Logo Webboard ของ bughumnoynoy
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  การสร้างหุ่นยนต์ต่างๆ RoBot

  

  Topic : เว๊ปนี้การสร้างหุ่นยนต์มีเพียบ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป แจ๊ส...ซ่า

  203.154.220.97

  โพสต์เมื่อ : 18 มี.ค. 2548 18:24 น.

http://ranier.hq.nasa.gov/Telerobotics_page/coolrobots.html



   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  29 มิ.ย. 2548 16:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป T-T\"

  202.28.62.67:unknown, unknown

   ง่ะ!!! มะเห็นมีคนลงมา คุย...ย เย้ย? เอานี้ละกาน ราวเปิดประเด้นให้ ละกาน..น แบบว่า ถ้าจะทำ ROBOT วิ่งในวนเราควรใช้ Memory และ Processer อา....ราย...ย ดี เราใช้ Z80 ง่ะ

 


  13 มิ.ย. 2552 20:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป JamesRobotics

 jamesrobotics@hotmail.com 58.8.129.81:192.168.50.238

  

  

Dear our valuable customers,

Please be invited to Assembly Technology 2009

Due to this year, YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD, will attend the
Assembly Technology 2009 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre
(BITEC) at 10:00 – 19:00 in the period of June 25-28, 2009, we, on behalf of
Yaskawa Electric (Thailand) Co., Ltd, would like to cordially invite you to
visit us at Booth no. X34 Hall 104 and front Hall 103.

We are proud to present varieties of the innovative Robots for industrial as
the followings.
1. Robot SDA10, the dual arm robot, demonstrating assemble which
is widespread using in leading industries

2. Robot VA1400, the newest seven-axis arc welding robot with Servo motor
and future model controller, DX 100

3. Motoman Arc cell 2 stations, designed to suit with economy in present. In
exhibition, we would like to offer you the special promotion and will
demonstrate the application of “Fronius” welding, high welding technology
with (cold metal transfer) for welding 0.3-1mm aluminum. CMT from Austria

4. Motoman packaging system, using high speed robot Model: HP20 and HP165 to
demonstrate capability of palletizing and de-palletizing system

Yaskawa Robots will be shown at front Hall 103 and Booth no. X34 Hall 104

For more information, please visit www.assemblytechexpo.com / www.yaskawa.com.sg / www.motoman.com

เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน Assembly Technology 2009

ในปีนี้ทางบริษัท YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.ได้เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยี่ทางด้านอุตสาหกรรม Assembly Technology 2009 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา ซึ่งทางบริษัทได้นำหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมาจัดแสดงอย่างมากมายอาธิเช่น

1 Robot SDA10 หุ่นยนต์สาธิตการประกอบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ
2 VA1400 แสดงหุ่นยนต์เชื่อมรุ่นใหม่ที่ใช้ Servo Motor 7 Axis และแนะนำ Controller ต้นแบบในอนาคต DX100
3 Motoman Arc Cell 2 Stations ซึ่งทาง Yaskawa ได้ออกแบบให้ระบบมีราคาเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและภายในงานทาง Yaskawa ได้จัดทำโปรโมชั่นราคาพิเศษ และยังมีการสาธิตการใช้เครื่องเชื่อมของบริษัท Fronius ที่ใช้เทคโนโลยี่ของประเทศออสเตรีย CMT ในการเชื่อมโลหะอลูมิเนียมขนาดบางตั้งแต่ 0.3-1mm
4 Packaging System เป็นการนำหุ่นยนต์ความเร็วสูงรุ่น HP20 และ HP165 สาธิตประสิทธิภาพการยกกล่องวางบน Pallet ตามที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้

หุ่นยนต์ Yaskawa ทั้งหมดจัดแสดงด้านหน้า Hall 103 และภายใน Hall 104 Booth X34

สำหรับรายละเอียดของงานท่านสามารถหาข้อมูลได้ที่ www.assemblytechexpo.com / www.yaskawa.com.sg / www.motoman.com

 

 


  31 ก.ค. 2552 13:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นาย

 nay@yahoo.com 203.154.206.34

  

รายการสินค้า  อิเล็กทรอนิกส์ –  ชุดคิดต่างๆ - หุ่นยนต์  เพื่อการศึกษาและทดลอง  สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

www.chularesearch.com/list_product.htm

.

