ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  Camfrog the Days

  

  Topic : คำสั่งแคมฟรอกสำหรับโอนเนอร์และโอเปอเรเตอร์

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
SuperAnt

  
SuperAnt_1@hotmail.com 222.123.152.81

  โพสต์เมื่อ : 28 ต.ค. 2550 09:47 น.

help /help - ใช้ในการ ดูคำสั่งทั้งหมดในห้อง
/ver   - ใช้ในการ ดู Version ของ Server
/msg

/msg nickname ข้อความ
/msg op ข้อความ
/msg owner ข้อความ

- ใช้ในการ ส่งข้อความส่วนตัวหน้าห้อง
- ใช้ในการ ส่งข้อความเฉพาะ OP

- ใช้ในการ ส่งข้อความเฉพาะ OWNER
/stat or /stats /stats - ใช้ในการ ดู ค่า Upload ของ Server
/ignore /ignore nickname - ใช้ในการ หลบหลีกคำพูดของ User นั้นๆ โดยการพิมพ์ /ignore Dj_Nut
/quit or /exit /exit - ใช้ในการ ออกจากห้อง
 
/SETOPT password 090808 - ใช้ในการ กำหนด Pass lock ห้อง (สมมุติว่า 090808 = passของห้อง)
/SETOPT password_enabled {0|1} - ใช้ในการ ปิด เปิด ให้ใส่Pass ก่อนเข้าห้อง
/addowner
Owner command
- ใช้ในการ แอด Owner
/addowner katie 090808 - ใช้ในการ เพิ่ม Onwer (สมมุติว่า Katie = ชื่อ, 090808 = pass add owner)
/OPLIST
Owner command
- ใช้ในการ เพิ่มลด OP
/OPLIST list - ใช้ในการ ดู OP ในห้องว่ามีใครบ้าง
/OPLIST add katie - ใช้ในการ เพิ่ม OP
/OPLIST add katie+ - ใช้ในการ เพิ่ม OP+
/OPLIST remove katie - ใช้ในการ ลบ OP และสีทุกสี
/addfriend /addfriend  katie - ใช้ในการ เพิ่ม สีน้ำเงิน
  /delfriend katie - ใช้ในการ ลบสีน้ำเงิน
*** สำหรับคำสั่ง แอด และ ลบ โอนเนอร์ (สีแดง) แอดโอพี (สีเขียว) และ แอดเฟรนด์ (สีฟ้า) จะต้องทำการ block mic และ unblock ทุกครั้ง
/banlist /banlist list - ใช้ในการ ดูแบนทั้งหมด
/reloadol - reload operator list - ใช้ในการ Update ข้อมูล OP
/reloadbl - reload ban list - ใช้ในการ Update ข้อมูล Ban
/clearbl - clear banlist : /clearbl 090808 - ใช้ในการ ล้าง Ban ทั้งหมด
/punish - punish user - ใช้ในการ punish
/unpunish - unpunish user - ใช้ในการ ยกเลิก punish
/punishlist - display punished users - ใช้ในการ ดู punish
/blockmic - block microphone - ใช้ในการ บล๊อกไมค์
/unblockmic - unblock microphone - ใช้ในการ ปลดบล๊อกไมค์
/ban /ban  nickname - ใช้ในการ แบน ชื่อ
/banip /ban  nickname by ip - ใช้ในการ แบน ไอพี
/kick /kick  nickname - ใช้ในการ เตะ ชื่อ
/ip /display  nickname ip - ใช้ในการ ตรวจสอบ ไอพี
/whowatching - check who is watching on this user - ใช้ในการ ตรวจสอบว่ามีใครส่องคนนี้บ้าง
/watchlist - check user's watch list - ใช้ในการ ดูว่าเขาส่องใครอยู่
/topic - set the room topic message - ใช้ในการ Set ข้อความบนหัวข้อห้อง แทบสีน้ำเงิน
/notopic - reset topic - ใช้ในการ ลบข้อความบนหัวข้อห้อง แทบสีน้ำเงิน
/moderator - turn moderator mode on/off - ใช้ในการ เปิด ปิด การสนทนาหน้าห้อง ที่ไม่ใช่ตัวสี   Admin ลบความคิดเห็นนี้