรวย ชอบแต่งกาย เป็นห่วงทรงผมยิ่งกว่าอื่นใด มักหยุดพูดหยุดทำงาน เพื่อแอบหวีผมแต่งหน้า แม้ตอนรบรากันบางครั้งต้องหยุดหวีผมแล้วรบกันต่อ แต่ไม่เป็นคนเจ้าชู้เพราะสนใจตัวเองมากกว่าคนอื่น

อินแก้ว เป็นตัวตลกหนังตะลุงตัวหนึ่ง มักทำหน้าที่เฝ้าประตูเมือง คอยซักถามแขกเมือง และนำความไปกราบบังคมทูลเจ้าเมือง เป็นตัวตลกที่มีเฉพาะหนังตะลุงบางคณะ อินแก้วมีรูปร่างผอม ค่อนข้างสูง ฟันล่าง ครอบฟันบน มีผมหร็อมแหร็มเป็นกระจุกอยู่ตรงกลางกระหม่อม นุ่งผ้าลายตาหมากรุก ไม่สวมเสื้อ มีนิสัยเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่มีชั้นเชิง เป็นคนเอางานเอาการ

อ้ายเหมียน มีนิสัยชอบรำมโนราห์ เป็นรูปหนังตะลุงที่หนังหนูจันทร์คิดทำขึ้นให้ เป็นตัวตลกเด่นประจำคณะ เพื่อเรียกความสนใจจากคนดู

 


  1 ก.ค. 2549 22:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป บอดี้กาด

 bodigad_tan@hotmail.com 58.147.27.208

  

6. ตัวหนังตะลุงอื่นๆ

รูปฤษี

ฤาษี     เป็นรูปครู สำคัญมากในการแสดงหนังตะลุง ในแต่ละครั้งของการแสดงจะขาดเสียไม่ได้ หนังตะลุงบางคณะจะใช้ หนังเสือนำมาแกะ และลงคาถาอาคม ใครจะจับต้องไม่ได้ นอกจาก นายหนัง มิฉนั้นจะเจ็บไข้ บางคนมีอาการปวดท้อง เรียกว่า ถูกครูหมอ รูปหนังรูปนี้ต้องตั้งหิ้งบูชา

พระอิศวร     เป็นรูปตัวแทนเทพเจ้าของฮินดูองค์หนึ่ง ที่หนังตะลุงนำมาเชิดนาจะชี้ให้เห็นความเชื่อถือและอารยธรรม ที่ได้มาจาก อินเดียเด่นชัดขึ้น  

เจ้าเมืองราชินี

เจ้าเมืองและนางเมือง รูปเจ้าเมืองประเทศเอกราชและนางเมืองเป็นรูปหนังตะลุงในยุคปัจจุบัน

 ฤาษีเส้ง เป็นรูปหนังเอี่ยม ทองคำ ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ว่าบทโต้กับทองคำซึ่งเป็นตัวตลกหญิงตัวหนึ่ง ภายหลังคณะหนังอื่น ๆ นำไปใช้เป็นอาจารย์ของฝ่ายอธรรม

ทองคำ เป็นรูปที่หนังเอี่ยม ทองคำ ตัดขึ้นเพื่อเป็นตัวผูกใจให้คนรัก เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส เสียงหวาน  

รูปยักษ์

ยักษ์ตัวผู้และยักษ์ตัวเมีย    ยักษ์ตัวผู้และยักษ์ตัวเมีย เป็นลักษณะของยักษ์เมือง

 


  13 ก.ย. 2551 11:40 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กเทพ แถวข้างบ้านพ่อนายมั้ง

 vich_dream_SuperHee_dooryan@hotmailcom 202.143.156.37:192.168.212.151

  

บ้าป่าววะเนี่ย ไปหาข้อมูลมาให้ผมก็อบใหม่ไป

 


  16 ส.ค. 2552 17:00 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อยากจะทราบเรื่องหนังหนูจันทร์

 pipongkup@hotmail.com 203.113.114.218

  

มีใครพอจะทราบรายละเอียดหนังหนูจันทร์ บ้างคับ เช่น ปัจจุบันอยู่กันที่ไหน มีลูกกี่คน อยู่ที่ไหนบ้าง  / ผมจะตามหาญาติคับ ผู้รู้คับ เมตตาผมหน่อย ติดต่อส่งข้อมูล ที่เมล์ pipongkup@hotmail.com

                                          ขอบคุณคับ

 


  15 ก.ย. 2552 15:53 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป erewtefsd

 erefe@yahoo.com 174.139.21.58

   2009 Cheap Replica Handbags Replica Christian Louboutin Pumps Sale Replica Ugg Boots Sale China Wholesale Handbags Discount Tiffany Jewelry Sale Handbags GHD Hair Straighteners Fendi Handbags Gucci Handbags Gucci Handbags Balenciaga Handbags replica handbags replica handbags leather wallets Givenchy Handbags