.

http://www.chularesearch.com/

1)บริการงาน  สถิติ/วิจัย/วิเคราะห์/สำรวจ  ทุกสาขาวิชา  ตามที่ลูกค้าต้องการอาทิงาน สำรวจความต้องการลูกค้า   ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์  อื่นๆ รวมทั้ง บริการงานวิเคราะห์ทางสถิติชั้นสูง  สำหรับงานวิจัยที่ซับซ้อนและต้องใช้สถิติชั้นสูง  สำหรับสายงานทุกวิชาชีพ โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมต่างๆ อาทิ  SPSS  ,  MATHLAB  อื่นๆ

2) บริการช่วยออกแบบและขาย  โปรแกรมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ Ecommerce

3)บริการช่วยออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  และขายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์

4 ให้บริการ  รับออกแบบ-ขายอุปกรณ์-ขายเครื่องยนต์-ขายเครื่องจักร  เกี่ยวกับ   ระบบเครื่องยนต์   ระบบเครื่องจักรกล   ระบบกลไกอัตโนมัต (PLC /นิวเมติก/ไฮดรอลิก)      หุ่นยนต์ (Robot)     เป็นต้น 

5)  ออกแบบระบบและขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ  การอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน-เชื้อเพลิงผลิตพลังงาน  ทุกชนิด

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

1.CR  บริการงานวิจัยและวิเคราะห์

ทำงานเร็ว - ราคาไม่แพง - งานดีมีคุณภาพสูง

www.chularesearch.com/research.htm

 

           เรารับบริการจัดทำ/เป็นที่ปรึกษา งานวิจัย  วิเคราะห์ทางสถิติชั้นสูง  สำหรับทุกสาขาวิชา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม  อื่นๆ    สำหรับงานวิจัยที่ซับซ้อนและต้องใช้สถิติชั้นสูง และความรู้ทางด้านสาขาวิชาต่างๆเข้ามาประกอบในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ เหมาะสำหรับหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและเอกชน

 

ตัวอย่างสถิติพื้นฐานและสถิติชั้นสูงที่เรารับวิเคราะห์   ได้แก่  

                การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ  MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS  ,  การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน  Stepwise Regression Analysis  ,   การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น  Heirarchical Regression Analysis  , การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis , การวิเคราะห์ปัจจัย Factor Analsis ,   การวิเคราะห์จัดกลุ่ม  Cluster Analysis , การวิเคราะห์การผันแปรแบบหลายตัว  Multivariate Analysis of Variance ,  การวิเคราะห์จำแนกประเภท  Discriminant  Analysis  ,   สถิติเบเซียน   ,  สถิตินันพาราเมตริก , BAYESIAN STATISTICS สถิติเบเซียน  ,  NON - PARAMETRIC STATISTICS สถิตินันพาราเมตริก  , CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย  ,   REGRESSION ANALYSISการวิเคราะห์การถดถอย  , NONPARAMETRIC นันพาราเมตริก  , สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม   GARCH MODEL , CO-INTEGRATION , MULTIPLE REGRESSIONAL , LOGIT , PROBIT  , ทดสอบปัญหา Hetero-scedasticity /Autocorrelation  /Multi-co-linearity   เป็นต้น

 

บริการที่เรารับทำ

--บริการรับทำงานวิจัย / เป็นที่ปรึกษางานวิจัย  ในทุกสาขาวิชา

--บริการวิเคราะห์ ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ

--บริการวิเคราะห์  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

--จัดทำแบบสอบถาม(Questionnaire)   โพลสำรวจ(Pole)

