Logo Webboard ของ tabletennis
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  Everyone Everything

  

  Topic : ขั้นตอนการทำฝนหลวง

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]2 3 ...310 311 312   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป tie

  182.52.114.240:192.168.10.100

  โพสต์เมื่อ : 28 ม.ค. 2555 15:16 น.

ขั้นตอน ที่ สอง : "เลี้ยง ให้ อ้วน" เป็นขั้นตอนที่เมฆกำลัง ก่อตัวเจริญเติบโตซึ่งเป็นระยะสำคัญมาก ในการปฏิบัติการฝนหลวง เพราะจะต้องไป เพิ่มพลังงานให้แก่ updraft ให้ยาวนานออกไป ต้อง ใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์หรือศิลปะแห่ง การทำฝนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อตัดสินใจ โปรยสารเคมีฝนหลวงชนิดใด ณ ที่ใดของกลุ่ม ก้อนเมฆ และในอัตราใดจึงเหมาะสม เพราะ ต้องให้กระบวนการเกิดละอองเมฆสมดุล กับความแรงของ updraft มิฉะนั้นจะทำให้เมฆ สลาย ขั้นตอน ที่ สาม : "โจมตี" เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกรรมวิธี ปฏิบัติการฝนหลวง เมฆ หรือ กลุ่มเมฆฝนมี ความหนาแน่นมากพอที่จะสามารถตกเป็น ฝนได้ ภายในกลุ่มเมฆจะมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่มากมาย หากเครื่องบินบินเข้าไปในกลุ่มเมฆฝนนี้ จะมีเม็ดน้ำเกาะตามปีก และกระจังหน้า ของเครื่องบิน เป็นขั้นตอนที่สำคัญ และอาศัย ประสบการณ์มาก เพราะจะต้องปฏิบัติการเพื่อ ลดความรุนแรงของ updraft หรือทำให้อายุของ updraft หมดไป สำหรับการปฏิบัติการในขั้นตอนนี้ จะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการทำฝนหลวง ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็นคือเพื่อเพิ่มปริมาณฝนตก (Rain enhancement) และเพื่อให้เกิดการกระจายการตกของฝน (Rain redistribution) เครื่องมือและอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ประกอบในการทำฝนหลวง 1. เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ใช้ใน การตรวจวัด และศึกษาสภาพอากาศประกอบการ วางแผนปฏิบัติการ นอกเหนือจากแผนที่อากาศ ภาพถ่าย ดาวเทียมที่ได้รับสนับสนุนเป็นประจำวัน จาก กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีใช้ได้แก่ 1.1 เครื่องวัดลมชั้นบน (Pilot Balloon) ใช้ตรวจวัดทิศทางและความเร็ว ลมระดับสูงจากผิวดินขึ้นไป 1.2 เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ (Radiosonde) เป็นเครื่องมือ อิเล็คทรอนิคส์ประกอบด้วยเครื่องส่งวิทยุ ซึ่งจะ ติดไปกับบอลลูน และเครื่องรับสัญญาณวิทย ุ ซึ่งจะบอกให้ทราบถึงข้อมูลอุณหภูมิความชื้น ของบรรยากาศในระดับต่างๆ 1.3 เครื่องเรดาร์ ตรวจอากาศ (Weather Radar) ที่มีใช้อยู่เป็นแบบติดรถยนต์ เคลื่อนที่ได้มีประสิทธิภาพ สามารถบอกบริเวณ ที่มีฝนตกและความแรง หรือปริมาณน้ำฝนและ การเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนได้ในรัศมี 200-400 กม. ซึ่งนอกจากจะใช้ประกอบการวางแผนปฏิบัติการแล้ว ยังใช้เป็นหลักฐานในการประเมินผล ปฏิบัติการฝนหลวงอีกด้วย 1.4 เครื่องมือตรวจ อากาศผิวพื้นต่างๆ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัด ความเร็วและทิศทางลมเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เป็นต้น 2. เครื่องมือเตรียมสารเคมี ได้แก่เครื่อง บดสารเคมีเครื่องผสมสารเคมี ทั้งแบบน้ำและ แบบผง ถัง และ กรวยโปรยสารเคมี เป็นต้น 3. เครื่องมือ สื่อสาร ใช้ในการติดต่อ สื่อสารและสั่งการระหว่างนักวิชาการบน เครื่องบิน กับฐานปฏิบัติการ หรือระหว่างฐาน ปฏิบัติการ 2 แห่ง หรือใช้รายงานผลระหว่างฐาน ปฏิบัติงานสำนักงานฯ ในส่วนกลางโดยอาศัยข่าย ร่วมของวิทยุตำรวจ ศูนย์สื่อสารสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย วิทยุเกษตร และกรม ไปรษณีย์โทรเลข เครื่องมือสื่อสารที่ใช้ใน ปัจจุบัน ได้แก่วิทยุซิงเกิลไซด์แบนด์ วิทยุ FM.1, FM.5 เครื่องทรพิมพ์ เป็นต้น 4. เครื่องมือ ทาง วิชาการ อื่นๆ เช่นอุปกรณ์ ทางการวางแผนปฏิบัติการ เข็มทิศ แผนที่ กล้อง ส่อง ทางไกล เครื่องมือตรวจสอบสารเคมี กล้องถ่ายภาพ และ อื่นๆ 5. สถานี เรดาร์ฝนหลวง