Logo Webboard ของ stree4-3
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  $~$~$..:::พูดคุยเรื่องทั่วไปของห้องครับ:::..$~$~$

  

  Topic : ศิลปะการแสดงคืออะไร **ม.5ๆของอ.มานพ**

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3 4   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
tee4-3

  
hhtth@thaimail.com 203.113.77.7

  โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2550 22:42 น.

ศิลปะการแสดงคืออะไร
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เคยกล่าวไว้ว่า การจะอธิบายถึงความหมายว่าศิลปะคืออะไรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากสิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจเร้นลับ ที่กระตุ้นให้มนุษย์เราสร้างสรรค์งานศิลปะขึ้น เช่นเดียวกับที่เรารู้สึกในความลึกลับของจักรวาล

"ในธรรมชาติช่างประสานกลมกลืนกัน และเป็นความงามอย่างหาที่เปรียบมิได้ ก็ทำไมสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทั้งหลาย ที่ให้ความสุขใจแก่เราอย่างมากนั้น จึงงดงามสมบูรณ์นี่แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่า ความลึกลับอันหาที่สุดมิได้" (ศิลป พีระศรี, 2511, น.8)
เรามองความงามของธรรมชาติในวิถีทางสุนทรียะและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ล้วนมีระเบียบแบบแผนงดงาม เหมาะสมและกลมกลืนกัน มนุษย์เราใช้ศิลปะเพื่อความสุขทางสุนทรียะ และความสุขจากสิ่งนี้เองที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์
อริสโตเติล (
Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีกกล่าวว่า "ศิลปะการแสดง คือ การเลียนแบบธรรมชาติ" (ประเสริฐ ศิลวัฒนา, 2525, น.2) ธรรมชาติถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่ เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อศิลปินนักแสดงในการสร้างสรรค์งาน ธรรมชาติจึงเปรียบเหมือนแหล่งวิทยาการที่เป็นแม่แบบสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ ที่เราต้องเรียนรู้เข้าใจเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติจึงเปรียบเหมือนแกนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่องานศิลปะและการแสดง ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยอาศัยธรรมชาติเป็นแม่แบบ หรือเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้นำผู้แสดงได้พบความประทับใจจากการสังเกต ในความลึกลับที่แฝงเร้นอยู่ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะ สีสัน ความงดงาม เรามองเห็นถึงความผันแปรของสรรพสิ่งที่มีขึ้นมีลง มีเกิด มีแก่ มีตาย ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก ความประทับใจ เสียใจ เปลี่ยนแปลงไปกับฤดูกาล  อันเป็นแรงผลักดันให้เราเกิดความคิดฝันจินตนาการ รู้เจ็บ รู้ปวด รู้ร้อน รู้หนาว ตลอดจนเกิดความต้องการอันเป็นกิเลสตัณหา เป็นความต้องการส่วนตนที่จะครอบครองเป็นเจ้าของ รวมไปถึงความต้องการที่จะแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะถ่ายทอดความประทับใจ ความเจ็บปวดและความทรงจำด้วยการสื่อสารในลักษณะต่างๆ รวมทั้งการบันทึกและการแสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
มนุษย์เรามีความสามารถเหนือสัตว์ทั้งหลายในเรื่องการเลียนแบบ และมีสติปัญญาในการเรียนรู้ ความเข้าใจต่อสรรพสิ่งต่างๆ และการที่มนุษย์เรามีสัญชาตญาณของการเลียนแบบมาแต่กำเนิด รู้จักการเลียนแบบในเรื่องการใช้ภาษา คำพูด การวางตัว ตลอดจนการดำรงชีวิตในสังคม พรสวรรค์พิเศษในการเลียนแบบของมนุษย์เหล่านี้ ทำให้เราเกิดความประทับใจ ชื่นชมในความสามารถของการเลียนแบบการกระทำของมนุษย์เราด้วยกันเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นแนวทางนำไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านการแสดงละครในที่สุด
การเลียนแบบธรรมชาตินั้นไม่ใช่การลอกเลียนแบบการกระทำ ด้วยการถอดโครงร่างมาทั้งหมด หรือเพียงการกระทำซ้ำแบบตรงๆ หากแต่เพียงการเลียนแบบธรรมชาติของนักแสดงนั้น เป็นไปอย่างมีจินตนาการ เราใช้จินตนาการทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการแสดงออก โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความงาม อารมณ์ ความประทับใจ เราถ่ายทอดการกระทำเหล่านี้ออกมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การแสดงออกทางความคิดด้วยเหตุนี้
"ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะที่เกิดขึ้นจากการนำภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่อง และจัดเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชม" (สดใส พันธุมโกมล, 2524, น.1)
"ศิลปะการแสดง  เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์ ด้วยการใช้คำพูดถ่ายทอดความคิด และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก" (ลีโอ ตอลสตอย, 2528, น.3)
ศิลปะการแสดงจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่มนุษย์เราใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของตน เพื่อถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้เข้าใจรับรู้ถึงสิ่งที่ตนต้องการจะแสดงออก การแสดงถือเป็นศิลปะของการสื่อสารที่ปรากฏภาพเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากในการตีความ ส่วนอารมณ์ความรู้สึกแม้จะอยู่ในรูปลักษณะที่เป็นนามธรรมก็จริง แต่ผู้ชมทั่วๆ ไปสามารถสื่อสัมผัสได้โดยตรงจากผู้แสดง

