Logo Webboard ของ watchaischool
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  วิชาเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์

  

  Topic : แบบทดสอบบทที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี 4

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
9COMCENTER9

  
jobs9tom@hotmail.com 202.176.67.209

  โพสต์เมื่อ : 23 ส.ค. 2551 11:02 น.

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

ลงชื่อ นายขจรภัทร  บุบผามาลา

ครูประจำวิชา เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  23 ส.ค. 2551 11:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
9COMCENTER9

  
jobs9tom@hotmail.com 202.176.67.209

  

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม

( คำตอบในตัวอย่างนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องก็ได้เพราะนำมาตอบเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น คำตอบนั้นถ้านักเรียนตั้งใจเรียน และจดตามที่สอนรับรองมีคำตอบแน่นอน และขอให้ตอบด้วยตัวเองเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง)

 

 

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  20 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.  ให้นักเรียนบอกความหมายของ “ข้อมูล”  และความหมายของ “ข้อมูล”  ในระบบของคอมพิวเตอร์มาให้เข้าใจ

ตอบ        -  ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือที่เรียกว่าข้อเท็จจริง

                            -  ข้อมูลในระบบของคอมพิวเตอร์ หมายถึง เรื่องราวต่าง ๆ ที่เราบันทึกไว้

 

ตอบแบบสอบถามโดย เด็กชายขจรภัทร  บุบผามาลา

เลขที่ 100  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

 


  19 ก.ย. 2551 21:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
katavutclub

katavutclub@hotmail.com 58.9.134.47

  

 

 

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

คำสั่ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้  ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือข้อความ รูปภาพเสียงเกี่ยวกับคน สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ 1.จากโทรทัศน์ 2.จากวิทยุ 3.จากหนังสือพิมพ์

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ มี 4 วิธี คือ สอบถามจากผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูลโดยตรง การจดบันทึก จากการสำรวจ รวมรวมข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวม

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ มีความเร็วในการทำงานสูง มีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มากและสามารถโอนย้ายข้อมูลอีกเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกวิธี

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ 1.การประมวลผลแบบกลุ่ม 2.การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ จัดเก็บใส่แฟ้ม

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ การทำงานเป็นกลุ่ม มีความคิดร่วมกัน

 

ลงชื่อ เด็กชายคฑาวุธ  สมประสงค์

เลขที่7 ชั้นประถมศึกษาปีที่4/2 

 

 

 


  22 ก.ย. 2551 14:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nopparatciub

nopparatciub@hotmail.com 125.25.128.250

  

                   แบบทดสอบประจำบทที่ 1

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขรูปภาพเสียงเกี่ยวกับคนสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ                                                                                     

2.     ให้นักเรียนแหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ

ตอบ_1.วิทยุ 2.โทรทัศน์ 3.หนังสือพิมพ์ 4.คอมพิวเตอร์

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ 4 วิธี คือ สอบถามผู้ที่เราจะสอบถามโดยตรง การจดบันทึกจากการสำรวจ รวบรวมข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวม

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ มีความเร็วในการทำงานสูง มีความสามารถในการเก็บข้อมูล

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ   สารสนเทศ หมายถึง ที่ผ่านการประมวลผลให้เหมาะสมและถูกวิธี

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ การประมวลผลแบบกลุ่ม การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ จัดเก็บใส่แฟ้ม

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ การทำงานเป็นกลุ่ม มีความคิดร่วมกัน

 

ตอบแบบทดสอบโดย เด็กชายนพรัตน์  เลิศรัศมีวงศ์

เลขที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

 


  22 ก.ย. 2551 14:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nantaratclub

nantaratclub@hotmaili.com 125.25.128.250

  

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

คำสั่ง     ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของพอเข้าใจข้อมูล มาให้

ตอบ ข้อเท็จจริงที่รวบรวมจากสิ่งที่น่าสนใจข้อมูลที่รวบรวมอาจเป็นตัวเลข ข้อความ ภาพเสียง

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ สิ่งสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี          

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ 4 ข้อ

        1. จดบันทึก

        2. สอบถามผู้ที่ราต้องการทราบข้อมูลโดยตรง

               3. จากการสำรวจ  

       4. รวบรวมข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวม

4.    ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ  มีความเร็วในการทำงานสูง มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมีความถูกต้องแม่นยำตามโปรแกรมที่สั่งงานและข้อมูลที่ใช้

        มีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มาก

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีเหมาะสมและถูกต้อง

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ การประมูลผลแบบกลุ่ม การประมูลผลแบบเชื่อมโยง

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ จัดเก็บใส่แฟ้ม

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ  การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ การทำง่นเป็นกลุ่มมีความคิดรวมกัน

 

เด็กหญิงนันทรัตน์  ต้องไกรเลิศ เลขที่16   ป.4/2

 


  22 ก.ย. 2551 14:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
mike

katavutclub@hotmail.com 125.25.128.250

  