 

ตัวอย่างลักษณะงาน

-ศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารกรุงไทย  สาขาสีลม

-วิเคราะห์อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารปี2540-2547

-รายงานศึกษาวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

-รายงานศึกษาความต้องการใช้ IT ของสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ

 

 

สนใจติดต่อ 089-1690911

Email : paputking@yahoo.com

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

2) บริการช่วยออกแบบและขาย  โปรแกรมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ Ecommerce

รับโปรโมทเว็บให้ดัง  ช่วยหาลูกค้า  โดยคิดค่าบริการเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขาย

www.chularesearch.com/e-commerce.htm

 

                 ถ้าท่านมีสินค้าที่ดี  แต่ไม่รู้ว่าจะหาผู้ซื้อได้อย่างไรหรือไม่รู้ว่าจะเพิ่มยอดขายได้อย่างไร    เรารับจ้างหาตลาดหาลูกค้าให้กับท่าน โดยวิธีการทาง e-commerce   ซึ่งเราไม่มีการเก็บบค่าบริการรายเดือนใดๆทั้งสิ้น    แต่คิดค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น   นั้นหมายถึงท่านไม่ต้องจ่ายเงินใดๆให้กับเราก่อน  จนกว่าท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

                 ถ้าท่านสนใจโปรดส่งสินค้าพร้อมรายละเอียด  และเล่าประวัติธุรกิจของท่าน   โดยย่อๆ  มาให้เราที่   Email : paputking@yahoo.com

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

3)ขายอุปกรณ์และออกแบบ  ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์

www.chularesearch.com/elec.htm

 

บริการช่วยออกแบบ-จัดหา-ขาย  อุปกรณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนกส์

      1. เรารับจัดหา-ขาย  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   รวมทั้งรับออกแบบและผลิตเพื่อขาย วงจรอิเล็คทรอนิคส์  ทุกรูปแบบ เช่น   วงจร power Amp, pre amp เครื่องเสียงแบบต่างๆ  งานออกแบบและพัฒนางานควบคุม sensor   งานออกแบบ ป้ายแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์   งานเพื่อใช้ในเครื่องหยอดเหรียญต่างๆ   เป็นต้น

        2.จำหน่ายอุปกรณ์-แผงวงจร  อิเล็กทรอนิกส์  (มีทั้งสินค้ามือ 1 และมือ 2 ) 

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด   เช่น ทีวี  เครื่องซักผ้า  เตาไมโครเวฟ  ตู้เย็น   เครื่องทำน้ำอุ่น   อื่นๆ 

- สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์  ทุกชนิด

- สำหรับ  เครื่องจักร/หุ่นยนต์  ทุกชนิด

  

สนใจติดต่อ 089-1690911

Email : paputking@yahoo.com

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

4)            CR  เครื่องยนต์   ระบบเครื่องจักรกล   ระบบกลไกอัตโนมัต

www.chularesearch.com/automatic.htm

 

1.เ ราให้บริการ  รับออกแบบ-ขายอุปกรณ์-ขายเครื่องยนต์-ขายเครื่องจักร  เกี่ยวกับ   ระบบเครื่องยนต์   ระบบเครื่องจักรกล   ระบบกลไกอัตโนมัต (PLC /นิวเมติก/ไฮดรอลิก    หุ่นยนต์ (Robot)     เป็นต้น 

        2.จำหน่ายอุปกรณ์-อะไหล่-ระบบ  (มีทั้งสินค้ามือ 1 และมือ 2 )   สำหรับ รถยนต์  / รถจักรยานยนต์ / เครื่องจักร / หุ่นยนต์   ทุกชนิด

 

 

สนใจติดต่อ 089-1690911

Email : paputking@yahoo.com

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

5)            ออกแบบระบบและขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ  การอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน-เชื้อเพลิงผลิตพลังงาน  ทุกชนิด

www.chularesearch.com/pp-energy.htm

 