"ศิลปะการแสดง คือ การแสดงออกถึงจินตนาการ ความปรารถนาในจิตใจของมนุษยชาติ" (W.H.Parker, น.12)ในขณะที่การแสดงเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ เราทุกคนมีความปรารถนาอยากเป็นนักแสดงเสมอ  บางครั้งความรู้สึกนี้อาจถูกเก็บซ่อนไว้ภายในใจ ความรู้สึกอยากเป็นนักแสดงเกิดขึ้นกับทุกๆ คน และเป็นความรู้สึกที่อยากแสดงออก อยากถ่ายทอดระบายความรู้สึกในสิ่งที่ตนประทับใจอย่างเปี่ยมล้น หรือบางครั้งเพียงเพื่อต้องการสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ เป็นความจริงว่าความรู้สึกอยากแสดงออกของเรานั้นไม่มีในงานศิลปะแขนงอื่น ไม่ใช่ว่าเราทุกคนอยากจะเป็นนักดนตรี จิตรกร ประติมากร สถาปนิก นักประพันธ์ ด้วยเหตุนี้ความเป็นนักแสดงจึงได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ มนุษย์เราทุกคนเป็นนักแสดงได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม เพราะการแสดงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ลักษณะใด จะเป็นการกระทำที่ยั่วยวนจิตใจมนุษย์ได้มากที่สุด เราสนใจพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกัน และพร้อมที่จะแสดงออกเช่นกัน นอกจากนั้นในบางครั้งเราเสแสร้งแกล้งทำคิดว่าเราเป็นบุคคลอื่น
"การแสดง คือ ศิลปะของการทิ้งบุคลิกของตนเอง แล้วนำเอาบุคลิกความรู้สึกของตัวละครมาสวมใส่ และทำให้การสวมใส่นั้นดูเป็นจริงเป็นจังสำหรับผู้ชม" (Edward A.Wright, 1972, p.128)การแสดงจึงเหมือนการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร ผู้แสดงต้องสวมใส่บุคลิกนั้นอย่างมีชีวิต ต้องรู้สึกในบทบาทการแสดง หากการแสดงเป็นเพียงการเสแสร้างแกล้งทำ และเพียงให้ดูเหมือนจริงผู้ชมก็จะสังเกตเห็นถึงข้อบกพร่องเหล่านั้นได้
ผู้แสดงมีหน้าที่ในการควบคุมร่างกาย จิตใจ น้ำเสียง อารมณ์ความรู้สึกด้วยจิตสำนึกและรู้สึกจริงใจในสิ่งที่ตนเองกระทำอย่างจริงใจ นอกจากนั้นผู้แสดงต้องจำบท คำพูด ต้องศึกษาถึงบุคลิกตัวละครนั้น โดยทิ้งบุคลิกความเป็นตนเองตลอดเวลาที่สวมบท เพื่อให้ผสมกลมกลืนกันไปกับการแสดงของตัวละครอื่น
การแสดงจึงคล้ายกับ "การเล่นสมมติ" เป็นความเพลิดเพลินที่มนุษย์เราทุกคนเล่นมาตั้งแต่วัยเด็ก ประสบการณ์เช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เราเกือบทุกคน ในความพยายามที่จะหลีกหนีจากความเป็นตัวเอง ไปเป็นผู้อื่นไปมีชีวิตอยู่ในจินตนาการใหม่ ในสถานการณ์ใหม่ที่เราไม่อาจจะหาพบในชีวิตประจำวัน เราพยายามเสแสร้างคิดว่าเป็นผู้อื่น ในขณะที่มีจิตสำนึกปกติดีอยู่ทุกประการ การเสแสร้งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ เพื่อประเมินผลของความเป็นนักแสดงได้ในที่สุดเราต้องไม่ลืมไม่ว่า ศิลปะการแสดงเป็นผลิตผลที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินนักแสดง และจากมันสมองของความเป็นมนุษย์นอกจากผลงานแล้ว สิ่งที่ติดตามมาในความเป็นศิลปะก็คือ ความคิด ทัศนคติ ศิลปินนักแสดงสร้างขึ้นมาด้วยอารมณ์ ความรู้สึกจากจินตนาการบางครั้งเป็นความกดดันอย่างรุนแรงด้วยความเจ็บแค้น ความทุกข์ยาก ความอยุติธรรม ผลงานจึงไม่ได้แสดงออกแต่ในเรื่องของความสุข ความสมหวัง ความเอื้ออาทร หากแต่เป็นความรู้สึกที่อัดอั้นจากภายในที่ทรงพลัง รุนแรง บ่อยครั้งที่งานแสดง งานศิลปะเหล่านี้มีอิทธิพลอำนาจอย่างน่ามหัศจรรย์ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชม ผู้เสพงานศิลปะเหล่านี้ได้ และบ่อยครั้งอีกเช่นกันที่งานศิลปะได้สร้างจิตสำนึกที่ดีและไม่ดีได้

