ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : กฎหมายมรดก

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
konjanard

  
law_kru@hotmail.com 203.153.166.174:172.16.11.34

  โพสต์เมื่อ : 30 ก.ค. 2551 12:11 น.  

สำหรับนักศึกษา และน้องที่เรียนกฎหมายมรดกอยู่ครับ วันนี้มีแบบฝึกหัดง่ายๆ มาให้ทำลองทำดูน่ะครับ

๑.นายสมศักดิ์และนางสมศรีเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย นายสมศักดิ์มีปู่ชื่อนายสมเดชและมีน้องร่วมมารดาชื่อนายสมทรง นายสมศักดิ์ตายมีมรดก 300,000 บาท จงแบ่งมรดกของนายสมศักดิ์

               

๒.นายเมฆมีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายชื่อนางฟ้า นายเมฆมีนายฝนและนายทิวาเป็นน้องร่วมบิดาเดียวกัน นายทิวามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายชื่อนางราตรี นายทิวาและนางราตรีแต่งงานมาได้ 2 ปี ไม่มีบุตร ต่อมานายทิวาและนางราตรีจดทะเบียนรับ ด..เอก เป็นบุตรบุญธรรม ต่อมานายทิวาตาย หลังจากนั้นนายเมฆตายมีมรดก 600,000 บาท จงแบ่งมรดกของนายเมฆ

๓ นายเอกเป็นอาของนายอ้น นายอ้นมีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายชื่อนางอร ไม่มีบุตรนายอ้นได้จดทะเบียนรับนายวีเป็นบุตรบุญธรรม นายเอกไม่ชอบหน้านายวี ในระหว่างที่นายอ้นไม่สบาย นางอรได้ทะเลาะกับนายวีเรื่องทรัพย์สินของนายอ้น นายวีได้ทำหนังสือสละมรดกของนายอ้นกับนางอรโดยทำถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมานายอ้นตายมีมรดก 300,000 บาท มรดกของนายอ้นตกแก่ผู้ใด

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  30 ก.ค. 2551 20:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป DTP

  125.24.225.151

  

  

ข้อ 1        ม. 1599 ,1600 ,1603 ,1629ว.1+ว.2 ,1630ว.1 ,1635(3)

                กรณีเช่นว่านี้ นายสมศักดิ์เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งตายโดยธรรมชาติ และเมื่อตายแล้วมรดกของนายสมศักดิ์ยอมตกทอดแก่ทายาท ตามมาตรา 1599วรรค1  และทายาทสามารถรับมรดกได้จากกองมรดกโดยทันที ทายาทในที่นี้ใช้สิทธิรับมรดกที่ได้ตกทอดซึ่งคือทรัพย์สินทุกชนิดของเจ้ามรดกและรับไปทั้งสิทธิและความรับผิดต่างๆ ของเจ้ามรดก  ตามมาตรา 1600 ในข้อเท็จจริงนี้เจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ให้แก่ผู้ใดเลย ฉะนั้นกองมรดกจึงตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกม.เรียนว่าทายาทโดยธรรม ตามมาร 1603

                บุคคลแรกที่มีสิทธิรับมรดกคือ นางสมศรี เพราะเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส ถือได้ว่าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกม. ตามมาตรา 1629วรรค2 บุคคลต่อมาคือ นายสมเดช ซึ่งเป็นปู่ของนายสมศักดิ์ ถือเป็นทายาทโดยธรรม ตามมาตรา1629วรรคแรก (5) และบุคคลสุดท้ายคือ นายสมทรง ซึ่งเป็นน้องร่วมมารดาของนายสมศักดิ์ ตามมาตรา 1629วรรคแรก(4)

                จะเห็นได้ว่าในมาตรา 1629(4) ทายาทในลำดับนี้คือ นายสมทรง และมาตรา  1629(5) คือ นายสมเดช

ทั้งนี้นายสมทรงเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนนายสมเดชซึ่งอยู่ในลำดับถัดไปอันไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกเลย ตามมาตรา 1630วรรคแรก

                ในที่นี้มีคู่สมรสคือ นางสมศรี ซึ่งเป็นภริยาที่ชอบด้วยกม.ที่ยังมีชีวิตอยู่ และข้อเท็จจริงยังปรากฏว่ายังมีทายาทโดยธรรมในมาตรา 1629(4) ฉะนั้นการแบ่งมรดกจึงต้องนำมาตรา 1635(3) มาบังคับใช้ด้วย

