Logo Webboard ของ jarmmano  ยินดีต้อนรับสู่เวบบอร์ดคู่บุญ

  

  Topic : พลังสมาธิชั้นสูง (พลังชีวิต)

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป พลังจิต

  61.90.63.157

  โพสต์เมื่อ : 21 ม.ค. 2549 12:20 น.

 
 
 
เพิ่มพลังชีวิต
(โดย แม่ครูนราวรรณ กุลธรชุติภาส)

                        ในชีวิตประจำวันต้องพบปะผู้คนมากมาย  ก่อนออกจากบ้านความสุขก็มีอยู่หรอก ผ่านไปครึ่งชั่วโมงความสุขหาย
ไปไหนหมด ? เพื่อคุณภาพชีวิตเมื่อจับความรู้สึกได้แล้วให้ยกจิตขึ้นสู่ความสุข
                                              ขณะนั่งทำงานให้ความสุขอยู่ที่ตัว
                                              ขณะเขียนให้ความสุขอยู่ที่มือ
                                              ขณะพูดให้ความสุขอยู่ที่ปาก
                                              ขณะเห็นให้ความสุขอยู่ที่เห็น
                                              ขณะได้ยินให้ความสุขอยู่ที่เสียง
                                              ขณะหยิบจับให้ความสุขอยู่ที่มือ
                                              ขณะเดินให้เดินอยู่ในบรรยากาศของความสุข
                                              ขณะเคี้ยวให้เคี้ยวถูกความสุข
                                              ขณะกลืนให้กลืนความสุขลงไปด้วย
                                              ขณะคิดให้คิดอยู่ในบรรยากาศของความสุข

                        เมื่อต้องรับอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ให้รับรู้ผ่านความสุข
                                              ขณะเห็นให้เห็นผ่านความสุข       
                                              ขณะได้ยินให้ได้ยินผ่านความสุข
                                              ขณะพูดให้พูดผ่านความสุข
                                              ขณะหยิบจับให้หยิบจับผ่านความสุข
                                              ขณะเคี้ยวให้เคี้ยวผ่านความสุข
                                              ขณะกลืนให้กลืนผ่านความสุข
                                              ขณะคิดให้คิดผ่านความสุข
                        เพียงเท่านี้คุณภาพชีวิตก็มีมากขึ้น

    Admin ลบความคิดเห็นนี้