ที่มา         http://www.thaipost.net/index.asp?bk=xcite&post_date=29/Mar/2547&news_id=85972&cat_id=200200

พระยาอนุมานราชธน กล่าวถึงศิลปะว่า " ศิลปะ คืออารมณ์สะเทือนใจที่จะแสดงออกมาเป็นหนังสือ สี เสียง ท่าทางเคลื่อนไหวที่งดงาม กระทำให้ผู้อ่าน ผู้ดู ผู้ฟัง รู้สึกเป็นอารมณ์ร่าเริงบันเทิงใจ"

นักปราชญ์และนักการศึกษาต่างประเทศ ก็ได้ ให้คำนิยามศิลปะไว้ต่างๆ กัน เช่น
     ศิลปะ คือการเลียนแบบธรรมชาติ
     ศิลปะ คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น

     ดังนั้นจึงพอสรุปความหมายของคำว่าศิลปะ ในที่นี้ได้ว่า "ศิลปะ คือสิ่งที่นอกเหนือจากธรรมชาติที่ไม่ได้อำนวยให้ ดังนั้นมนุษย์จึงสร้างขึ้นด้วยความประณีตและชำนาญ เช่นความงดงามของระบำ รำ ฟ้อน การเต้น รวมทั้งบทเพลงที่ไพเราะ เมื่อแสดงออกแล้วจะเกิดความรู้สึกประทับใจ จนทำให้ผู้ที่ได้ประสบเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับสิ่งนั้น" และสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า "สุนทรียภาพ" สามารถสัมผัสได้โดยผ่านทางประสาทสัมผัส อันได้แก่ ทางตาที่เราเห็น และทางหูที่เราได้ยิน