               

ดังนั้น ทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกจึงแบ่งได้ดังนี้

นางสมศรี คู่สมรส ได้รับมรดก 2ใน3 ส่วนของทรัพย์มรดก ซึ่งเท่ากับ /2 แสนบาท

นายสมทรง ทายาทโดยธรรมในลำดับชั้นที่4 ได้มรดก 1ใน3 ส่วนของทรัพย์มรดก ซึ่งเท่ากับ 1 แสนบาท

 

 

ข้อ2         ม. 1599 ,1600 ,1603 ,1627 ,1629 ,1633 ,1635 ,1639

ขอกล่าวโดยสรุปคือ นายเมฆและนางฟ้าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกม. ดังนี้นางฟ้าจึงมีสิทธิได้รับมรดก

ส่วนนายฝนและนายทิวาเป็นน้องร่วมบิดาเดียวกัน ดังนั้นนายฝนและนายทิวาก็มีสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกัน

ส่วนนางราตรีไม่ได้จดทะเบียนกับนายทิวา จึงไม่มีสิทธิรับมรดกจากนายทิวา

ส่วนนายเอกมีสิทธิรับมรดกจากนายทิวา เพราะเป็นบุตรบุญธรรม

                ต่อมานายทิวาตายก่อนเจ้ามรดกตายแต่ก็ยังไม่สิ้นสิทธิที่จะรับมรดก เพราะมีบุตรบุญธรรมคือนายเอกซึ่งสามารถเข้ารับมรดกแทนที่นายทิวาได้

                ดังนั้นเมื่อนายเมฆตาย ผู้รับมรดกจึงมีดังนี้ คือ

นางฟ้า นายฝน นายเอก(ผู้รับมรดกแทนที่นายทิวา) และการจะจัดการมรดกได้จึงใช้มาตรา1635(3)

สัดส่วนของการแบ่งมรดก คือ

นางฟ้าได้รับ 2ใน3 ส่วนของทรัพย์มรดก ซึ่งเท่ากับ 4 แสนบาท

นายฝนและนายเอกได้รับ 1ใน3 ส่วนของทรัพย์มรดก ซึ่งเท่ากับ 2 แสนบาท ซึ่งตามมาตรา 1633 คือคนละ 1 แสนบาท

 

 

ข้อ3 ม. 1599 ,1600 ,1603 1612 ,1619 ,1627 ,1629ว.1ว.2 ,1633 ,1635

ขอกล่าวโดยสรุปคือ นายเอกเป็นอาของนายอ้น นายอ้นกับนางออนเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกม.

นายอ้นจดทะเบียนรับนายวีเป็นบุตรบุญธรรม

                ผู้อาจมีสิทธิรับมรดกจากนายอ้น คือ

นางออน เพราะเป็นภริยาที่ชอบด้วยกม. 1629วรรค2

นายเอก เพราะเป็นอาของเจ้ามรดก 1629(6)

นายวี เพราะเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้ามรดก 1627+1629(1)

                จากการสละมรดกของนายวีนั้น ถึงแม้จะทำถูกต้องตามกม.ก็ตาม แต่นายวีนั้น ได้สละมรดก ก่อนที่เจ้ามรดกจะตายตามมาตรา 1619 จึงยังคงมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายอยู่ หาทำให้สิทธินั้นเสียไปไม่(ตามที่ผมเข้าใจ)

                สัดส่วนของการแบ่งมรดก คือ

นางออน ถือได้ว่าเป็นเสมือนทายาทชั้นบุตรจึงได้รับในส่วนที่เท่ากันกับนายวี ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม ตามมาตรา1635(1)

เท่ากับคนละ  1.5 แสนบาท

 


  31 ก.ค. 2551 16:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อ.โกญจนาท เจริญสุข

  203.153.166.174:172.16.10.29

  

ข้อ 1 หลักกฎหมาย ปพพ. ม.1599 , 1600 ,1629 (4) (5) และวรรค 2  ม.1630 มาตรา 1635 (3)