 


  29 ธ.ค. 2552 21:00 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป asdfas

  114.135.26.33

   I must defeat designer handbag red fashion Shan Jian the Louis Vuitton Handbag, bright red, lets you dress up sufficiently the full entire audience, has the design and the soft leather, have presented the louis vuitton monogram bags extremely clear outline. The very special zero chanel 2.55 bags design, is in addition quiet and tasteful for the Louis Vuitton Replica handbags addition, at the same time nous also practical convenient. The holoscopic this year's Prada Replica handbags fashion trend, the gadget embellishes louis vuitton monogram canvas design Cheng Dare the design. For instance hangs up string tassels on the louis vuitton damier canvas, is joined to chain and so on, replica handbags designs no longer sole tasteless designer pursehandbagsDiscount handbagsCheap handbagsmiu miu handbagFendi handbagFendi bagChristian Dior bagJimmy Choo handbagsJimmy Choo bagsYves Saint Laurent handbagsYSL handbagsMARC JACOBS handbagsBurberry handbagsBurberry bagsCartier handbagsCeline handbagsGivenchy handbagsLancel handbags laminated glass

 


  9 ม.ค. 2553 13:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป fakewatch

 a@1.com 220.176.25.139

   complaint!All

Michele Replica Watches

watches on sale, including

cheap rolex

the incredible simulacrum Cartier

designer replica watches

Ballon Bleu grand mob

Omega Seamaster Aqua Terra Big Size Chronograph Mens Watch 2812.30.37 watch

were berprft whereas consistency

Patek Philippe Complicated Chronograph 18kt Rose Gold Mens Watch 5070R watch

to ensure that the

designer replica watches

descry that you complete

designer replica watches

Schlieen, love the particular

Jaeger LeCoultre Replica Watches

thanks to mglich. To

rolex replica watches

the works of these

TAG Heuer Replica Watches

functions, appearance Watches admit Visa further MasterCard to

watch replica

set about your shopping

cheap Cartier Santos Lady Size CART-15-290 watch replica

further halcyon to betterment

cheap Alain Silberstein Sport Krono Bauhaus A_SILB-8-13 watch replica

besides a 128 bustle

watches replica

cryptography thence that your

watches replica

transactions are markedly confirm.

cheap Tag Heuer Tiger Woods Link T_HEU-99-881 watch replica

If you elevate to

cheap Breitling Bentley Motors BREIT-76-96 watch replica

command by phone, you

cheap Tag Heuer Monaco Calibre 360 T_HEU-10-938 watch replica

may tender term us

watches replica

auspicious of 9 contemplate

watches replica

until 5 pm EST on share weekday and our homely customer aid cudgel bequeath

replica ugg boots sale

assistance you drive the

replica ugg boots

becoming more appropriate and

replica ugg boots

a profession seamlessly. We

cheap Women's UGG sale

vessel too much quickly,

cheap ugg boots sale

via USPS further EMS.

replica ugg boots

single care that we

cheap ugg sale

berlassen you the price!

cheap ugg UGG Womens Bailey Button sale

admit visible the prices

cheap ugg UGG Womens Bailey Button sale

and you cede not

ugg sale

buy that these watches at these prices are Verfgung! fictitious Cartier watches, 99.99%

Balenciaga Lune Large Tote in Camel 084441-02

owing to the inborn

knock off replica handbag

ones If you wind

YSL Handbag 61401-08

up fr carbon Cartier

Louis Vuitton Handbags M5887E Segur PM - Red

shop. harbour the bad

handbag like mirror replica

tasteless likeness Cartier watches

handbag replicas

imprint the macrocosm for

Mulberry Handbag 6231-SK

sale here, ace is

Fendi 2578 - light blue leather, Woven strap 2578-22

virtually no assignation fr

Hermes knockoff handbags

this site. When we

replica handbag

lip cheap, we cruel not the regulren loud. unimpaired our watches are put to the powerful

watches replica

good standards, which the

buy replica watches

Japanese placed themselves. That

cheap TechnoMarine Butterfly Diamond Ladies Watch DLRFD55

is only nice that

replica Seiko Casual Gold-Tone Ladies Watch SWZ154

affects the price! Of

watches replica

full the survey, first-rate

replica Omega Constellation My Choice Ladies Watch 1372.30 on sale

tone double Cartier sight

cheap replica watches

are the vastly appealing

high replica watches

watches. again its not

watches replica

opportune on this site,

cheap Tag Heuer Monaco Mens Watch CW2111.BA0780 on sale

but anywhere on the Internet, valid is the first bent Cartier replicas that

Black UGG Boots Classic Crochet 5833 outlet

populous people attain flowering

buy discount uggs

to browse also buy.

