Logo Webboard ของ mc306  306 pictures

  

  Topic : คำทำนายของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการสิ้นสุดของศาสนาพุทธเมื่อถึงพ.ศ5000

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป InWpom

  61.90.238.206

  โพสต์เมื่อ : 18 ก.ย. 2548 12:45 น.

ตามที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้อะครับ
ท่านได้พยากรณ์ไว้ว่า
เออ..หลังจากตถาคตปรินิพพานไปแล้ว
500ปีจะไม่มีภิกษุณี ภิกษุณีก็คือ พระผู้หญิงอะครับ ถือศีลเยอะกว่าพระอีก ถือ311ข้ออะคับ
.....(จำไม่ได้คับ น่าจะ1000ปีนะ)ปี จะไม่มีพระอรหันต์ที่ทรงฤทธาเหาะเหินเดินอากาศได้
.......5000ปี สิ้นสุดพุทธกาลของ พระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่า พระศรีศากยมุนีโคดม(พระพุทธเจ้าของเรานี่เอง)
อธิบายกันก่อนนะครับ
เออคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีเพียงพระองค์เดียว

พระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลกทรงพระนามว่าอะไรไม่ทราบคับ
แต่เรียกกันว่า "องค์ปฐม" โลกของเราอะคับ
จะแบบว่า
มีการแตกสลายตลอกเวลาอะคับ
การแตกสลายของโลก1ครั้งเราเรียกว่า 1กัลป์คับผม
และใน1กัลป์สามารถมีพระพุทธเจ้าได้หลายพระองค์คับ
อย่างเช่นในกัลป์นี้ที่เรากำลังอยู่ กำลังนั่งดูคอมอยู่อะคับ
มีพระพุทธเจ้าเยอะพระองค์มาก
แต่ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพียง 5 พระองค์ครับ
คือ 1.พระกกุสันโธ
2.พระโกนาคมโณ
3.พระกัสสปะ
4.พระศรีศากยมุนีโคดม(พระพุทธเจ้าที่เรานับถืออยู่ทุกวันนี้)
5.พระศรีอาริยเมตรัย
นั่นหมายความว่าโลกเราตอนนี้ยังเหลือพระพุทธเจ้าอีก1พระองค์ที่จะอุบัติขึ้น
ก่อนที่จะผลัดโลกใหม่อีกครั้ง
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้
เป็นไปตามกฎข้อเดียวคับ มะช่ายกฎของนิวตัน ไม่ใช่กฎของไอสไตน์
แต่เป็น "กฎแห่งธรรมชาติ" หรือ กฎแห่งกรรมนั่นเอง
พระพทธเจ้าสามารถ แบ่ง ได้เป็น 2แบบ(ไม่กล้าเรียกว่าจำพวกอะ กลัวบาป)
1.พระปัจเจกพุทธเจ้า คับ พระพุทธเจ้าในข้อนี้ คือ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เอง แล้วไม่สามารถเผยแผ่คำสอนให้ใครได้รู้ตามได้
มีตัวอย่างคับ
เพื่อนๆคงจะรู้จักพระเทวทัตนะคับ

พระเทวทัตก่อนที่จะถูกทรณีสูบอะ พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ?ว่า จะต้องตกนรกอเวจี 64000กัลป์มั้งถ้าจำมะผิดนะ
แล้วหลังจากนั้นจะได้ประสูตรแล้วตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า ...ลืมแล้วอะครับ