CR energy (Perfect Process)   เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน   การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร-ระบบการผลิต    รวมทั้งช่วยวางระบบและขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน  ทุกประเภท

 

โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการพลังงานในโรงงาน  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

(ขอให้ท่านผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ โปรดช่วยประชาสัมพันธ์โครงการของเรา)

 

            โครงการนี้ให้คำปรึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรและระบบการผลิต   ซึ่งทางส่วนกลุ่มงานกลุ่มรักษ์พลังงานไทยของเราได้จัดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ในส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานที่มีต้นทุนแพงขึ้น  ดังนี้

 

ส่วนกลุ่มรักษ์พลังงานไทย    

           จากปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   แต่ทรัพยากรในการผลิตพลังงานมีอย่างจำกัด ด้วยกลุ่มรักษ์พลังงานไทย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเปิดให้บริการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ  ส่งคำถามหรือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพลังงานมาที่เรา   เพื่อให้ทางเราช่วยเสนอแนะ หรือหาคำตอบในการแก้ปัญหานั้นๆ    โดยกลุ่มอนุรักษ์ไทยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้

 

1.การให้คำปรึกษา

·        แนะนำการบริหารพลังงานอย่างเหมาะสม   โดยเสนอแนะวิธีการ และสรุปข้อดีของแต่ละวิธีการในรูปแบบของวิศวกรรมและการเงิน  ว่าสามารถช่วยประหยัดพลังงานเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ในแต่ละวิธี  และส่งผลดีการต่อการผลิตอย่างไรเช่น เสนอให้ติดตั้งในอุปกรณ์ ประหยัดพลังงานใน Boiler  จะแสดงตัวเลขการลงทุน

ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง และ อัตราในการประหยัดพลังงาน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบระยะเวลาในการคุ้มทุน  พร้อมทั้งอธิบายผลดีในด้านวิศวกรรมมนการช่วยทำให้อายุการใช้งานของ Boiler นานขึ้น

·        แนะนำการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม  เช่น  บริษัทที่มีการระบายน้ำเสียจำนวนมาก จะแนะนำการใช้พลังงานจากชีวมวล ที่เกิดจากขยะ ทั้งนี้จะเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท่าน เช่น พลังงานจากแกลบ พลังงานจากลม พลังงานจากขยะ  โดยใช้เกณฑ์ความคุ้มค่าในเรื่องของการเงินและความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเป็นหลัก

·        จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อลงทุนในเรื่องพลังงาน ให้กับหน่วยงานและองค์กรณ์ของท่าน

 

2.การจัดจำหน่ายอุปกรณ์  เครื่องจักรที่ใช้ผลิตพลังงานทดแทน  สำหรับผู้ผลิตพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่าย    หรือเพื่อใช้ในโรงงานของตนเอง

 

3.การจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน  เช่น  แกลบ  ก๊าซ   ไบโอดีเซล   เป็นต้น

 

 

ทางกลุ่มรักษ์พลังงานไทยมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา และรับใช้ท่าน

ติดต่อ ขอรับคำปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ   ที่  Email  :  paputking@yahoo.com

เบอร์ 089-1690911

 

 

 

บริการอื่นๆ ที่ Perfect  Process  ให้บริการ

-          ให้คำปรึกษาระบบส่งกำลังเครื่องจักร

-          ให้คำปรึกษาระบบที่เกี่ยวข้องกับ  Power  Plant

-          ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิต  (ด้านต้นทุน,ด้านวิศวกรรม)

1.     ประสิทธิภาพด้านกำลังงาน  (กำลังงานที่ได้รับจากระบบ/กำลังที่ให้แก่ระบบ)

2.     ประสิทธภาพด้านผลผลิต  (ผลผลิตที่ได้/วัตถุดิบที่ให้แก่ระบบ)

 

 

 

 

 

 


  19 ส.ค. 2552 13:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นนท์

 oop@yahoo.com 203.154.206.34

  

รายการสินค้า  อิเล็กทรอนิกส์ –  ชุดคิดต่างๆ - หุ่นยนต์  เพื่อการศึกษาและทดลอง  สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

www.chularesearch.com/list_product.htm

สนใจติดต่อ Email : paputking@yahoo.com  ,  เบอร์ 089-1690911

 

.