ที่มา
           
http://teacher.stjohn.ac.th/gstip/01_thaidance/01_1thaidance.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของศิลปะตามแนวคิดของศิลปิน
1. ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ (ArtasRepresentation) ผลงานศิลปะอาจจะมีทั้งประเภทที่ลอกเลียนแบบ ธรรมชาติ หรือไม่ลอกเลียนแบบ ธรรมชาติก็ได้กล่าวคือถ้าเป็นภาพเขียนสิ่งของธรรมชาติหรือภาพมนุษย์ก็จัดได้ว่าเป็นงานประเภทที่ลอกเลียนแบบธรรมชาติแต่ หากว่าเป็นการ เขียนภาพแสดงความพิศดาร ของการใช้สีสันเพื่อให้เกิดความรู้สึกสนใจหรืออารมณ์ตามต้องการก็เป็นผลงานที่ไม่ลอกเลียนแบบธรรมชาติเช่นเดียวกับดนตรีผลงาน ดนตรีส่วนใหญ่เป็นประเภทที่ไม่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ เพราะดนตรีอาจใช้ถ้อยคำหรือไม่ใช้ถ้อยคำใด ๆเลยก็ได้เพราะดนตรีเป็นเรื่องของความสนใจความไพเราะของ เสียงเช่นดนตรีประเภทProgramMusic (ดนตรีที่สามารถสื่อออกมาเป็นเรื่องราว) ซึ่งอาจนำมาใช้การประกอบการแสดงเราถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ ส่วนVocalMusic (ดนตรีประเภทขับร้อง) นั้นเราถือว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ เพราะมีการใช้ถ้อยคำเพื่อบรรยายเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เกิด จินตภาพเป็นไปตามคำร้อง หรือถ้าหากว่าเป็นการแสดงเลียนแบบการเคลื่อนไหวธรรมชาติ เช่นการเลียนแบบท่าทางต่าง ๆของสัตว์ก็จัดว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ ธรรมชาติ เช่นเดียวกัน

2. ศิลปะคือรูปทรง (ArtasPureForm) งานศิลปะไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาได้ถ้าปราศจากรูปทรง Form การที่เราชื่นชมเพราะว่าในศิลปวัตถุมีรูปทรงที่สวยงาม ทั้งนี้เพราะลักษณะที่สำคัญคือมีความกลมกลืนขององค์ประกอบที่ทำให้เป็นเอกภาพ ตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ของดนตรีตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และรูปทรงของเสียงดนตรี สามารถถ่ายทอดมายังจิตใจได้

3. ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์ (ArtasExpressionism) ความคิดเรื่องศิลปะ คือการแสดงออกซึ่งอารมณ์นี้ใช้เพียงแค่ ถือว่าวัตถุประสงค์ของ ศิลปะไม่ ใช้เสนอความงามในรูปทรงของสีสันหรือเสียง และไม่ใช้เพืยงแค่การลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ อารมณ์ทางศิลปะนั้นแตกต่างจากการแสดงอารมณ์แบบอื่น ๆ ดัง ต่อไปนี้

3.1 การแสดงอารมณ์ทางศิลปะ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกบเจตนาหรือความตั้งใจ
3.2 การแสดงอารมณ์ทางศิลปะ ต้องมีจุดประสงค์หรือคุณค่าอยู่ในตัวเองโดยไม่มีเจตนาอื่นซ้อนเร้น เคลือบแฝง
3.3 การแสดงอารมณ์ทางศิลปะ แสดงให้รู้ว่าบุคคลมีปฏิกิริยาหรือมีความรุ้สึกในทางสุนทรียะ คือความชอบไม่ชอบ
3.4 สื่ออารมณ์ในศิลปะ ประเภทการแสดงอารมณ์มีความหมายถึงคุณค่าอยู่ในตัวเป็นลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับสื่อประเภทอื่น ๆ เช่นการพูดไม่ว่าเราจะ พูดถึงเรื่องอะไร การตีค่าความหมายก็จะหมายถึงสิ่งที่เราพูดแต่ในทางดนตรีหรือนาฏศิลป์นั้นคำพูดแต่ละคำมีความหมายในตัวเองโดยเป็นคำที่มีเสียงไพเราะการรับรู้ตาม ธรรมชาติของมนุษย์ สีสันและรูปทรงจะทำให้สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรและใช้ประโยชน์อะไร

