Logo Webboard ของ stree4-3
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  $~$~$..:::พูดคุยเรื่องทั่วไปของห้องครับ:::..$~$~$

  

  Topic : ความหมายของพงศาวดาร และตำนาน (พงศาวดาร คือ... ตำนาน คือ....)

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3 4 5 6 7 8   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
tee4-3

  
teentree@hotmail.com 203.113.77.7

  โพสต์เมื่อ : 20 พ.ย. 2550 23:20 น.

พงศาวดาร  คือ พงศาวดาร เป็นคำรวมระหว่าง พงศ กับ อวตาร ซึ่งหมายความว่า การอวตารของเผ่าพันธุ์ บางแห่งเขียนว่า พระราชพงศาวดาร ในที่นี้หมายความถึง การอวตารของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู (พระนารายณ์) ดังนั้น พงศาวดารจึงเป็นเรื่องราวที่บันทึกเหตุการณพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น หรือพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวกับประเทศชาติหรือศาสนาเป็นส่วนใหญ่

พงศาวดารในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันมีการถกเถียงกันเรื่องความน่าจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรอง เพราะมีการเขียนพงศาวดารหลายฉบับในลักษณะที่คล้ายกันแต่แตกต่างกันในเนื้อหาและรายละเอียดประกอบ กับการใช้ศักราชในพงศาวดารไม่สอดคล้องกันบางใช้ มหาศักราช บางใช้จุลศักราช และพงศาวดารมีการเขียนขึ้นภายหลังเหตุการณ์ เช่น พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ (พ.ศ.2223)เขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่กล่าวถึงก่อนการสถาปนากรุงศรอยุธยา เป็นต้น

 

ที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  20 พ.ย. 2550 23:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
tee4-3

  
teentree@hotmail.com 203.113.77.7

  

1 พงศาวดาร ในความหมายของ กรมพระยาดำรง คือ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พูดง่ายๆ คือ กรมพระยาดำรง เห็นชอบที่จะเรียกประวัติศาสตร์ว่า พงศาวดารมากกว่า ( อาจจะเป็นเพราะเรียกจนติดปาก ) ดูรายละเอียดได้ในสานส์สมเด็จ

2 พงศาวดาร คือ การบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ซึ่งจะไม่มีความคิดเห็นของผู้บันทึกสอดแทรกเข้าไปมากนัก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นคำให้การ หรือจดหมายเหตุ ที่ทางราชสำนักเป็นผู้บันทึกขึ้น

 

ที่มา  http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=shalawan&topic=82&page=351

 

 

 

 

 

พงศาวดาร คือเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น

 

ที่มา  http://www.sheetram.com/an113.asp

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ตำนาน" คือ เรื่องเล่าขานที่มีมานานแล้ว ดังนั้นตำนานจึงเปรียบได้กับเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รวมถึงประเพณีต่าง ๆ ของคนในอดีตได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา  http://www.huso.buu.ac.th/sociology/boondoem/legend/introduction.html

 

 

 

ตำนาน คือ เรื่องที่แสดงกิจการอันมีมานานแล้วแต่ปางหลัง หรือเรื่องราวนมนานที่เล่าสืบๆ กันมา

 

ที่มา  http://www.sheetram.com/an113.asp

 

 


  24 ก.พ. 2552 11:43 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ปาม

 p-arming@hotmail.com 125.27.52.155

   พี่คะระเอียดดีคะพอดีหนูลืมว่ามันคืออะไรนะคะอัปเดตความรู้เสมอคะเดี๋ยวโง่

 


  12 มิ.ย. 2552 16:27 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป หนู ทิฟ

 tmk25081@thaimail.com 58.147.101.72

  

ขอบคุณค่ะตรงกับการบ้านหนูพอด๊

 


  17 มิ.ย. 2552 05:55 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Bonus

 advocate789@hotmail.com 119.31.32.57

   ขอบใจนะอาจารย์ให้หาพอดี

 


  19 มิ.ย. 2552 19:52 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป lucia

 dolphin_fai@hotmail.com 118.173.95.216

   ขอบคุณมากนะคะ ถ้าทางทางแล้วทุกคนคงกำลังเรียนชั้นม.1กันแน่ๆเลยแพลงหนูเองก็เหมือนกันแต่ยังไงก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

 


  21 มิ.ย. 2552 19:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ตำนาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยส

 xxxxxxxxxx 118.174.169.92

  

ตำนาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของตำนานไว้ว่า หมายถึง เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง เรื่องราวนมนานที่เล่าสืบ ๆ มา เช่น ตำนานพุทธเจดีย์สยาม หรือใช้เรียกพระปริวรรตบทหนึ่งว่า "เจ็ดตำนานบ้าง สิบสองตำนานบ้าง" หรือเรื่องราวที่บอกเล่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและเป็นเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมา อาจจริงหรือไม่จริงก็ได้ บางครั้งกุเป็นเรื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามสภาพ ให้คนจดจำเพื่อเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ได้
จึงรวมความสรุปความหมายของตำนานว่า เป็นเรื่องราวของความเป็นมาของสถานที่ สิ่งของต่าง ๆ ซึ่งจะไม่สามารถชี้ได้ชัดเจนว่าสถานที่ สิ่งของ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น วัน เวลาใด ใครเป็นผู้เกี่ยวข้องชัดเจน

ที่มาของนิทาน ตำนาน นิยาย

1. มาจากความต้องการให้เกิดความสนุกสนาน บันเทิง จึงผูกเรื่องขึ้นหรือ นำเรื่องไปผสมผสานกับเรื่องที่มีอยู่เดิม

2. มาจากความต้องการอบรมสั่งสอน ในแง่ของพุทธศาสนาให้ความรู้ ด้านคติธรรม เพื่อให้การอบรมสั่งสอนให้คนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในกฏระเบียบของสังคม เช่น นิทานธรรมบท นิทานอีสป เป็นต้น

3. มาจากการยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย จึงมีการสมมุติเรื่องราวขึ้นมา เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

ตำนานในภาคต่างๆล้วนแต่เป็นตำนานที่น่าสนใจและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนทุกภาคเพราะตำนานเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชิวิตของคนรุ่นก่อน แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมีวัฒนธรรม สื่อให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะทางวัตถุ และศิลปะทางความคิดที่งดงาม

ตำนาน จึงเป็นเรื่องที่น่าค้นคว้าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้รับความรู้จากเรื่องราวของตำนานแล้ว ยังเหมือนกับว่าได้ท่องเที่ยวไปในดินแดนต่าง ๆ อีกด้วย

 


  24 มิ.ย. 2552 17:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป แพร

  203.156.20.189

  

ขอบคุณค่า^^ อันนี้ตรงการบ้านพอดีเลย ><

 

วิชาประวัติศาสตร์ครูให้มาหา ขอบคุณงับ >///<

 


  27 มิ.ย. 2552 15:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป มาร์ช

 march_191@hotmail.com 118.174.43.194

   ขอบคุณครับ

 


  3 ก.ค. 2552 18:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ทีมงานเด็ก ปกณ อิ

  117.47.155.213

   หาง่ายจัง

 


  4 ส.ค. 2552 14:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป น้ำ

  58.8.252.176

  

ขอบคุณคระ สอบพอดีเลย

 


  18 ส.ค. 2552 20:04 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป น่าร้ากก

 polo_kiss 58.9.168.209

  

ขอบไจนะมีการบ้านพอเด

 


  5 ก.ย. 2552 16:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป 123456789

 ua-cat_2539@hotmail.com 58.10.33.225

  

ตำนาน

 

 


  29 ต.ค. 2552 13:00 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป devil

 devil@windoeslive 61.19.42.5:192.168.255.235

  

dokmujhkjj,

 

 


  29 ต.ค. 2552 21:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป มะพร้าวอ่อน

 isad3000@hotmail.com 118.173.181.96

  

ม่ายรู้เรืองเลยงับ

 


  29 ต.ค. 2552 21:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป มะพร้าวอ่อน

 isad3000@hotmail.com 118.173.181.96

   แต่ขอบคุงงับมีการบ้านพอลี

 


  12 พ.ย. 2552 08:55 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป nu

 num-aar-217@hotmail.com 202.149.25.234

  

ขอบคุณค่ะ จารให้หาพอดี

 


  5 ม.ค. 2553 17:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คนสวย

 saw_pow 908765@hotmail.com 180.183.146.105

  

When  did read book.

ทำไมไม่อ่านหนังสือ

 


  11 ก.พ. 2553 18:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป 565+++

 toonzaa_16@hotmail.com 180.180.86.186

   ขอบคุณจร้าเเม้ว่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไร *0* >_<

 


  2 มี.ค. 2553 12:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป oop

 ooofun.ooofuu@hotmail.com 112.142.45.34

  

พงศาวดาร บางครั้งก็เป็นประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนโดยเจตนา

 

ดังที่ว่ากันว่าผู้ชนะ คือผู้เขียน ประวัติศาสตร์

 


  19 พ.ค. 2553 16:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป จิ๋งหจาง

 000 110.164.221.36

  

ตำนานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเป็นที่เล่าขานของผู้คนจนสืบมาถึงปัจจุบัน  ซึ่งไม่จำเป็นว่าตำนานนั้นๆจะเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะ ตำนาน เกิดจากเรื่องทุกเรื่องที่ใกล้ตัวของเรา  เช่น ตำนานผีกระสือ  ตำนานเกี่ยวกับความเชื่อ   เป็นต้น

 


page [1] 2 3 4 5 6 7 8   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010