.

http://www.chularesearch.com/

1)บริการงาน  สถิติ/วิจัย/วิเคราะห์/สำรวจ  ทุกสาขาวิชา  ตามที่ลูกค้าต้องการอาทิงาน สำรวจความต้องการลูกค้า   ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์  อื่นๆ รวมทั้ง บริการงานวิเคราะห์ทางสถิติชั้นสูง  สำหรับงานวิจัยที่ซับซ้อนและต้องใช้สถิติชั้นสูง  สำหรับสายงานทุกวิชาชีพ โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมต่างๆ อาทิ  SPSS  ,  MATHLAB  อื่นๆ

2) บริการช่วยออกแบบและขาย  โปรแกรมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ Ecommerce

3)บริการช่วยออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  และขายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์

4 ให้บริการ  รับออกแบบ-ขายอุปกรณ์-ขายเครื่องยนต์-ขายเครื่องจักร  เกี่ยวกับ   ระบบเครื่องยนต์   ระบบเครื่องจักรกล   ระบบกลไกอัตโนมัต (PLC /นิวเมติก/ไฮดรอลิก)      หุ่นยนต์ (Robot)     เป็นต้น 

5)  ออกแบบระบบและขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ  การอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน-เชื้อเพลิงผลิตพลังงาน  ทุกชนิด

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

1.CR  บริการงานวิจัยและวิเคราะห์

ทำงานเร็ว - ราคาไม่แพง - งานดีมีคุณภาพสูง

www.chularesearch.com/research.htm

 

           เรารับบริการจัดทำ/เป็นที่ปรึกษา งานวิจัย  วิเคราะห์ทางสถิติชั้นสูง  สำหรับทุกสาขาวิชา บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม  อื่นๆ    สำหรับงานวิจัยที่ซับซ้อนและต้องใช้สถิติชั้นสูง และความรู้ทางด้านสาขาวิชาต่างๆเข้ามาประกอบในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ เหมาะสำหรับหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและเอกชน

 

ตัวอย่างสถิติพื้นฐานและสถิติชั้นสูงที่เรารับวิเคราะห์   ได้แก่  

                การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ  MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS  ,  การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน  Stepwise Regression Analysis  ,   การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น  Heirarchical Regression Analysis  , การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis , การวิเคราะห์ปัจจัย Factor Analsis ,   การวิเคราะห์จัดกลุ่ม  Cluster Analysis , การวิเคราะห์การผันแปรแบบหลายตัว  Multivariate Analysis of Variance ,  การวิเคราะห์จำแนกประเภท  Discriminant  Analysis  ,   สถิติเบเซียน   ,  สถิตินันพาราเมตริก , BAYESIAN STATISTICS สถิติเบเซียน  ,  NON - PARAMETRIC STATISTICS สถิตินันพาราเมตริก  , CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย  ,   REGRESSION ANALYSISการวิเคราะห์การถดถอย  , NONPARAMETRIC นันพาราเมตริก  , สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม   GARCH MODEL , CO-INTEGRATION , MULTIPLE REGRESSIONAL , LOGIT , PROBIT  , ทดสอบปัญหา Hetero-scedasticity /Autocorrelation  /Multi-co-linearity   เป็นต้น

 

บริการที่เรารับทำ

--บริการรับทำงานวิจัย / เป็นที่ปรึกษางานวิจัย  ในทุกสาขาวิชา

--บริการวิเคราะห์ ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ

--บริการวิเคราะห์  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

--จัดทำแบบสอบถาม(Questionnaire)   โพลสำรวจ(Pole)