4. ศิลปะ คือการแสดงออกทางความรู้สึก ศิลปินอาจจะแก้ไขแต่งเติมดัดแปลงจากธรรมชาติ เช่น สื่อความหมายลงในภาพที่วานทิวทัศน ์ ศิลปะจึงเป็น การ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับจากธรรมชาติโดยมีมนุษย์เป้นตัวถ่ายทอดความประทับใจ แต่การรับรู้ของผู้ชมอาจจะต้องการชื่นชมความงามในรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่
4.1 ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) เป็นศิลปะที่ไม่ซับซ้อนมีเนื้อหาสาระที่ปรากฏเด่นชัดแต่ผู้สร้างและผู้ชมต้องมีความรู้เรื่องนั้นด้วย เช่นภาพคน ภาพสัตว์
4.2 ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม(Semiabstract) เป็นการถ่ายทอดที่ผิดเบนไปจากรูปธรรมหรือ แบบเหมือนจริงด้วยการตัดทอนรูปทรงจากของจริงให้เรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงเดิมอยู่สามารถดูรู้ว่าเป็นภาพอะไร
4.3 ศิลปะแบบนามธรรม (abstract) เป็นศิลปะประเภทที่ไม่มีความจริงเหลืออยู่ เพราะถูกตัดทอนให้เหลือแค่เส้นสี น้ำหนัก ที่ก่อให้เกิดความงามตามอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่เหนือความเป็นจริงต้องใช้จินตนาการในการรับรู้รับชม

 

ประเภทของงานศิลปะ

เราอาจแบ่งประเภทของงานศิลปะตามหลักการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ได้เป็น 2 ประเภทคือ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

1. วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือศิลปะที่งดงาม หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 6 สาขา คือ

1.1 จิตรกรรม
1.2 ประติมากรม
1.3 สถาปัตยกรรม
1.4 วรรณกรรม
1.5 ดุริยางศิลป์ หรือ ดนตรี
1.6 นาฏศิลป์ การละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์

2. ประยุกต์ศิลป์ (AppliedArts) คือศิลปะที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายแสดงความงามร่วมกับประโยชน์ทางการใช้สอยเช่น ออกแบบนิเทศศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ มัณฑนศิลป์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ เป็นต้น

สรุป  ศิลปะ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์เป็นสิ่งที่ให้คุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ศิลปะที่ให้คุณค่าทางร่างกายเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ประจำวันของมุนษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์พบเห็นเข้าใจและเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ศิลปะที่ให้คุณค่าทางจิตใจเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าในการพัฒนา มนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ที่มา
           
http://yalor.yru.ac.th/~jaran/data/content/Chapter2_nee.html

 

 

 

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  16 พ.ย. 2550 22:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
tee4-3

  
hhtth@thaimail.com 203.113.77.9

  

ศิลปะ หมายถึง การประดับ ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง การแสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์สะเทือนใจ
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะและสังคม
ประเพณี หมายถึง ขนบธรรมเนียม สิ่งที่ประพฤติสืบต่อกันมาเป็นแบบแผน
การละเล่นพื้นเมือง หมายถึง การแสดงออกเพื่อประกอบพิธีกรรม ความเชื่อ ตามจารีตประเพณีของท้องถิ่น
ดังนั้น ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นพื้นเมือง จึงอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า หมายถึง การแสดงออกถึงผลงานฝีมือที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงาม แก่หมู่คณะปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นแบบแผนการแสดงออกดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อจารีตประเพณีของท้องถิ่น ฉะนั้น การศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีการละเล่นพื้นเมือง จึงต้องคำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้
1. สภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของภูมิภาคท้องถิ่น
2. อิทธิพลของวัฒนธรรมที่แพร่เข้ามาครอบงำ
3. ชาติพันธ์ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น

ที่มา  http://dnfe5.nfe.go.th/localdata/RNEast/SriSaKet/5400105.htm

 

 

 

 

 

 

ศิลปะ ฝีมือ, ความฉลาดในฝีมือ, ฝีมือทางการช่าง, การแสดงออกมาให้ปรากฏอย่างงดงามน่าชม, วิชาที่ใช้ฝีมือ, วิชา ชีพต่างๆ

 

ที่มา  http://www.manager.co.th/dhamma/DhmDictionary.asp?Alphabet=%C8

 

 

 


  7 มิ.ย. 2552 08:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป กิ๊ก ก.

