Logo Webboard ของ pkkmmm  ข่าวเกษตร

  

  Topic : ปลูกถั่วลิสงหลีกภัยแล้งผลผลิตดีมีรายได้มากกว่าข้าวนาปรัง

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
pkkmmm

  
poovadon_km@yahoo.com 202.28.27.3:10.15.1.29

  โพสต์เมื่อ : 18 ก.พ. 2548 17:46 น.  

"ภัยแล้ง"...เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเป็นประจำ ส่วนว่าจะมากหรือน้อยนั้นก็แล้วแต่วงจรของธรรมชาติ ว่าจะสร้างความโหดให้กับมนุษย์หนักหรือเบา อย่างไรก็แล้วแต่ ความแห้งแล้งนี้มันเกิดขึ้นทุกปีจนเรียกได้ว่า...แล้งซ้ำซาก

สำหรับปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานกว่าทุกปี ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความเป็นห่วงเกษตรกรที่ประกอบอาชีพกสิกรรมในหน้าแล้ง จึงได้พาสื่อมวลชนออกตรวจพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคกลาง..และได้บอกว่า

...การแก้ไขปัญหาของกระทรวงเกษตรฯ ในช่วงฤดูการเพาะปลูกเดือนมีนาคมปีนี้ ก็ต้องพยายามให้เกษตรกร ลดการปลูกข้าวนาปรังครั้งที่สองให้เหลือแค่ 7.5 ล้านไร่ พร้อมกับส่งเสริมให้หันมาปลูกพืชตระ***ลถั่ว เช่น ถั่วลิสง หรือถั่วแระ ฯลฯ ทดแทน

...เพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดินและลดปริมาณการใช้น้ำ..!!!

จากการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำของการปลูกพืชแต่ละชนิดพบว่า การปลูกข้าวนาปรังต้องใช้น้ำถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ส่วนพืชไร่ต้องใช้น้ำปริมาณ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ สำหรับ พืชตระ***ลถั่วจะใช้น้ำเพียงแค่ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่

นายธงชาติ รักษากุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ด้วยว่า ทางราชการได้รณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืช ที่ใช้น้ำน้อยแทนการทำข้าวนาปรัง ซึ่งก็ได้ส่งเสริมให้ปลูกพืชตระ***ลถั่ว เนื่องจากว่าจะเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าข้าวนาปรัง และอีกอย่างพืชชนิดนี้มีคุณประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน

จากการสำรวจการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกรได้ให้ความร่วมมือปลูกกันกว่า 2,200 ไร่ โดยมีต้นทุนการผลิตถั่วลิสง 1 ไร่ รวมเป็นเงิน 4,750 บาท แต่เมื่อผลผลิตออกมาสามารถขายได้เฉลี่ย 80 ถัง ถังละ135 บาท เป็นจำนวนเงินถึง 10,800 บาท หักต้นทุนมีกำไร 6,050 บาทต่อไร่

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวนาปรังต้นทุนอยู่ที่ 2,321 บาทต่อไร่ ผลผลิต 901 กิโลกรัม ขายได้ 5,046 บาท หักต้นทุนจะมีกำไรไร่หนึ่งเพียง 2,725 บาท...ซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกถั่วลิสงเกือบ 3 เท่า

อย่างไรก็แล้วแต่ในการปลูกพืชฤดูแล้งจะมีปัญหาในเรื่องของแมลงศัตรูพืช จึงควรมีการระมัดระวังอย่าให้ระบาด เพราะหากเมื่อเกิดขึ้นอาจใช้ สารเคมีช่วยเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต

หรือถ้าจะให้ดีเป็นเกษตรอินทรีย์ก็ควรใช้สารชีวภาพในการป้องกันแมลง เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิต ซึ่งในประเด็นหลังนี้เป็นไปตามนโยบาย Food Safety ของรัฐบาล

และเพื่อที่ผลผลิตของเกษตรกรได้ผลอย่างเต็มที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานงานกับกรมชลประทาน พร้อมกับร่วมกันตัดสินใจในการส่งน้ำให้เกษตรกรเพื่อการเพาะปลูก โดยมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพูดคุยพร้อม กับนำปัญหาต่างๆมาชี้แจงให้กับเกษตรกรได้รู้ พร้อมกับเก็บข้อมูลการใช้น้ำของเกษตรกร ตั้งแต่ก่อนปลูกพืช ระหว่างปลูกและหลังปลูกพืชไปแล้ว

จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขภัยแล้ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ...เป็นการสลายปัญหาให้กับเกษตรกร

และเกษตรกรก็ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เมื่อออกมาเตือนภัยด้วย.. การป้องกันและแก้ไขจึงจะได้ผลตามเป้า..!!!.

http://www.thairath.co.th/thairath1/2548/farming/feb/16/farm1.php   Admin ลบความคิดเห็นนี้