 

ตัวอย่างลักษณะงาน

-ศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารกรุงไทย  สาขาสีลม

-วิเคราะห์อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารปี2540-2547

-รายงานศึกษาวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

-รายงานศึกษาความต้องการใช้ IT ของสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ

 

 

สนใจติดต่อ 089-1690911

Email : paputking@yahoo.com

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

2) บริการช่วยออกแบบและขาย  โปรแกรมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ Ecommerce

รับโปรโมทเว็บให้ดัง  ช่วยหาลูกค้า  โดยคิดค่าบริการเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขาย

www.chularesearch.com/e-commerce.htm

 

                 ถ้าท่านมีสินค้าที่ดี  แต่ไม่รู้ว่าจะหาผู้ซื้อได้อย่างไรหรือไม่รู้ว่าจะเพิ่มยอดขายได้อย่างไร    เรารับจ้างหาตลาดหาลูกค้าให้กับท่าน โดยวิธีการทาง e-commerce   ซึ่งเราไม่มีการเก็บบค่าบริการรายเดือนใดๆทั้งสิ้น    แต่คิดค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น   นั้นหมายถึงท่านไม่ต้องจ่ายเงินใดๆให้กับเราก่อน  จนกว่าท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

                 ถ้าท่านสนใจโปรดส่งสินค้าพร้อมรายละเอียด  และเล่าประวัติธุรกิจของท่าน   โดยย่อๆ  มาให้เราที่   Email : paputking@yahoo.com

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

3)ขายอุปกรณ์และออกแบบ  ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์

www.chularesearch.com/elec.htm

 

บริการช่วยออกแบบ-จัดหา-ขาย  อุปกรณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนกส์

      1. เรารับจัดหา-ขาย  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   รวมทั้งรับออกแบบและผลิตเพื่อขาย วงจรอิเล็คทรอนิคส์  ทุกรูปแบบ เช่น   วงจร power Amp, pre amp เครื่องเสียงแบบต่างๆ  งานออกแบบและพัฒนางานควบคุม sensor   งานออกแบบ ป้ายแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์   งานเพื่อใช้ในเครื่องหยอดเหรียญต่างๆ   เป็นต้น

        2.จำหน่ายอุปกรณ์-แผงวงจร  อิเล็กทรอนิกส์  (มีทั้งสินค้ามือ 1 และมือ 2 ) 

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด   เช่น ทีวี  เครื่องซักผ้า  เตาไมโครเวฟ  ตู้เย็น   เครื่องทำน้ำอุ่น   อื่นๆ 

- สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์  ทุกชนิด

- สำหรับ  เครื่องจักร/หุ่นยนต์  ทุกชนิด

  

สนใจติดต่อ 089-1690911

Email : paputking@yahoo.com

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

4)            CR  เครื่องยนต์   ระบบเครื่องจักรกล   ระบบกลไกอัตโนมัต

www.chularesearch.com/automatic.htm

 

1.เ ราให้บริการ  รับออกแบบ-ขายอุปกรณ์-ขายเครื่องยนต์-ขายเครื่องจักร  เกี่ยวกับ   ระบบเครื่องยนต์   ระบบเครื่องจักรกล   ระบบกลไกอัตโนมัต (PLC /นิวเมติก/ไฮดรอลิก    หุ่นยนต์ (Robot)     เป็นต้น 

        2.จำหน่ายอุปกรณ์-อะไหล่-ระบบ  (มีทั้งสินค้ามือ 1 และมือ 2 )   สำหรับ รถยนต์  / รถจักรยานยนต์ / เครื่องจักร / หุ่นยนต์   ทุกชนิด

 

 

สนใจติดต่อ 089-1690911

Email : paputking@yahoo.com

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

5)            ออกแบบระบบและขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ  การอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน-เชื้อเพลิงผลิตพลังงาน  ทุกชนิด

www.chularesearch.com/pp-energy.htm

 