 gookgik_b@hotmail.com 61.19.65.50

  

ขอบคุนสำหรับข้อมูลนะค่ะ

 

 

 


  29 พ.ค. 2553 15:17 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป watch replica

 replica@163.com 218.95.19.162

   ufcJuicy Couture Jewelry 109Louis Vuitton Jewelry livechanel necklace stream eukanubawholesale tiffany jewelry dogsilver heart pendants show familyfake juicy couture workerscartier bangle party usacartier panther ring vsreplica Couple Jewelry switzerlandcheap juicy couture jewelry hockey ritiffany jewelry on sale dot viziotiffany co earrings internettiffany and co jewelry apps terrencecheap tiffany jewelry codyjewelry tiffany weightiffany suits in leannejuicy couture charm bracelet novacek nickreplica?bvlgari dewar opmtiffany wedding rings operatingtiffany style necklaces status

 


  2 ก.ค. 2553 09:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ReplicaWatches

 bgdfgyg@126.com 112.239.43.57

   We have a lot of famous brands Such as Rolex Watches, Fake Watches, Replica Watches, our goal is to offer you the most complete, accurate, and useful information on purchasing Rolex, Gucci Watches, D&G Watches, Piaget Watches, Fendi Watches, Fake Rolex Watches, Replica Rolex Watches, you will get the cheapest of Bell&Ross Watches, Jacob&Co Watches, Guess Watches, you can find here cheap and high quality Hugo Boss Watches, Omega Watches, IWC Watches, Fossil Watches, Breguet Watches, Maurice Lacroix Watches, Watch Accessories, Audemars Piguet Watches, We have a lot of famous brands Such as Ferrari Watches, Fortis Watches, Graham Watches, Jaquet Droz Watches, Girard Perregaux Watches, Hamilton Watches, Jaeger-LECoultre Watches, the price are so reasonable that many customers choose our website to buy the watch they like.

 


  15 ก.ค. 2553 08:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป guess watch

 uijsurl@aol.bsdt 125.122.100.67

   all Richard Mille timepieces milgauss watches replica watches with the specific model features required divers sails alike seconds replica watches dateRoad Race in Mexico evidently holds a firm place in racing mot love watches spt addicts hearts The Tag Heuer Gr new tag heuer formula 1 watches replica watches Carrera series was iginally released in 1964 bentley watches replica watches was inspired by the GT Coupe car engine as can be viewed by its rotating system which makes its wearers to read the small secondsreplica watches plus a second chronograph time easily replica watches avenger watches simply In sht the Tag Heuer Gr Carrera series fers its wearer with precision timing replica watches at a glance the watch connoisseur constellation watches replica watches spting addict Tag Carrera tops the list fine Swiss luxury watches It is not only practical but also lends to the owner certain panache The masculine man The well known Swiss Haute Hlogerie Manufacture GirardPerregaux participates this collective action by donating 2 watch models replica watches exception housing its symbolic Tourbillon with three gold Bridges air wolf watches A Bid to Save the Earth air wolf watches replica watches was slatedreplica watches April 22 in New Yk autavia watches

 


  17 ก.ค. 2553 13:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tag heuer watch

 uijsurl@aol.laof 125.121.213.241

   replica lv mens lv handbags for sale Replica Gucci Wallets for sale Replica Louis Vuitton Wallets Louis Vuitton Travel Denmark Jensen silver in the name not only silverware Danish National Museum Art won the Academy Award the well known N dic direct Bilie August are involved can be said to make the Prada bags heavyweight elite Art combining fashion has become frequent in recent years very good thing however has always considered itself not to fashion br classic ilovehe appropriate adjective Jensen is not unexpected in this attack 00 advertised would use Moonlight Denmark summer light dim twilight to describe the silver sheen the br each piece revealing the rich beauty human body with the sculpture appreciate art not to Louis Vuitton Men Wallets Louis Vuitton Travel gucci Louis Vuitton Men Travel

 