uggs

On the at ease

UGG KnightsBridge outlet

page of the shop

Sand Ugg Mayfaire Boots outlet

you cede body treated

Black Ugg Boots 5819 Classic Cardy outlet

to the capital sellers

uggs

on the zone string

discount Pink UGG New Arrival 5389

visculent weeks. This is

uggs

stndig updated, but the

Oatmeal Ugg Boots 5819 Classic Cardy knockoffs

notable bent Cartier replicas we supply are on the page, always among the premium selling

 


  28 ม.ค. 2553 15:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป cheap jordan shoes

 slwef@yahoo.com 120.33.239.75

   Michael Jordan Shoes & cheap jordan shoes and Gucci shoes are on sale.

 


  22 ก.พ. 2553 14:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Chi flat iron

 info@shoppingtiffany.com 120.33.239.75

  

We guarantee we provide the cheapest ghd | Chi flat iron | ghd Hair Straighteners | Chi Hair Straightener | ghd straighteners | chi hair tools in the market and 100% Quality Guarantee.

 


  5 มี.ค. 2553 19:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป s

 sgsdf@163.com 111.120.184.206

   Chanel Replica handbags, ancient spreads, Chanel Wallets replica ......The pursue fashionSwiss replica watches, must have a precious replica handbags. But did some who know, when you carry these designer handbags to enter the hotel dines, perhaps on also has another group of people, also extremely has “the interest” to your replica watches.they are a group crazy carry a swiss replica watches of thief. At first, what attempts is the Louis Vuitton handbags in belongings, afterward actually discovered this replica Omega watches of itself, but could not turn loses.shopping, the appointment is very suitable designer handbagsdesigner bagsDiscount designer handbagsdesigner pursehandbagsDiscount handbagsCheap handbagsChanel handbagsChanel bags onlineCheap chanel bagsGucci handbagsGucci bagsDiscount Gucci handbagsMulberry handbagsDG handbagPrada handbagCoach handbagstempered glass|jimmy choo wallets|Balenciaga replica handbags|Chanel replica handbags|Louis Vuitton replica handbags|prada replica handbags|Miu Miu replica handbags|Chloe replica handbags|chloe paddington|Mulberry replica handbags|Fendi replica handbags|Fendi bagschanel watches replicaChopard watches replicaChopard watchChopard happy sports watchcorum watchcorum admirals cup replica watchesFranck Muller watchesreplica Franck Muller watchesGucci watchesreplica Gucci watchesMontBlanc WatchMont Blanc WatchPatek Philippe watchReplica Patek PhilippePatek Philippe Calatravapatek philippe Gondolopatek philippe nautilus

 


  27 มี.ค. 2553 13:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป nike sb

 393118953@qq.com 120.33.239.75

   New nike sb -Be popular with Latest nike dunk sb -Love nike dunk - Default Store View.Get your New Nike Sb Now!

 


  29 มี.ค. 2553 09:57 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป mbt shoes

 393118953@qq.com 120.33.239.75

   Cheap MBT Shoes at mbt shoes are super shoes to promote weight loss and improve posture.Come on and try mbt shoes sale with amazing functions!

 


  27 เม.ย. 2553 16:04 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica jewelry

 dds@163.com 220.176.41.131

   Chanel Rhinestone Earrings

Master Collection

Carteir Noble Silver Earrings

Chanel Keychain-Red Flower Mobile Hang-Gold

Damier geant canvas M93546

replica Michele
Chanel Pure White Pearl Double-strand Necklace

Juicy Couture Flower and Butterfly Golden Bracelet

Chanel Bracelets-Chanel Black Camellia Silver Bracelet

links of london bracelet

Tiffany jewelry -Almond cuff links

Tiffany bracelet-galaxy with round charm

 


  29 พ.ค. 2553 09:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป nine

 marine@bigpond.com 123.158.167.201

   [[[gw3-yy-4link-z]] [[[gw3-yy-4link-z]] [[[gw3-yy-4link-z]] [[[gw3-yy-4link-z]]

 


  10 ก.ค. 2553 21:41 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป omega watch

 uijsurl@aol.bbrl 125.118.238.85

   fake watches fake watches watchvisa replica watches had experience the recession But the problem lured on the peoples

 


  12 ก.ค. 2553 17:40 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป omega watch

 uijsurl@aol.juvz 125.121.205.136

   replica watch replica watches in todays wld to spend thous dollars justa br watch Everybody fake watches fake watches

 


page [1] 2 3 4 5 6 7   Next >>

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010