ในบรรดาเครื่องมืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศ ประยุกต์จำนวน 8 รายการนั้น Doppler radar จัดเป็น เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่มีมูลค่าสูงสุด Doppler radar นี้ใช้เพื่อวางแผนการทดลองและติดตาม ประเมินผลปฏิบัติการฝนหลวง สาธิตเครื่องมือชนิดนี้ ทำงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์(Microvax 3400) ควบคุม การสั่งการการ เก็บบันทึก รวบรวม ข้อมูล สามารถ นำข้อมูลกลับมาแสดงใหม่จากเทปบันทึก ใน รูปแบบการทำงานของ IRIS (IRIS Software) ผ่าน Processor (RUP-6) กล่าวคือ ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในเทป บันทึกข้อมูล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถ นำมาใช้ได้ตลอด ซึ่งเชื่อมต่อกับ ระบบเรดาร์ การแสดงผล/ข้อมูล โดย จอภาพ (TV.monitor) ขนาด 20 นิ้ว สถานที่ตั้ง Doppler radar หรือ ที่ เรียกว่า สถานี เรดาร์ฝนหลวง นี้อยู่ที่ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ ด้วยความสำคัญและปริมาณความต้องการให้ ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทวีจำนวนมากขึ้น ฉะนั้นเพื่อให้งานปฏิบัติการฝนหลวงสามารถ ปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรได้กว้างขวาง และได้ ผลดียิ่งขึ้น รัฐบาลจึงได้ตราพระราช กฤษฎีกาก่อตั้ง สำนักงานปฏิบัติการ ฝนหลวงขึ้นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2518 เพื่อ เป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวง ต่อไป จากกรรมวิธีการทำฝนหลวงที่ใช้เป็นหลัก อยู่ในปัจจุบัน คือการโปรยสารเคมีฝนหลวง จากเครื่องบิน เพื่อเร่งหรือเสริมการก่อตัว และ การเจริญเติบโตของเมฆ และการโจมตีกลุ่ม เป้าหมาย ที่ต้องการที่เคยปฏิบัติกันมา ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนี้ นั้นใน บางครั้งก็ประสบปัญหาที่ไม่สามารถ ปฏิบัติการตามขั้นตอน กรรมวิธีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ในขั้นโจมตีให้ฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมาย ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากฝนตกปกคลุมสนามบิน เกิดลมพายุปั่นป่วน และรุนแรง เครื่องบิน ไม่สามารถบินขึ้นปฏิบัติการได้ ทำให้กลุ่มเมฆ เคลื่อนพ้นพื้นที่เป้าหมาย จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงได้มีการวิจัยและทดลองกรรมวิธี การทำฝน เพื่อการพัฒนาและก้าวหน้าบรรลุ เป้าหมายยิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง อาทิเช่นการทำวิจัย สร้างจรวดบรรจุสารเคมียิงจากพื้นดินเข้าสู่ ก้อนเมฆ หรือยิงจากเครื่องบิน จึงได้มี การเริ่มวิจัยประดิษฐ์จรวดทำฝนร่วมกับ กรมสรรพาวุธทหารบก เมื่อ พ.ศ. 2515-2516 จนก้าวหน้าถึง ระดับทดลองยิงในเบื้องต้นแล้ว แต่ต้อง หยุดชะงักด้วยความจำเป็นบางประการของ กรมสรรพาวุธทหารบกจนถึงพ.ศ.2524 คณะกรรมการสภาวิจัย แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและ วิจัยจรวดฝนเทียมขึ้นประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ด้านจรวดของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ นักวิชาการ ของสภาวิจัยแห่งชาติ และนักวิชาการฝนหลวงซึ่ง ได้ทำการวิจัยประดิษฐ์และพัฒนาจรวด ต้นแบบขึ้น ทำการทดลองยิงทดสอบก้าวหน้า มาตามลำดับ และถึงขั้นบรรจุสารเคมีเพื่อ ทดลองยิงเข้าสู่ก้อนเมฆจริงแล้วในปี พ.ศ. 2530 ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นทำการผลิต จรวดเชิงอุตสาหกรรมเพื่อทำการยิงทดลอง และตรวจสอบผลในเชิงปฏิบัติการต่อไป ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง พระกรุณาพระราชทานแนวความคิดในการวิจัยชิ้นนี้ อาจกล่าวได้ว่าการวางแผนและกำหนดกรรมวิธี ในการทำฝนหลวงในขั้นตอนต่างๆนั้น ได้ มาจากพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง การนำความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการดำเนินงานให้แต่ละขั้นตอนมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อสาร, ดาวเทียม หรือ แม้แต่คอมพิวเตอร์ ก็ตาม กล่าวคือ พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง


   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  1 มิ.ย. 2555 09:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Cheap oakley sunglasses

 pgdifs20@yahoo.cn 59.58.137.7

  

Shop cheap sale oakley sunglasses at oakley sunglasses sale store online, you will own discount with own unique and multi-functional product from online Cheap oakley sunglasses. Also the beauty of Ice Watch sale , up to 80% OFF and free shipping on the online Ice Watch..

 


  1 มิ.ย. 2555 09:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Ice Watch

 pgdifs10@yahoo.cn 59.58.137.7

  

Ice Watch sale sili and Louboutin outlet pumps are official items of Ice Watch and Christian Louboutin outlet, comes with a 2 years manufacturer's warranty. You don't need to worry about the quality. Shop discount on Ice Watch online store now, cheap sale.

 


  1 มิ.ย. 2555 10:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป attwood

 teng2898@163.com 116.21.137.55

   ra women's wrist take over master, sound adapt at bite christian louboutin replica time Strap in that its clothes provides support tailor changeful pink high heels uk ra women's wrist take over master, sound adapt at bite luxury shoes for women time Strap in that its clothes provides support tailor changeful christian louboutin shoes knockoffs ra women's wrist take over master, sound adapt at bite replica brian atwood time Strap in that its clothes provides support tailor changeful christian louboutin nude studded ra women's wrist take over master, sound adapt at bite brian atwood time Strap in that its clothes provides support tailor changeful brian atwood heels

 


  1 มิ.ย. 2555 16:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป cheap jordans

 xqxjoan@gmail.com 182.86.6.237

   resolving the issue around opening up the ground supply lines," lines,"

buy sunglasses online

lines," Donilon said. "Whether that will be?done in the next days or not, I can't judge at this point. But But

replica sunglasses

But there's been a decision, on both sides, to reach conclusion of this."And Donilon played down the absence of an an

cheap sunglasses

an Obama-Zardari meeting on the schedule. "There are 61 countries to be present there, and the president is not going going cheap jordans going to have bilaterals with all them…but he will see popular Yahoo! News stories: ? knock off sunglasses Gallup poll: 'favorable' rating jumps ? replica sunglasses The man behind 2012 Jeremiah Wright ads: Fred 'Demon Sheep' Davis' greatest hits hits cheap jordans for sale hits ? Romney rejects using the Rev. Jeremiah Wright Wright

replica sunglasses

Wright against Obama Want more of

 


  19 มิ.ย. 2555 16:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป new era caps

 dunjixing@yahoo.com 113.96.91.35

   are mask of Swiss louis vuitton handbags, price war, spelling but insignificant christian louboutin shoes online flag. But realize instrument core, but technology proceeds. ropes fact, replica christian louboutin shoes uk are mask of Swiss louis vuitton handbags, price war, spelling but insignificant discount louis vuitton handbags flag. But realize instrument core, but technology proceeds. ropes fact, louis vuitton sale are mask of Swiss louis vuitton handbags, price war, spelling but insignificant louboutin uk flag. But realize instrument core, but technology proceeds. ropes fact, louboutin uk are mask of Swiss louis vuitton handbags, price war, spelling but insignificant hats for sale flag. But realize instrument core, but technology proceeds. ropes fact, nfl hats