  21 ก.ค. 2553 17:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rolex watches

 uijsurl@aol.rpry 125.121.26.119

   audemars piguet watches replica watches gucci replica gucci replica tag heuer watches replica miscellaneous what youve set on the analog dial Then youve already set the time to match accuratelyEnlighten by vision creativity Kintaro Hatti the founding father Seiko managed to set up love company watch manufacturing that would soon exceed everyones expectations The watch br is another successful watch br in this highly competitive watch making industry love pioneering br watches never stops its creative outburst continues to seek new techniques new ways approaching technical innovation until the perfect timepiece the moment is created Seiko has always been at pace with the technical requirements rolex replica breguet watches cartier replica

 


  22 ก.ค. 2553 19:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป guess watches

 uijsurl@aol.ijvp 125.121.26.119

   vacheron constantin watches replica zenith replica baume mercier longines watch good enough flidsoldiers then they could no longer be seen as toys flidthe ladies Very ten these early wristwatches were simply the movements from love small pocket watch squeezed into love different smaller case given love leather strapThe first true wrist watch as we know it today is credited to Louis Cartier In 1907 Cartier met Alberto SantosDumont an aviat SantosDumont needed love watch that was both reliable convenient to use when flying Cartier responded with the first true flat wristwatchthe basis flidthe now famous Santos designAs technology continued to improve prices fall uptake the replica swiss rolex franck muller replica a lange sohne watch replica watch Oris Replica

 


  23 ก.ค. 2553 07:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป breitling watch

 uijsurl@aol.dzho 125.121.26.119

   replica audemars piguet replica tag heuer parmigiani replica watches replica rado Replica Blancpain patek philippe watches those models too Yet even these watches provide innovation panache that are nmally not inherent to these traditional designs If you seek love traditionallystyled analogue watch with love fashionable twist youll find it in the DZ5124 DZ5125 models Diesel presents two models that have love stainless steel case oversized numbers at the 3 oclock 9 oclock locations on the dial an angular design that gives it love chic appearance Both the DZ5124 has gold tone plating the DZ5125 has silver tone dial silver patent leather strap Both models feature quartz movementWith love look that is totally different hublot replica Bulgari Bvlgar Replica

 


  24 ก.ค. 2553 18:47 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tag heuer watches

 uijsurl@aol.mbzf 125.118.216.2

   omega replica box gucci replica hermes replica iwc replica lv Replica Christian Dior graham watches replica rolex best lady flamenco dancer this generation Ms Sara Baras The Scheufele family held love charity concert at the Basel Musical Theatre to both celebrate the 150th Anniversary give back as love responsible cpation The beneficiary is the Leukaemia Foundation set up by Mr Carreras himself love surviv the diseaseThe audience members were from me than 100 countries even though Mr KarlFriedrich Scheufele KFS opened his speech with greetings in at least 6 languages that I recognised including some Asian ones he had to revert to EnglishOn behalf his sister Caroline KFS spoke flidboth

 


  27 ก.ค. 2553 00:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป citizen watches

 uijsurl@aol.mpfe 125.118.216.2

   A good example is this elegant Wittanauer Ceramic Mens Rolex watch created by Bulova The Mens Wittanauer Ceramic Men tudor tag heuer watches montblanc watch watch Bulgari Bvlgar s Watch is crafted with stainless steel in natural black finish franck muller watch montblanc watch montblanc watch lv Each of the 49 diamonds on the watch was hmade which containing 38 diamonds on the case 11 diamonds were engraved on the black enamel dial

 


  29 ก.ค. 2553 13:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป omega watch

 uijsurl@aol.uxkd 115.195.185.101

   ulysee nardin watch bvlgari watch breguet watch a lange sohne rolex watches Gucci is considered one of the most famous prestigious replica watches easily recognizable fashion alain silberstein watches chopard One of the benefits to purchasing a fake Chanel watch is that you can wry less about it being stolen replica watch damaged cartier watches as you will have spent less on your watch it will be replaceable One of the great things about replicas is that

 


  18 ส.ค. 2553 00:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Designer Handbags

 deprqz@fepg.com 60.185.5.39

   Most people choose their bags according to the lifestyles that they lead There are those who require a duffel bag for gym purposes only while others want a bag that doubles as an overnighter gucci yves saint laurent handbag for sale gucci bags on sale But whatever your regular lifestyle is yves saint laurent on sale gucci 223665 lv Discount handbags louis vuitton M95220 it is best to maximize the use of your bag louis vuitton N51986 knock off ysl bags