ส่วนแบ่งได้ตามหลัก เจ้ามรดกถึงแก่ความตายทรัพย์มรดก โดยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ และมีทายาทโดยธรรมลำดับที่ 4-5 ยังมีชีวิตอยู่ ดังนี้ส่วนแบ่งของคู่สมรสได้ 2ใน3 และที่เหลือให้นำแบ่งแก่ทาญาติโดยธรรมนฐานะของญาติต่อไป อีก 1ใน 3ที่เหลือ ดังนี้ ทายาทโดยธรรมลำดับก่อนตัดหลัง เช่นว่านี้ระหว่างทายาทโดยธรรมลำดับที่ 4 ควรจะได้ เพราะเป็นทานยาทลำดับก่อน ดังนี้ ทายาทลำดับที่ 4 จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดก เป็นดังต่อไปนี้

1 คู่สมรส  200,000 บาท (2ใน3)

2. ทายาทลำดับที่ 4 100,000 บาท (1ใน3)

 


  12 มิ.ย. 2552 20:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป โจ้

 maja2bestbuy@hotmail.com 61.90.250.14

  

  

ไม่แน่ใจว่าข้อคำตอบที่โพสถูกหรือเปล่ากรุณายืนยันด้วย

 


  5 พ.ย. 2552 08:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป smo

  122.154.231.3

  

คือว่าอยากทราบที่มาของกฎหมายมรดกค่ะ

ที่ว่าเค้าทำไมถึงได้ชื่อว่ากฎหมายมรดกนะค่ะ

ประวัติของกฎหมายมรดก

ประเภทของกฎหมายมรดกนะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

 