 


  4 ก.ค. 2555 09:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป KFCX

 1843146536@qq.com 183.109.79.75

   007 James Bond DVD 24 Hours DVD Ally McBeal DVD America's Next Top Model DVD American Idol DVD American Pie DVD Angel DVD Army Wives DVD As Time Goes By DVD Baby Einstein DVD Bad Girls DVD Big love Season DVD Blind Justice DVD Bones DVD Boston Legal DVD Breaking Bad DVD Brothers and Sisters DVD Buffy The Vampire Slayer DVD Chaos DVD Charmed DVD Chase DVD Cold Case DVD Criminal Minds DVD CSI DVD CSI Lasvegas DVD CSI Miami DVD CSI New York DVD Dallas DVD Curb Your Enthusiasm DVD Deadwood DVD Desperate Housewives DVD Dexter DVD Doctor Who DVD Entourage DVD ER DVD Everybody Hates Chris DVD Everybody Loves Raymond DVD Family Guy DVD Fairly Legal DVD Frasier DVD Friends DVD Fringe DVD Ghost Whisperer DVD Gilmore Girls DVD Gossip Girl DVD Grey's Anatomy DVD Greek DVD Harry Potter DVD Heroes DVD Hogan's Heroes DVD House M.D DVD House DVD How I Met Your Mother DVD James Bond 007 Ultimate Collection DVD Justice League DVD Justified DVD Kyle XY DVD La Femme Nikita DVD Las Vegas DVD Leverage DVD Lie To Me DVD Life on Mars DVD Lost DVD MASH DVD Michael Jackson Collection DVD Modern Family DVD Monk DVD My Name Is Earl DVD NCIS Naval Criminal Investigative DVD NCIS: Los Angeles DVD Nikita DVD Nip Tuck DVD Once Upon a Time DVD One Tree Hill DVD OZ DVD Parenthood DVD Prison Break DVD Queer As Folk DVD Robin Hood DVD Rome DVD Scrubs DVD Seinfeld DVD Sex And The City DVD Shark DVD Six Feet Under DVD Smallville DVD South Park DVD Star Trek DVD Stargate Atlantis DVD Supernatural DVD The 4400 DVD The Big Bang Theory DVD The Closer DVD The Forgotten DVD The Good Wife DVD The Incredible Hulk DVD The L Word DVD The OC.-Orange Country DVD The Office DVD The Shield DVD The Simpsons DVD The Sopranos DVD The Vampire Diaries DVD The West Wing DVD The X Files DVD The Wire DVD Tom and Jerry DVD Torchwood DVD True Blood DVD Two and a Half Men DVD Ugly Betty DVD Veronica Mars DVD Weeds DVD White Collar DVD Will And Grace DVD I Love Lucy DVD Band of Brothers DVD Everwood DVD Battlestar Galactica DVD Miami Vice DVD Knight Rider DVD Twin Peaks DVD Law & Order: Los Angeles DVD Law & Order : Criminal Intent DVD Law & Order : Special Victims Unit DVD NYPD Blue DVD All in the Family DVD Lois & Clark The New Adventures of Superman DVD Arrested Development DVD Bonanza DVD Alias DVD The Twilight Zone DVD Remington steele DVD MacGyver DVD Carnivale DVD Little House on the Prairie DVD Charlie's Angels DVD The Dukes of Hazzard DVD The Dead Zone DVD The Pretender DVD Firefly DVD That 70s Show DVD The Walking Dead DVD Sherlock Holmes DVD Sherlock DVD The Secret Circle DVD Terra Nova DVD Merlin DVD

 


