Logo Webboard ของ scimaster  ข่าวสารจาก Admin

  

  Topic : นโยบายเบอร์ 3 นะครับ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
scimaster

  
bom_1989@hotmail.com 202.133.176.139

  โพสต์เมื่อ : 2 มิ.ย. 2550 10:51 น.

น้องๆขอมาๆ  +___+

++++++++++++++++++++++++++++++++++

นโยบายผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลข 3  พี่หมูของน้องๆ

นโยบาย  3 ส.

- สร้างสรรค์   ในเชิงวิชาการ การเรียนรู้ต้องไม่อยู่แค่ในห้องเรียน  กิจกรรมที่พี่จะจัดขึ้นจะมีการสอดแทรกวิชาการเข้าไปด้วย  สำหรับน้องมัธยมปลายพี่จะเชิญรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว แล้วกำลังศึกษาในคณะที่น้องๆต้องการรู้มาแนะแนว เพื่อเตรียมพร้อมน้องๆในการสอบในระดับอุดมศึกษา

- ส่งเสริม  คือการส่งเสริมด้วยกิจกรรมที่มีอยู่แล้วให้ดีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬา เพื่อให้น้องๆเกิดความสามัคคี อาจมีกิจกรรมที่รุ่นพี่ 
ม. ปลาย จัดขึ้นสำหรับน้องๆ เช่นการจัดนิทรรศการ  ซุ่มเล่นเกม  ซุ่มจำหน่ายอาหาร สำหรับให้น้องๆได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในวันดนตรีต้านยาเสพติด และด้านดนตรีอาจมีการแสดงโชว์ 
เพื่อความสนุกสนานให้น้องๆ มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น  นอกเหนือจากการ
แข่งขันแล้ว

- สืบสาน  พี่จะสืบสานนโยบายต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อน้องๆ ของประธานนักเรียนปีก่อนๆ มาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากน้องๆและเพื่อนๆทุกคน  เบอร์ 3 จ้า   Admin ลบความคิดเห็นนี้