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

     คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

      หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ   ข้อมูล    หมายถึง     ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือข้อความ   รูปภาพเสียงเกี่ยวกับคน   สิ่งของ

หรือเหตุการณ์ต่างๆ

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ    1.จากวิทยุ   2.   จากหนังสือพิมย์     3. จากโทรทัศน์

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ   มี4 วิธี   คือสอบถามจากผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูลโดยตรง  การจดบันทึก   จากการสำรวจ   รวมข้อมูล

ที่มีผู้อื่นรวบรวม

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ  มีความเร็วในการทำงานสูง  มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง   มีความถูกต้องแม่นยำตามโปรเกรมที่สั่ง

งานและข้อมูลที่ใช้

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาพอเข้าใจ

ตอบ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีเหมาะสมและถุกต้อง

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ     1  การประมวลผลแบบกลุ่ม 2  การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ   จัดเก็บใส่แฟ้ม

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ       การประมวลผลแบบเชื่มโยง

 

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

 

ตอบ    การทำงานเป็นกลุ่มมีความคิดร่วมกัน

 

 

                                                                                                                        ลงชื่อ      เด็กชายอนุรักษ์      พรมหู

เลขที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่4/2

 


  22 ก.ย. 2551 14:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nontawatclub

nontawatclub@hotmaili.com. 125.25.128.250

  

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

คำสั่ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ  ข้อเท็จจริง  ตัวเลข  รูปภาพ

 

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ 1. วิทยุ   2.โทรทัศน์   3.โทรศัพน์   4. คอมพิวพ์เตอร์ 

 

5.จากหนังสือพิมพ์     

 

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ  สอบถามจากุผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูล

 

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

 

        

               ตอบ  ฮารัดแวร์   หมายถึง   อุปกรณ์หรือเครือง 

 

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล

 

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ การประมวลผลแบบกลุ่ม

 

 

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ เก็บใสแฟ้ม

 

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบการประมวลผลแบบเชื่อมโยง

 

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ  การทำงาน

 

 

 


  26 ก.ย. 2551 16:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kung

manassakornclub@hotmail.com 125.25.140.254

  

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

 

ตอบ ข้อมูล  หมายถึง  ข้อเท็จจริงที่เป็น ตัวเลข รูปภาพ

 

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

 

ตอบ 1.;วิทยุ  2.หนังสือพิมพ์  3.โทรทัศน์

 

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

 

ตอบ สอบถามจากผู้อื่นที่เราต้องการทราบข้อมูล

 

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

 

ตอบ  มีความเร็วในการทำงานสูง  มีความสามารถในการเก็บข้อมูล

 

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

 

ตอบ สารสนเทศ  หมายถึง  ที่ผ่านการประมวลผลให้เหมาะสมและถูกวิธิ

 

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

 

ตอบ การประมวลผลแบบกลุ่ม  การประมวลผลแบบเชื่ยมโยง

 

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

 

ตอบ จัดเก็บใส่แฟ้ม

 

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

 

ตอบ การประมวลผลแบบเชื่ยมโยม

 

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

 

ตอบ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม  มีความคิดร่วมกัน

 

 

 

 

ลงชื่อ เด็กชาย พรวศิล  สลับศรี

 

ชั้น ป.4/2  เลขที่  2

 


  26 ก.ย. 2551 16:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nakarin

nakarinclub@hotmail.com 125.25.140.254

  

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ    ข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็ตัวเลขหรือข้อความรูปภาพเสียงเกี่ยวกับคน  สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ      1. จากโทรทัศน์ 2. จากวิทยุ 3. หนังสือพิมพ์   

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ  มี  4.  วิธีคือสอบถามจากผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูลโดยตรง    การจดบันทึก    จากการสำรวจ   รวมข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวม

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ มีความเร็วในการทำงานสูง มีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มากและสามารถโอนย้ายข้อมูลอีกเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกวิธี

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ 1.การประมวลผลแบบกลุ่ม 2.การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ จัดเก็บใส่แฟ้ม

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

9.      ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ การทำงานเป็นกลุ่ม มีความคิดร่วมกัน

ด.ช.นครินทร์     โง้เสียง

เลขที่ 6 ป.4/1

 


  9 ม.ค. 2560 22:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป AntonViguarm

 agromash@domainseoforum.com 31.184.238.55

   Provera 5mg Perlutex Cialis Generique Europe cialis Le Cialis Marche How Long Does Zithromax Take To Work Cialis No Prior Prescription Pharmacies In Canada Cialis Toma Diaria kamagra price thailand Secure Ordering Isotretinoin Pills In Internet Kamagra E Hipertension Pulmonar Amoxicillin Side Effects Sexual Excitement Canadian Neighborhood Pharmacy Review viagra online prescription Buy Salbutimol Priligy Dapoxetine Chlorhydrate Erection Pills At Gnc cialis Cvs Viagra Substitute Buy Salbutimol Viagra Original Bestellen viagra Amoxicillin Thrush Propecia Side Effects Treatment

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010