  20 ธ.ค. 2552 01:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข

  124.120.156.55:192.168.0.246

   ประวัติศาสตร์กฏหมายไทย กฏหมาย คือ กฏเกณฑ์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และมนุษย์กับองค์กรที่มนุษย์สังกัด อยู่ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของรัฐกับรัฐ กฏหมายต้อง มีลักษณะ 5 ประการ 1) ต้องมาจากรัฐาธิปัตย์/องค์อธิปัตย์ (Sovereign) 2) ต้องเป็นคำสั่ง คำบังคับบัญชาทั่วไป 3) ใช้ได้เป็นการตลอดไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 4) ประชาชนจำต้องปฏิบัติตาม 5) มีบทบังคับ (Sanction) - กฏหมายจารีตประเพณี (customary law): ไม่มีบทบังคับบอกเล่าต่อๆ มาจากรุ่งหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง - กฏหมายลายลักษณ์อักษร (written law): ประมวลที่เก่าแก่ที่สุดคือ ประมวลกฏหมายพระเจ้าฮัมมูราบี (Code of Hammurabi) แห่งอาณาจักรบาบิโลน โดยหลักกฏหมายคือตาต่อตา ฟันต่อฟัน ประวัติศาสตร์กฏหมาย คือวิวัฒนาการของแนวความคิด หลักเกณฑ์ความประพฤติ และกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่มนุษย์ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม แหล่งข้อมูลที่ศึกษาประวัติศาสตร์กฏหมาย คือ ศิลาจารึก, ตัวบทกฏหมายในอดีต และ หนังสือที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกฏหมาย กฏหมายสมัยสุโขทัย 1) กฏหมายพ่อขุนรามคำแหง (ศิลาจารึกหลักที่ 1) - ภาษี: ไม่มีจกอบ (จังกอบ) - ซื้อขาย: มีการค้าขาย - ลักษณะมรดก: ลูกรับมรดก - วิธีพิจารณาความ: เสมอภาพ/สอบสวน/ซื้อสัตย์ - ร้องทุกข์: สั่นกระดิ่ง - ที่ดิน: สิทธิครอบครอง - มนุษยธรรม: ไม่ให้ทำร้าย หรือ ฆ่าเชลยศึกทิ้ง - ผู้ลี้ภัย: ช่วยเหลือ 2) กฏหมายลักษณะโจรสมัยสุโขทัย (ศิลาจารึกหลักที่ 38)* มีลักษณะเป็นกฏหมายอาญา - รัฐมุ่งที่จะให้ประชาชนพยายามนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดี บทบัญญัติ 2.1) การเอาคนรับใช้หรือภรรยาผู้อื่นหนีมาแล้วไม่ส่งคืนเจ้าของภายในสามวันต้อง ถูกปรับตามขนาดที่กำหนดไว้ในพระราชศาสตร์และพระธรรมศาสตร์ (ในกรณีเมือง) 2.2) กรณีนอกเมืองเจ้าของบ้านต้องนำผู้ที่หนีมาสู่ตนไปคืนเจ้าของ ถ้าปล่อยให้อยู่เกินสามวันต้องถูกปรับไหมวันละ 11,000 เบี้ย ถ้าเกินห้าวัน วันละ 55,000 เบี้ย ถ้าเกิน 8 วันให้ปรับเท่ากับลักพาคนไป 2.3) ให้รางวัลแก่ผู้จับขโมยหรือนำของถูกขโมยไปคืนเจ้าของ 2.4) การไม่ช่วยจับโจรมีความผิดเสมือนลักทรัพย์ผู้อื่น 2.5) การฆ่าวัว ฆ่าควายเพื่อใช้เป็นอาหารต้องไปแสดงให้คนทั้งหลายรู้ก่อนจึงฆ่าได้ 3) มังรายศาสตร์* - เป็นการนำเอาคำพิพากษาในคดีต่างๆ มารวบรวมเรียบเรียงใหม่ - มีการนำเอามูลคดีวิวาทในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มาเป็นหลักในการบัญญัติ กฏหมาย 16 ประการ [1] กู้ของท่าน [2] ยืมของท่าน [3] รวมทุนกับทำการค้าหากำไร [4] รับจ้างของไม่สำเร็จละทิ้งงานเสีย [5] ให้ของแล้วจะขอคืน [6] ปลอมของซึ่งไม่มีวิญญาณ [7] ต่อยกัน [8] ผัวเมียจะหย่ากัน [9] รักเมียท่านจับมือถือนม [10] แย่งทรัพย์และแย่งมรดก [11] ฝากของกันไว้ [12] ของสูญเสียไป [13] ได้คืนไม่ครบถ้วน [14] ของน้อยอ้างว่าของมาก [15] เล่นการพนัน [16] เหตุระหว่างคนเลวคนดี 3.1. การกระทำความผิด 3.1.1) คิดที่จะกระทำความผิด 3.1.2) ตกลงใจที่จะกระทำความผิด 3.1.3) ตระเตรียมการที่จะกระทำความผิด 3.1.4) ลงมือกระทำความผิด 3.1.5) กระทำความผิดสำเร็จ 3.2) ลักษณะทรัพย์ 3.2.1) ทรัพยมีวิญญาณ 3.2.2) ทรัพย์ไม่มีวิญญาณ 3.3) การพบขุมทรัพย์ ถ้า แจ้งได้ครึ่งนึง ถ้าไม่แจ้งเข้าพระคลังทั้งหมด 3.4) ของตกของหาย ได้ หนึ่งในสามของทรัพย์ที่ได้ 3.5) ความรับผิดชอบต่อผู้เสพสุราด้วยกัน ส่งถึงบ้าน 3.6) ครอบครัว กฏหมายให้ไหมค่าขันหมากเป็นเงิน 11,000 เบี้ย (สมรส, แบ่งสินสมรส) 3.7) มรดก 3.7.1) ลูกคนไหนถือบิดามารดาเป็นศัตรูหรือไม่ 3.7.2) พ่อแม่ขายลูกคนไหนไปหรือยังไม่ได้ขาย 3.7.3) ลูกคนไหนยากจนหรือไม่ 3.7.4) ลูกคนไหนทำคุณแก่บิดามารดา 3.8) หนี้ ไม่มีการทำเป็นลาย ลักษณ์อักษร แต่ต้องมีพยาน 3.9) ความรับผิดชอบผู้คำประกัน เฉพาะ เงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 3.10) อาญา 3.10.1) ประหาร 3.10.2) ตัดตีนตัดมือ 3.10.3) เนรเทศ Note: การกระทำความผิด +1+ คิดจะกระทำความผิด +2+ ตัดสินใจกระทำความผิด +3+ ตระเตรียมเพื่อกระทำความผิด +4+ ลงมือกระทำความผิด +5+ กระทำความผิดสำเร็จ ประเภททรัพย์ =1= ทรัพย์มีวิญญาณ (ถ้าเก็บได้ไม่บอกเพื่อนบ้านถูกข้อหาลักทรัพย์ บอกเพื่อนบ้านแต่เเผลอฆ่ากินชดใช้ทรัพย์ บอกเพื่อนบ้านแล้วเลี้ยงดูได้ค่าไถ่) =2= ทรัพย์ไม่มีวิญญาณ (ถ้าขุดพบแล้วแจ้งได้ 1/2, ถ้าเก็บของตกได้ประกาศ 3 ครั้ง และบอกเพื่อนบ้านได้ 1/2) กฏหมายตราสามดวง ตราขึ้นสมัยรัชกาลที่ 1 แต่ว่าจริงๆ คือกฏหมายของกรุงศรีอยุธยาชำระใหม่ เพราะพระอัยการต่างๆ บัญญัติด้วยกษัตริย์อยุทธา และศักราชที่ปรากฏในพระอัยการเป็นสมัยอยุธยา ตราสามดวงคือ (1) ตราพระราชสีห์ - สมุหนายก (2) ตราพระคชสีห์ - สมุหพระกลาโหม (3) ตราบัวแก้ว - เจ้าพระยาพระคลัง อาศัยคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ มี 29 ลักษณะคือ: 1 - พระธรรมศาสตร์ 2 - หลักอินทภาษ: ตุลาการต้องไม่มีอคติ 4 ประการ - ฉันทาคติ (รัก), โทษาคดิ (โกรธ), ภยาคติ (กลัว) และ โมหาคติ (หลง) 3 - กฏมณเฑียรบาล 4 - พระธรรมนูญ 5 - พระอัยการกรมศักดิ์ 6 - พระอัยการตำแหน่งนาพลเรือน 7 - พระอัยการตำแหน่งนาหัวเมือง 8 - พระอัยการบานแผนก 9 - พระอัยการลักษณะฟ้อง 10 - พระอัยการลักษณะพยาน 11 - ลักษณะพิสูจน์ดำน้ำลุยเพลิง 12 - พระอัยการลักษณะตระลาการ 13 - พระอัยการลักษณะอุทธรณ์ 14 - พระอัยการลักษณะผัวเมีย: ชายมีภรรยาได้หลายคน (เมียกลางเมือง เมียกลางนอก เมียกลางทาษี) การสมรส ชายต้องไม่เป็นภิกษุ ต้องไม่เป็นญาติ หญิงหม้ายต้องเผาศพสามีเดิม บิดามารดาหรือผู้เป็นอิสระแก่ฝ่ายหญิงยินยอมยกหญิงให้เป็นภรรยาโดยหญิงนั้น ยินยอมด้วย และ ชายหญิงทั้สองฝ่ายได้กินอยู่หลับนอนโดยมีเจตนาเป็นสามีภรรยากัน แล้วอำนาจอิสระ (อำนาจปกครอง) ก็จะโอนไปสู่สามี การหย่ากันเป็นไปได้ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย หรือถ้าชายทิ้งร้างไปตามเวลากำหนด/ล่วงเกินพ่อตาแม่ยาย/คบหาโจรผู้ร้าย/ทำ ผิดทัณฑ์บน แล้วหญิงคืนสินสอดทองหมั้น ขันหมาก ทุนทรัพย์ถือว่าขาด หรือถ้าชายโกรธหญิงเก็บสินเดิมและสิ่งของลงจากเรือนฟันเสาเรือนหญิงจากไป เพียงหนึ่งวันถือว่าขาด ถ้าชายเอาใจออกหากยักย้านสินเดิม สินสมรสไปให้ส่งทรัพย์สินคืนและแบ่งปันตามกฏหมายแล้วก็ขาดจากการเป็นสามี ภรรยา ถ้าชายไปบวชทรัพย์เป็นของหญิง 15 - พระอัยการลักษณะทาษ 16 - พระอัยการลักษณะลักพา 17 - พระอัยการลักษณะมรดก: สำหรับชายหรือหญิงโสดให้แบ่งเป็น ภาคหลวง (ถ้ามีศักดิ์นามากกว่า 400 ไร่และไม่เป็นพราหมณ์ หรือมีบำเน็จ) ภาคบิดามารดา ภาคภรรยา (เฉพาะฝ่ายชายและยังมีภรรยาอีก 2 ชั้นคือภรรยาอันทรงพระกรุณาพระราชทานให้ และ ภรรยาอันทูลขอพระราชทานให้) และ ภาคญาติ; สำหรับหญิงมีสามีส่วนใหญ่ยกสินเดิมให้ญาติพี่น้อง ยกเว้นสินสมรสแล้วแต่กำหนด 18 - พระอัยการลักษณะกู้หนี้: ห้ามมิให้บุตรฟ้องบิดามารดาเรียกคืนหนี้อันเกิดจากการกู้ ยืม บุตรเขยหรือสะไพ้ (เขียนแบบโบราณ) จะฟ้องก็ได้แต่ถือเป็นคนอุทลุม (ไม่รู้คุณคน) ก็ให้ฟ้องได้แต่เงินต้นเท่านั้น 19 - พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ 20 - พระอัยการลักษณะวิวาทด่าตีกัน: กำหนดโทษตามความร้ายแรงของสิ่งที่ใช้และส่วนของร่างกาย รวมถึงการดูหมิ่น ยกเว้นโทษการทำร้ายร่างกายมิถึงสาหัสระหว่างเครือญาติ เด็กอายุ 7 ขวบคนชราอายุ 70 ปี และคนวิกลจริต 21 - พระอัยการลักษณะโจร: องค์โจร (กระทำเอง ใช้ให้ผู้อื่นทำ สั่งสอนให้ลัก) และ สมโจร (ผู้ให้ที่อยู่โจร ผู้เป็นเพื่อนโจร ผู้สมรู้ร่วมคิด ผู้ป้องกันกำบัง ผู้กินอยู่สมเลกับโจร - รับโทษกึ่งหนึ่งขององค์โจร) แบ่งความผิดเป็น 16 ฐาน (ปล้น ย่องสดมภ์ ภัย ตีชิง ฉกฉวย ซุ่มซ่อน ล้วงลัก ลักเลียม สาธารณโจร นิลัมภรโจร วิสาสคาหโจร สรรพโจร ปัฐทูสะกะโจร ทามริกโจร สารโจร และ ดัสกรโจร) 22 - พระอัยการลักษณะอาญาหลวง: กำหนดโทษ 10 สถาน (ฟันคอ ตัดมือตัดเท้า ทวนด้วยลวดหนังหรือไม้หวาย ปรับไหม 4 เท่าแล้วเอาตัวลงหญ้าช้าง ให้ไหมตรีคุณแล้วเอาตัวออกจากราชการ ให้ไหมลาหนึ่งแล้วให้ใช้ของๆ เขา ให้ตัดปากแหวะปากเอามะพร้าวห้าวยัดปาก ให้ภาคทัณฑ์บน และ กดอุเบกขาเรียกประกันทัณฑ์บน); ห้ามหญิงไทยสมรสกับคนต่างด้าว; ห้ามค้ากำไรเกินควร และ ไม่มีผลย้อนหลัง 23 - พระอัยการลักษณะอาญาราษฏร์ 24 - พระอัยการลักษณะขบถศึก 25 - กฏพระสงฆ์ 26 - กฏ 36 ข้อ 27 - พระราชบัญญัติ 28 - พระราชกำหนดเก่า 29 - พระราชกำหนดใหม่