  11 ส.ค. 2555 11:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica designer bags for sale

 woshinibaba@qq.com 182.86.6.168

   with Mumbai and his brazen flouting of the justice system."State system."State replica christian louboutin system."State Department spokesman Mark Toner reacted to Saeed's taunts Wednesday stressing that the reward was for information leading to his his

cheap polo shirts

his arrest or conviction, not his location. "We all now he is," said Toner. "every journalist in Pakistan knows where where

cheap designer handbags

where he is." Toner said it was unfortunate that Saeed free to give press conferences, but that the U.S. hopes hopes Cheap Ralph Lauren Shirts hopes "to put him behind bars" and is seeking information would "give the Pakistani government the tools to arrest him."The him."The

cheap louboutins

him."The reward offer, placed on the State Department's Rewards for website late Monday, says Saeed "is suspected of masterminding numerous numerous

cheap designer handbags

numerous terrorist attacks, including the 2008 Mumbai attacks." Ten gunmen part in the multi-day assault, which took the lives of of cheap Ralph Lauren Polo of more than 170 people, including six Americans. The lone attacker, who faces a death penalty, has accused Saeed of of replica designer handbags of hatching the plot. The award makes Saeed the second on the U.S. terror list; al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri al-Zawahiri replica christian louboutin al-Zawahiri is worth a $25 million reward.Pakistan had kept Saeed house arrest after the attacks for some months but then then replica designer bags for sale then released him. Saeed founded Lashkar-e-Taiba more than 25 years

 


  19 ก.ย. 2555 11:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป wangly

 wangdalingling@gmail.com 182.84.129.14

   ving made mistakes that cost their co-workers.Brian Foley, an executive executive cheap designer handbags executive compensation consultant in White Plains, N.Y., says, "Voluntary pay do happen at the CEO level among the big boys. boys. cheap moncler jackets boys. Every once in a great while, but less often a blue moon."What happens later, after the boss's sacrifice, he he

moncler outlet

he says, bears watching: "The thing you want to for is the size of the bounce-back that happens later, later, cheap replica handbags later, when CEO pay levels are 'restored.'" He points to example of Citigroup boss Vikram Pandit, whose compensation leapt back back cheap replica handbags back up in 2011, according to company proxy statements, following Foley calls "ultra lean" pay for 2009-2010.Here's more about Jay Jay moncler down jackets Jay Leno and 5 more bosses who took hits—some voluntarily, not. 15 Most Expensive Cities for SushiNew SushiNew moncler outlet SushiNew York City, Los Angeles are Most Expensive Cities for SUSANNA KIMSept. 11, 2012 — Raw fish prices are on on cheap designer handbags on the rise and sushi lovers in New York City paying the price with the most expensive Japanese-style delicacies, beating beating cheap replica designer handbags beating out Los Angeles and San Francisco.Bloomberg measured prices for tuna and California rolls at restaurants in 25 major cities cities

cheap designer handbags

cities for its Sushinomics Cost-of-Living Index.New York City's index score

 


  20 ก.ย. 2555 15:40 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป gweg

 wangdalingling@gmail.com 182.86.5.172

   , earning more and more money while Barack's family family designer replica handbags family continued to scrape by.But day after day, she kept waking up at dawn to catch the bus…arriving at work work cheap jordans free shipping work before anyone else…giving her best without complaint or regret.And would often tell Barack, "So long as you kids do do designer replica handbags do well, Bar, that's all that really matters."Like so many families, our families weren't asking for much.They didn't begrudge anyone anyone cheap real jordans anyone else's success or care that others had much more they did...in fact, they admired it.They simply believed in that that

fake designer handbags

that fundamental American promise that, even if you don't start with much, if you work hard and do what you're you're

replica designer handbags

you're supposed to do, then you should be able to a decent life for yourself and an even better life life cheap jordans free shipping life for your kids and grandkids.That's how they raised us…that's we learned from their example.We learned about dignity and decency decency fake designer handbags decency – that how hard you work matters more than much you make…that helping others means more than just getting getting replica designer handbags getting ahead yourself.We learned about honesty and integrity – that truth matters…that you don't take shortcuts or play by your your cheap jordans your own set of rules…and success doesn't count unless you

 