CR energy (Perfect Process)   เป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน   การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร-ระบบการผลิต    รวมทั้งช่วยวางระบบและขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทน  ทุกประเภท

 

โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเสนอแนะการจัดการพลังงานในโรงงาน  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

(ขอให้ท่านผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ โปรดช่วยประชาสัมพันธ์โครงการของเรา)

 

            โครงการนี้ให้คำปรึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรและระบบการผลิต   ซึ่งทางส่วนกลุ่มงานกลุ่มรักษ์พลังงานไทยของเราได้จัดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ในส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานที่มีต้นทุนแพงขึ้น  ดังนี้

 

ส่วนกลุ่มรักษ์พลังงานไทย    

           จากปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   แต่ทรัพยากรในการผลิตพลังงานมีอย่างจำกัด ด้วยกลุ่มรักษ์พลังงานไทย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเปิดให้บริการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ  ส่งคำถามหรือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพลังงานมาที่เรา   เพื่อให้ทางเราช่วยเสนอแนะ หรือหาคำตอบในการแก้ปัญหานั้นๆ    โดยกลุ่มอนุรักษ์ไทยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้

 

1.การให้คำปรึกษา

·        แนะนำการบริหารพลังงานอย่างเหมาะสม   โดยเสนอแนะวิธีการ และสรุปข้อดีของแต่ละวิธีการในรูปแบบของวิศวกรรมและการเงิน  ว่าสามารถช่วยประหยัดพลังงานเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ในแต่ละวิธี  และส่งผลดีการต่อการผลิตอย่างไรเช่น เสนอให้ติดตั้งในอุปกรณ์ ประหยัดพลังงานใน Boiler  จะแสดงตัวเลขการลงทุน

ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง และ อัตราในการประหยัดพลังงาน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบระยะเวลาในการคุ้มทุน  พร้อมทั้งอธิบายผลดีในด้านวิศวกรรมมนการช่วยทำให้อายุการใช้งานของ Boiler นานขึ้น

·        แนะนำการใช้แหล่งพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม  เช่น  บริษัทที่มีการระบายน้ำเสียจำนวนมาก จะแนะนำการใช้พลังงานจากชีวมวล ที่เกิดจากขยะ ทั้งนี้จะเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท่าน เช่น พลังงานจากแกลบ พลังงานจากลม พลังงานจากขยะ  โดยใช้เกณฑ์ความคุ้มค่าในเรื่องของการเงินและความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเป็นหลัก

·        จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อลงทุนในเรื่องพลังงาน ให้กับหน่วยงานและองค์กรณ์ของท่าน

 

2.การจัดจำหน่ายอุปกรณ์  เครื่องจักรที่ใช้ผลิตพลังงานทดแทน  สำหรับผู้ผลิตพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่าย    หรือเพื่อใช้ในโรงงานของตนเอง

 

3.การจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน  เช่น  แกลบ  ก๊าซ   ไบโอดีเซล   เป็นต้น

 

 

ทางกลุ่มรักษ์พลังงานไทยมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา และรับใช้ท่าน

ติดต่อ ขอรับคำปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ   ที่  Email  :  paputking@yahoo.com

เบอร์ 089-1690911

 

 

 

บริการอื่นๆ ที่ Perfect  Process  ให้บริการ

-          ให้คำปรึกษาระบบส่งกำลังเครื่องจักร

-          ให้คำปรึกษาระบบที่เกี่ยวข้องกับ  Power  Plant

-          ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบการผลิต  (ด้านต้นทุน,ด้านวิศวกรรม)

1.     ประสิทธิภาพด้านกำลังงาน  (กำลังงานที่ได้รับจากระบบ/กำลังที่ให้แก่ระบบ)

2.     ประสิทธภาพด้านผลผลิต  (ผลผลิตที่ได้/วัตถุดิบที่ให้แก่ระบบ)

 