 


  21 ธ.ค. 2552 15:18 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ผู้อยากรู้

 love_s-sa@hotmail.com 203.170.235.4:127.0.0.1

  

อยากทราบวิชามรดกมาตรา 1599กับ มาตรา 1600  ทำไมกฏหมายจึงบัญให้มีการตกทอดแก่ทายาทค่ะ

ช่วยอธิบายให้กน่อยค่ะ

 


  25 ก.ค. 2553 18:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ly

  125.24.181.194

   ข้อ2 นางฟ้า ได้40,000บาท นายฝน ได้ 20,000 บาท (เอกไม่ได้เพราะ เอกเป็นบุตรบุญธรรม ไม่ใช่ฝู้สืบสันดานโดยแท้ของทิวา จึงเป็นผู้รับมรดกแทนที่ไม่ได้)

 


  8 ก.ค. 2554 09:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ed hardy

 liangchaojinn@gmail.com 218.95.9.110

   st value price is famous in Europe, compared to a ed hardy throw money advertising, the cost is then passed on to ed hardy knock off st value price is famous in Europe, compared to a cartier jewelry throw money advertising, the cost is then passed on to cartier jewelry st value price is famous in Europe, compared to a christian louboutin throw money advertising, the cost is then passed on to buy louboutin shoes online st value price is famous in Europe, compared to a brian atwood heels throw money advertising, the cost is then passed on to knock off brian atwood shoes