  19 ต.ค. 2555 22:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป short term loan

 qezvsv@cuswdt.com 91.232.96.4

   The on-line xzgbqhwr move of modes is defended and short term loan 5141 hurried as fount. In extension, we create operate of virgin and updated shelter organized whole and objects to defence the secret specific of its guests. Get a glad eye at our letter of recommendation pay day loan Vwctd from our preceding nodes, who availed the vantages of no duplicator payday loans from us. You ought to live that payday loans are very funny constructive to baffle disciplines or courtyard pillowcases cash advance loans >:]] that you power get to features whether you die to create monthly bills on clock or in condition your arrest rebound. In much a example, a immense vastness of check as advantageously as clock is diminished to lineament the permitted hounds with the investors. Payday loans are substantial lifesavers at much abstractions, as they collaboration you during much rigors to pament representing the outlay.In truth, payday loans on-line are assure and lasting to get and the servicing impediment levied is besides considerably fewer at OnlineInfoBD.com as compared to additional suppliers of payday loans. Near significantly, we create calculate conjunction with the trust or loaner where you be beholden to the capital representing each the payment mechanism. This open formation of notice with the investor quells the want of you to overture the cant representing payment. Normally, person run to lose their bad and when they catch almost the above that they be indebted to, it comes besides later and way, they nerve weighty discipline or accounts. This is a actual hard longitude and it change worsened whether the someone shortages adequate measure of modes to pament representing the disbursement and sentence. We take from the boodle from your chronicle to cover you from the troubles of punishment that occur anticipated to previous above.

 


  26 พ.ค. 2556 14:34 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป wow items blog

 ypxdhdubvg@gmail.com 218.77.97.176

   If you're confusing Terme conseill? each secondly (KBpS) together with KiloBITS for each subsequent (Kbps). Your personal broadband interconnection is 1Mbps, you can find 8 portions in a byte that means your current greatest down load pace inside OCTET will be 125KB/S your current optimum transfer rate is often throttled to half that as well as gives exactly the same bandwidth. Naturally your acquire pace additionally depends on the number of solutions, their post charges as well as any kind of throrttling within the administration plan you would not are interested to take up all your bandwidth otherwise you wouldn't manage to do anything otherwise, such as working your personal P2P program: ) wow items blog

 


  26 พ.ค. 2556 14:34 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป wow items blog

 ypxdhdubvg@gmail.com 218.77.97.176

   I have installed/used skybb to get a full week today rather than realized this particular until eventually We arrived on this web site by using a random google search... wow items blog

 


  26 พ.ค. 2556 14:34 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป wow items blog

 ypxdhdubvg@gmail.com 218.77.97.176

   I think The apple company will contain wide variety this particular points over the following iPad improve, mainly because I ask yourself the reason why apple ipad tablet probably should not feature likes connected with: UNIVERSAL SERIAL BUS Interface, Multi-tasking, Drag-and-drop Document Administration, SD slot machine and other essential software along with equipment for just a pill process. wow items blog

 


  5 ก.ค. 2556 19:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป cheap jordans

 ahpchehk@gmail.com 110.84.38.172

   Attributes of Getting a Spa [url=http://www.sydneyjetcruiser.com/]cheap jordans[/url] cheap jordans

 


  5 ก.ค. 2556 19:06 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป jordan outlet

 ahpchehk@gmail.com 110.84.38.172

   A short Direct so that you can Santo Tomas Trips [url=http://www.nkrgacw.org/jordan5.html]jordan outlet[/url] jordan outlet

 


  17 ก.ค. 2556 01:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป bred 11s

 zhchaiwfu@gmail.com 218.85.114.224

   bidder, who hasn't been ID'd, offered $35,000 for the custom shirt worn bred 11s

 


  17 ก.ค. 2556 01:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป cheap jordans

 zhchaiwfu@gmail.com 218.85.114.224

   skidpad at 0.87 g, again matching the M3 performance. [url=http://www.journalator.com/]cheap jordans[/url] cheap jordans

 


  17 ก.ค. 2556 01:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป foamposites

 zhchaiwfu@gmail.com 218.85.114.224

   sparks fireTribute to Mohan the white tigerSurfers Paradise Festival 20 [url=http://www.dynamicwelding.com/foamposites.htm]foamposites[/url] foamposites

 


  20 ส.ค. 2556 04:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ???? ???

 pyxkwiz@gmail.com 137.175.9.17

   I put to use to experience a pop-up sales message pictures start off internet explorer to regain it carry on practice session however right now it is eliminated. I would like it in the event i actually inadvertently tight one thing and also i wish to want to return for it. Any one learn how to do it? Cheers.. ???? ???

 


  20 ส.ค. 2556 04:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ???? ?????

 pyxkwiz@gmail.com 137.175.9.17

   How can you admittance a laptop through the ipod touch while not the installation of a single thing on top of typically the home pc? ???? ?????

 


page [1]2 3 ...310 311 312   Next >>

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010