  25 ม.ค. 2553 09:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sbc

  58.8.64.240

   ชุดจำลองหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม http://sbcmarket.tarad.com/product.detail_589589_th_2721311

 


  15 ก.พ. 2553 00:18 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Jered

 darla_the_chosen_one@hotmail.com 72.250.183.218

   Good afternoon. I want to join robosapien becaz i want to reaseach in robotics. Help me! Looking for sites on: Date stamp images. I found only this - computer affiliate program. Date stamp, the post failed its school and the preferred largely files off stockton beach where it is mostly conversing in the features. Date stamp, most just of these radar of styles are powder but some can be forwarded. With respect :confused:, Jered from Republic.

 


  6 ต.ค. 2556 23:42 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ?????

 vtciugv@gmail.com 117.25.95.44

   I pay a visit daily a few web sites and blogs to read articles about ???????, however this weblog gives quality based posts. ????? http://www.bootstopsalejp.com/

 


  6 ต.ค. 2556 23:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป UGG???

 thzwpwna@gmail.com 117.25.95.44

   There exists a good deal on the market such as UGG???????, possibly be they will mundane along with commonly used and also raucous in addition to trenddriven. UGG??? http://www.bootstopsalejp.com/

 


  6 ต.ค. 2556 23:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป UGG

 mzlasded@gmail.com 117.25.95.44

   Hi I am from Australia, this time I am watching related article about UGG at this, I am in fact happy and learning more from it. Thanks for sharing. UGG http://www.bootstopsalejp.com/

 


  6 ต.ค. 2556 23:52 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป UGG

 ueparknnf@gmail.com 117.25.95.44

   At this time I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read further news about ??. UGG http://www.bootstopsalejp.com/

 


  6 ต.ค. 2556 23:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ?????

 mskfubgzio@gmail.com 117.25.95.44

   I picked up your webpage from facebook and it truly is totally informative. Check my site outBoot . ????? http://www.bootstopsalejp.com/

 


  7 ต.ค. 2556 00:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ?????????

 lrzgubesd@gmail.com 117.25.95.44

   Gloriously skilled position. Check my site out on ?????, ????????? http://www.bootstopsalejp.com/

 


  7 ต.ค. 2556 00:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ?????

 mowcutvap@gmail.com 117.25.95.44

   I pay a visit daily a few web sites and blogs to read articles about ??????, however this weblog gives quality based posts. ????? http://www.bootstopsalejp.com/

 


  7 ต.ค. 2556 00:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป UGG???

 viazgd@gmail.com 117.25.95.44

   Hi I am from Australia, this time I am watching related article about ????????? at this, I am in fact happy and learning more from it. Thanks for sharing. UGG??? http://www.bootstopsalejp.com/

 


  13 มี.ค. 2557 14:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Gabriela

 ur1c1kjm7x@hotmail.com 109.251.41.5

   All of these articles have saved me a lot of heasechad.

 


  13 มี.ค. 2557 23:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Alexandre

 fkqo1l6j@outlook.com 109.237.109.243

   I'm out of league here. Too much brain power on dilysap!

 


  15 มี.ค. 2557 13:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Wednesday

 e1v6ceci4@mail.com 221.254.39.105

   viagra billig cialis sildenafil buy pfizer viagra online car insurance quotes

 


  19 ธ.ค. 2557 18:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Antique Silver Cigarette Cases Uk

 nvevmld@gmail.com 107.150.36.162

   e cigs vapor king Antique Silver Cigarette Cases Uk http://www.sports-camera.com/images/hangsen-e-juice/9c4aa745b39549ca8e732dea98b00cd6.asp

 


  7 ม.ค. 2558 20:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Hermes Birkin 35 Replica

 apmzarxefpj@gmail.com 107.150.36.162

   hermes belt men sizes Hermes Birkin 35 Replica http://www.jimmyschonning.com/css/news/fa168cdebf60414b97cd973d29e4f252.asp

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010