2.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คือ พระพุทธเจ้าที่เมื่อตรัสรู้แล้ว สามารถเผยแผ่คำสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้
เช่น พระพทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี่เองคับ
ต่อคับ
ทีนี้เวลาที่ สิ้นยุคของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมา แผ่นดินก็จะสูงขึ้น1โยชน์เพื่อเป็นการผลัดแผ่นดิน
1โยชน์ไม่แน่ใจว่า60กิโลเมตรรึป่าวนะ ในศาสนาพุทธมีหลายยุคมากอะคับ
พอหมดยุคนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเผยแผ่ศาสนาแทนองค์เก่าที่ปรินิพพานไปงะ
อย่างเช่นตอนนี้ศาสนาพุทธในตอนนี้พระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธปัจจุบันนับถือคือ พระสมณโคดม
พอครบ5000ปีศาสนาพุทธจะสิ้นสุดลง ไม่มีคนนับถือพุทธ
แล้วก็จะเกิดไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลก
เกิดโลกใหม่
แล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้น
แล้วคนในตอนนั้นก็จะนับถือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแทนอะคับ
เพราะองค์เก่าปรินิพพานไปแล้ว ต่อ 5000 ปี จะมี 1 พระพุทธเจ้า
และที่บอกว่า พอพระพุทธเจ้าตาย เนี้ย
แล้ว จามีการล้างโลก คือโลกแตกเหรอ?
หรือเกิดวิบัติ และต้องมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นมา
โลกจาหยุดจากการเกิดวิบัติ ตอนนี้เป็น พศ 2548
เมื่อ พศ 4000เกือบ5000
ภิกษุจะมีเมีย จะมีจีวรห้อยเพียงติ่งหู
มนุษย์จะมีอายุสั้นลง
อายุขัยเหลือแค่10ปี 5ปีมีลูก ตัวจะเตี้ยจนต้องสอยมะเขือกินO_o
หลังจากนั้นอีกไม่นาน
พอถึง พศ5000
ศาสนาพุทธจบสิ้นลง
โลกเข้าสู่ยุคมิกสันยี
มนุดหลากผู้หลากคน
จะเริ่มมีเล็บมือ เขี้ยว และ เล็บเท้างอกออกมา
เรียกยุคนี้ว่า มิกสันยียุค หรือ ยุคมนุดกินมนุดอะ
มนุดจะเริ่มกัดกินกันเองไม่ผิดอารัยกับพวกสัดป่า
หลังจากนั้นอีกไม่นาน
โลกจะเริ่มร้อนขึ้น
เพราะมีดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันทีเดียว7ดวง
พญาปลาชื่อว่าอารัยจำมะได้และ ซึ่งมี7ตัวเป็นพญาปลาที่มีหน้าที่คอยรองแผ่นเปลือกโลกไว้ ไขมันในตัวจะแตกตัวลุกเป็นไฟเนื่องจากอากาศที่ร้อน
โลกจะเกิดไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ คือไฟบรรลัยกัลป์

จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกจะไหม้เปงจุนเลยอะ
จากนั้นอีกไม่นาน
โลกเริ่มมีฝนตก เม็ดเท่าปลายเข็มหมุด ตกลงมา1หยด
เวลาผ่านไป100ปี
เริ่มมีฝนเม็ดที่2หยดลงมา ขนาดเท่าปลายไม่ขีดตกลงมา
ผ่านไปอีก100ปี
ฝนหยดที่3ขนาดเท่าฝ่ามือตกลงมา
อีก100ปีเป็นเช่นนี้เรื่อยๆ
จนฝนมีขนาดเท่ากะละมัง
และสุดท้าย
เวลาผ่านไปอีก100ปี
ฝนเม็ดเท่า โลกทั้งใบก็ตกลงมา1หยด
ท่วมทั้งโลกทำให้ไฟบรรลัยกัลป์ดับลง

มนุษย์กลุ่มนึงที่ประกอบคุนความดีที่รอดมาจากยุคมิกสันยี เขาพวกนั้นหลบซ่อนตนอยู่ในถ้ำ
ได้ออกมาจากถ้ำสูดอากาศอันบริสุด งืมๆ
เพราะตอนนี้แผ่นดินได้ผลัดตัวเองใหม่แล้ว
เกิดยุคใหม่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่แล้วอะครับ
พระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีพระนามว่า
พระศรีอาริยเมตรัยคับ

หลังจากที่ไฟบรรลัยกัลป์ดับลง
แผ่นดินก็สูงขึ้น1โยชน์
เกิดยุคพระศีอาริยเมตรัยขึ้นมา
มนุษย์ที่กอปรด้วยคุนความดีออกมาจากถ้ำ
ในยุคนี้มนุษย์ทุกคนมีหน้าตาเหมือนกัน ไม่ว่าจะชาย หรือ หญิง
ผิวพรรณผ่องใส
แต่ทุกคนล้วนจดจำกันได้โดยไม่ต้องอาศัยการสัมผัสด้วยหน้าตา
ใครปรารถนาสิ่งใดก็จะสมหวัง
เพราะในยุคนี้มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่า
ต้นกัลปพฤกษ์
น่าจะเคยได้ยินชื่อนี้น้า พวกที่เล่นสอยดาวอะคับ
ต้นกัลปพฤกษ์เราสามารถขออารัยได้ทุกอย่าง
มนุษย์อายุยืนมากครับ
พระศรีอาริยเมตรัย มีพระชนม์มายุ 84000ปี
42000ปี อยู่ในโลกีย์(กามารมณ์)
หลังจากนั้นพอมีโอรสก็เหมือนพระพุทธเจ้าเราอะคับ
ออกผนวช
แต่อันนี้ดีหน่อยครับ
พอจะออกผนวช
ก็มีวิมารจากสวรรค์มารับเลยละ
ตรัสรู้ใต้ต้นไซร์มั้งคับถ้าจำไม่ผิดนะ


    Admin ลบความคิดเห็นนี้