 


  14 ก.ย. 2554 13:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป puma shoes

 xiao.fengyuan.ping78@gmail.com 220.161.139.158

   http://www.lovepuma.org/ Puma shoes
http://www.lovepuma.org/kids-puma-trionfo-shoes-c-187.html Kid's Puma Trionfo Shoes
http://www.lovepuma.org/mens-puma-basket-shoes-c-139.htmlMens Puma Basket Shoes
http://www.lovepuma.org/mens-puma-baylee-future-cat-c-67.html Mens Puma Baylee Future Cat
http://www.lovepuma.org/mens-puma-bmw-sauber-f1-c-125.html Mens Puma BMW Sauber F1
http://www.lovepuma.org/mens-puma-brazil-edition-c-1.html Mens Puma Brazil Edition
http://www.lovepuma.org/mens-puma-cabana-racer-ii-lx-c-149.html Mens Puma Cabana Racer II LX
http://www.lovepuma.org/mens-puma-caterpillar-shoes-c-150.html Mens Puma Caterpillar Shoes
http://www.lovepuma.org/mens-puma-complete-shoes-c-109.html Mens Puma Complete Shoes
http://www.lovepuma.org/mens-puma-doshu-combat-c-3.html Mens Puma Doshu Combat
http://www.lovepuma.org/mens-puma-drift-cat-shoes-c-70.htmlMens Puma Drift Cat Shoes
http://www.lovepuma.org/mens-puma-ducati-shoes-c-2.html Mens Puma Ducati Shoes
http://www.lovepuma.org/puma-running-shoes-c-92.html Puma Running Shoes
http://www.lovepuma.org/puma-running-shoes-2010-c-94.html Puma Running Shoes 2010
http://www.lovepuma.org/womens-puma-baylee-future-c-83.html Women's Puma Baylee Future
http://www.lovepuma.org/womens-puma-drift-cat-ii-c-13.html Women's Puma Drift Cat II
http://www.lovepuma.org/womens-puma-engine-cat-low-c-116.html Women's Puma Engine Cat Low
http://www.lovepuma.org/womens-puma-espera-shoes-c-118.html Women's Puma Espera Shoes
http://www.lovepuma.org/womens-puma-ferrari-shoes-c-57.html Women's Puma Ferrari Shoes
http://www.lovepuma.org/womens-puma-fluxion-ii-c-14.html Women's Puma Fluxion II
http://www.lovepuma.org/womens-puma-fluxion-shoes-c-188.html Women's Puma Fluxion Shoes
http://www.lovepuma.org/womens-puma-fur-shoes-c-63.html Women's Puma Fur Shoes
http://www.lovepuma.org/womens-puma-future-cat-c-36.html Women's Puma Future Cat
http://www.lovepuma.org/womens-puma-grit-cat-iii-c-15.html Women's Puma Grit Cat III
http://www.lovepuma.org/ Puma shoes on sale

 


  4 ก.พ. 2555 09:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป CHALAWAN

 TSNOON@HOTMAIL.COM 118.172.226.37

  

 

ข้อ 2. นายเอกได้รับมรดก เพราะเข้ารับมรดกแทนที่นายทิวา แม้นายเอกจะเป็นบุตรบุญธรรมของนายทิวา ก็เป็นผู้สืบสันดานตามมาตรา 1627 และมีคำพิพากษาฎีกาที่ 290/2499 วางหลักไว้ว่า บุตรบุญธรรมถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมลำดับ 1 ดังนั้นนายเอกจึงมีสิทธิเข้ารับมรดกแทนที่นายทิวา ได้ตามมาตรา 1639

 


  2 ก.ย. 2555 23:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป payday loans UK

 oqudwh@kprmij.com 91.232.96.11

   dxxnmvlq payday loans UK 7778 pay day loan %-[[[ cash advance online :-O

 


  6 เม.ย. 2556 05:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป generic cheap viagra online

 fpkftj@jqrmfl.com 91.232.96.10

   zcaxkl generic cheap viagra online >:-[ generic cialis online 6216

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010