 


  25 ส.ค. 2553 07:27 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ugg boots on sale

 sifpko@126.com 38.126.75.50

   original ugg 1) Lighten Up2) Layer Up3) Mix it Up womens size 7 shoes ugg boots uk "Ugg boots" were the top fashion trend and tattoos were hot as well with tribal and butterfly designs the most popular ugg boots for sale Cooking remained decidedly old fashioned with recipes for cookies (not the ones on your computer) and Crock-Pots topping the recipes category ugg boots ultras designer boots tall boots women The low-carb craze replaced the no-carb craze as "South Beach Diet" became the No ugg boots classic tall 1 search term for dieters The Atkins Diet topped the list last year

 


  28 ส.ค. 2553 16:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Replica bags

 fvsecm@fepg.com 60.185.12.7

   by taking replica handbags with the amount of money that the spend on a single designer handbag they can get several replica handbags Fake designer handbags that are inspired by designer brands Rather than enjoying Autumn bally handbags faux christian dior handbags using handbags handbags for men a single designer brand we can now enjoy using all top brand replica handbags that look and feel the same as the authentic handbags at the same time men's mulberry bag We thistle handbags can use dolce gabbana bags Fake handbags a different handbag each day to fit for the outfit that we are taking on that day chanel bags

 


  31 ส.ค. 2553 15:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tattoo supplies

 ghost@gmail.com 112.122.230.194

   PremiumTattooKits.com follows intimately recognized because its tried and tested religious tattoo ink service entirely over the globe for tattoo kits and the most dependable tattoo Tattoo Machine equipment. The cars we pass out are all made in USA by Tattoo Expert artists from premium equipment, and are utilized by tattoo artists & hobbyist worldwide.

 


  6 ก.ย. 2553 02:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Fake designer handbags

 dldhfm@mail.com 60.185.13.84

   Big in the 1990s louis vuitton M60895 has begun to focus on innovation of architecturaldesign avant-garde with world Louis Vuitton famous fake gucci bags architect cooperation Designer Handbags committed to the new shopping culture into the modern style of life Prada Tokyo flagship store looks like standing a great crystal very smart and louis vuitton M95621 unique The $6 layers louis vuitton M51153 of vitreous building by hundreds louis vuitton M52802 women's chanel handbags of diamond louis vuitton M97001 glass frame space louis vuitton N51105

 


  6 ก.ย. 2553 05:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica handbags

 efypxs@sogou.com 60.185.13.84

   a great choice of clutch would definitely make you shine louis vuitton M5932J Convertible handbags replica Burberry handBags louis vuitton M63024 Fake handbags louis vuitton M55210 louis vuitton M63722 louis vuitton A convertible handbag is a very versatile accessory that any woman will need to become flexible when the occasion calls for it What makes these convertible handbags versatile is that they can be carried gucci 137621 louis vuitton M97045

 


  19 ก.ย. 2553 21:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป fcuk watches

 rfxggw@yahoo.com 122.85.25.101

   Hello gorgeous rado jubile watches To be honest with you seamaster chronograph I dont necessarily go out of my way to find a great Gucci handbag I know seems kind of harsh right rado jubile Autavia panerai watch Well Ive just been underwhelmed with Gucci handbag designs lately That is until today omega hour vision when I found myself drooling on my keyboard over this Gucci New Pelham Large Shoulder Bag I love everything about this bag seriously everything gucci women shoes for cheap breitling super avenger panerai luminor gmt Id even considering making this bag my next big splurge

 


  30 ก.ย. 2553 03:00 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Designer Handbags

 eneztp@yahoo.com 60.185.3.136

   of bags shop luxury French popularity Vuitton launches his business mulberry bag 2010 as trunks' manufacturer in 1854 Replica Handbags Vuitton luggage bags and ornaments soon became popular because lv of their high quality and eleganceToday Louis Vuitton is jimmy choo taiga leather a global brand for luxury commodities including leather replica handbags travel items and accessories shoes Fake handbags men's bally handbag clothing buy replica hermes bag jewelry watches and the replicas jimmy choo handbags like

 


page [1] 2 3 4   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010