Logo Webboard ของ ryutaza  School

  

  Topic : รู้จักกับ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page << Back 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
ryutaza

  
9tohvp@hunsa.com 203.150.217.114:203.113.32.7

  โพสต์เมื่อ : 14 ก.พ. 2548 21:22 น.

          โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

ที่ตั้ง 18/95 หมู่ 1 แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02-5661606 , 02-9282565 , FAX 02-5661453 มีเนื้อที่ทั้งหมด 14 ไร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดทำการ สอนตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2512 ปัจจุบันเปิดทำการสอน ในชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางสาวอารี มั่นศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางสาวชวาลา เวชยันต์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้แทนรับใบอนุญาต มีนักเรียนทั้งหมด  3,898  คน โดยแบ่งเป็นอนุบาล  944  คน ประถมศึกษา  2,552  คน มัธยมศึกษา  402  คน มีจำนวนห้องเรียน  81 ห้องเรียน

 • อักษรย่อของโรงเรียน :: พ.ท.ด. หรือ P.T.D
 • ปรัชญาโรงเรียน :: ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม
 • คำขวัญของโรงเรียน :: ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู
 • สีประจำโรงเรียน :: สีฟ้า - สีขาว
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน :: ดอกประดู่
 • เพลงโรงเรียน :: เพลงมาร์ชพระหฤทัย
 •  

            โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองอยู่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีความเจริญขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านสิ่งปลูกสร้างด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่และการคมนาคม จะเห็นได้จากมีหมู่บ้านขนาดใหญ่หลายแห่ง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน สถานีรถไฟดอนเมือง สถานที่ราชการ บริษัท ธนาคาร รวมถึงการประกอบธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนั้นยังอยู่ใกล้สนามบินที่เป็นสนามบินพาณิชย์ของประเทศ ที่ชาวต่างประเทศเข้ามาติดต่อธุรกิจและท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนด้านการคมนาคมโดยทางรถยนต์สะดวกมีถนนกว้างขวางผ่านบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของ โรงเรียน ได้แก่ ถนนวิภาวดี-รังสิต และถนนสรงประภา ซึ่งสามารถผ่านไปต่อเชื่อมกับถนนติวานนท์เข้าจังหวัดนนทบุรี จังหวังปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงมีรถรับจ้างประจำทางบริการอย่างเพียงพอ


            อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่บ้านปิ่นเจริญ และค่ายลูก***รุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) ทิศใต้ติดต่อกับหมู่บ้านศิริสุข และที่ทำการเขตดอนเมือง ทิศตะวันออกติดต่อกับท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่บ้านบุญอนันต์ โรงเรียนประชาอุทิศ กรมการสื่อสารกองพันทหารสูงสุด และวัดสีกัน

   

   

  ตราประจำโรงเรียน ( H )

  สัญลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วยคำว่า “ซื่อสัตย์ เมตตา” ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นปรัชญา ของโรงเรียน มี H อยู่ในวงกลม รองรับด้วยกิ่งไม้ 2 กิ่ง

  H เป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมาย บ่งบอกคุณธรรมหลายรูปแบบ เพื่อบรรดาผู้บริหาร โรงเรียน ครู และนักเรียนจะได้ยึดคุณธรรมเหล่านี้ เป็นแบบอย่าง ของการดำเนินชีวิต และเป็นเอกลักษณ์ ของโรงเรียนในเครือคณะตลอดไป

  ใบไม้สีเขียว ซึ่งติดกับกิ่งที่ผูกพันกันทั้ง 2 กิ่ง ใบหมายถึง บุคคล กิ่งหมายถึง สังคม ซึ่งต้องพึ่งพากันและกัน โดยสมาชิกของสังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา ด้วยความเอื้ออาทร และดำรงชีวิต อย่างสันติสุข

  H มาจากคำว่า Heart หมายถึง คณะภคินีพระหฤทัย ของพระเยซูเจ้า และยังหมายถึง ดวงใจที่เปี่ยมด้วย ความรักเมตตาโดยเลียนแบบอย่างดวงพระหทัย ของพระเยซูเจ้า

  H มาจากคำว่า Holy หมายถึง ความเป็นผู้ฝึกฝนตน ให้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม และคุณธรรมทุกประการ เป็นผู้คู่ควรแก่การยกย่อง สรรเสริญ

  H มาจากคำว่า Honest หมายถึง ความซื่อสัตย์ อันเป็นคุณธรรม ที่มนุษย์ทุกคน พึงมีพึงปฏิบัติ

  H มาจากคำว่า Honour หมายถึง เกียรติ และศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกของการรักเกียรติ และยอมรับ ในความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น

  H มาจากคำว่า Humble หมายถึง ความสุภาพ ถ่อมตน ความอ่อนหวาน อันเป็น คุณสมบัติของกุลสตรี

  H มาจากคำว่า Home หมายถึง ความเป็นครอบครัวเดียวกัน ความเป็นพี่น้อง และความเป็นหนึ่งเดียวกัน

  สรุปได้ว่า สัญลักษณ์ H ในวงกลม เป็นศูนย์รวมของโรงเรียน ในเครือ คณะภคินีพระหฤทัย ของพระเยซูเจ้า ซึ่งสมาชิก อันประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนทุกคน เพียรบำเพ็ญคุณธรรมเพื่อ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมด้วยเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ในสังคม
   
  ติดตามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่เว็บไซด์โรงเรียน http://www.ptd.ac.th/


     Admin ลบความคิดเห็นนี้