Logo Webboard ของ watchaischool
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  วิชาเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์

  

  Topic : แบบทดสอบบทที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปี 4

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
9COMCENTER9

  
jobs9tom@hotmail.com 202.176.67.209

  โพสต์เมื่อ : 23 ส.ค. 2551 11:02 น.

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

ลงชื่อ นายขจรภัทร  บุบผามาลา

ครูประจำวิชา เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  23 ส.ค. 2551 11:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
9COMCENTER9

  
jobs9tom@hotmail.com 202.176.67.209

  

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม

( คำตอบในตัวอย่างนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องก็ได้เพราะนำมาตอบเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น คำตอบนั้นถ้านักเรียนตั้งใจเรียน และจดตามที่สอนรับรองมีคำตอบแน่นอน และขอให้ตอบด้วยตัวเองเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง)

 

 

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  20 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.  ให้นักเรียนบอกความหมายของ “ข้อมูล”  และความหมายของ “ข้อมูล”  ในระบบของคอมพิวเตอร์มาให้เข้าใจ

ตอบ        -  ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือที่เรียกว่าข้อเท็จจริง

                            -  ข้อมูลในระบบของคอมพิวเตอร์ หมายถึง เรื่องราวต่าง ๆ ที่เราบันทึกไว้

 

ตอบแบบสอบถามโดย เด็กชายขจรภัทร  บุบผามาลา

เลขที่ 100  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

 


  19 ก.ย. 2551 21:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
katavutclub

katavutclub@hotmail.com 58.9.134.47

  

 

 

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

คำสั่ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้  ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือข้อความ รูปภาพเสียงเกี่ยวกับคน สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ 1.จากโทรทัศน์ 2.จากวิทยุ 3.จากหนังสือพิมพ์

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ มี 4 วิธี คือ สอบถามจากผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูลโดยตรง การจดบันทึก จากการสำรวจ รวมรวมข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวม

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ มีความเร็วในการทำงานสูง มีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มากและสามารถโอนย้ายข้อมูลอีกเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกวิธี

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ 1.การประมวลผลแบบกลุ่ม 2.การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ จัดเก็บใส่แฟ้ม

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ การทำงานเป็นกลุ่ม มีความคิดร่วมกัน

 

ลงชื่อ เด็กชายคฑาวุธ  สมประสงค์

เลขที่7 ชั้นประถมศึกษาปีที่4/2 

 

 

 


  22 ก.ย. 2551 14:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nopparatciub

nopparatciub@hotmail.com 125.25.128.250

  

                   แบบทดสอบประจำบทที่ 1

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขรูปภาพเสียงเกี่ยวกับคนสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ                                                                                     

2.     ให้นักเรียนแหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ

ตอบ_1.วิทยุ 2.โทรทัศน์ 3.หนังสือพิมพ์ 4.คอมพิวเตอร์

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ 4 วิธี คือ สอบถามผู้ที่เราจะสอบถามโดยตรง การจดบันทึกจากการสำรวจ รวบรวมข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวม

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ มีความเร็วในการทำงานสูง มีความสามารถในการเก็บข้อมูล

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ   สารสนเทศ หมายถึง ที่ผ่านการประมวลผลให้เหมาะสมและถูกวิธี

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ การประมวลผลแบบกลุ่ม การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ จัดเก็บใส่แฟ้ม

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ การทำงานเป็นกลุ่ม มีความคิดร่วมกัน

 

ตอบแบบทดสอบโดย เด็กชายนพรัตน์  เลิศรัศมีวงศ์

เลขที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

 


  22 ก.ย. 2551 14:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nantaratclub

nantaratclub@hotmaili.com 125.25.128.250

  

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

คำสั่ง     ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของพอเข้าใจข้อมูล มาให้

ตอบ ข้อเท็จจริงที่รวบรวมจากสิ่งที่น่าสนใจข้อมูลที่รวบรวมอาจเป็นตัวเลข ข้อความ ภาพเสียง

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ สิ่งสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี          

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ 4 ข้อ

        1. จดบันทึก

        2. สอบถามผู้ที่ราต้องการทราบข้อมูลโดยตรง

               3. จากการสำรวจ  

       4. รวบรวมข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวม

4.    ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ  มีความเร็วในการทำงานสูง มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมีความถูกต้องแม่นยำตามโปรแกรมที่สั่งงานและข้อมูลที่ใช้

        มีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มาก

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีเหมาะสมและถูกต้อง

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ การประมูลผลแบบกลุ่ม การประมูลผลแบบเชื่อมโยง

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ จัดเก็บใส่แฟ้ม

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ  การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ การทำง่นเป็นกลุ่มมีความคิดรวมกัน

 

เด็กหญิงนันทรัตน์  ต้องไกรเลิศ เลขที่16   ป.4/2

 


  22 ก.ย. 2551 14:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
mike

katavutclub@hotmail.com 125.25.128.250

  

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

     คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

      หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ   ข้อมูล    หมายถึง     ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือข้อความ   รูปภาพเสียงเกี่ยวกับคน   สิ่งของ

หรือเหตุการณ์ต่างๆ

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ    1.จากวิทยุ   2.   จากหนังสือพิมย์     3. จากโทรทัศน์

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ   มี4 วิธี   คือสอบถามจากผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูลโดยตรง  การจดบันทึก   จากการสำรวจ   รวมข้อมูล

ที่มีผู้อื่นรวบรวม

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ  มีความเร็วในการทำงานสูง  มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง   มีความถูกต้องแม่นยำตามโปรเกรมที่สั่ง

งานและข้อมูลที่ใช้

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาพอเข้าใจ

ตอบ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีเหมาะสมและถุกต้อง

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ     1  การประมวลผลแบบกลุ่ม 2  การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ   จัดเก็บใส่แฟ้ม

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ       การประมวลผลแบบเชื่มโยง

 

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

 

ตอบ    การทำงานเป็นกลุ่มมีความคิดร่วมกัน

 

 

                                                                                                                        ลงชื่อ      เด็กชายอนุรักษ์      พรมหู

เลขที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่4/2

 


  22 ก.ย. 2551 14:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nontawatclub

nontawatclub@hotmaili.com. 125.25.128.250

  

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

 

คำสั่ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

 

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ  ข้อเท็จจริง  ตัวเลข  รูปภาพ

 

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ 1. วิทยุ   2.โทรทัศน์   3.โทรศัพน์   4. คอมพิวพ์เตอร์ 

 

5.จากหนังสือพิมพ์     

 

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ  สอบถามจากุผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูล

 

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

 

        

               ตอบ  ฮารัดแวร์   หมายถึง   อุปกรณ์หรือเครือง 

 

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล

 

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ การประมวลผลแบบกลุ่ม

 

 

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ เก็บใสแฟ้ม

 

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบการประมวลผลแบบเชื่อมโยง

 

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ  การทำงาน

 

 

 


  26 ก.ย. 2551 16:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
kung

manassakornclub@hotmail.com 125.25.140.254

  

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

 

ตอบ ข้อมูล  หมายถึง  ข้อเท็จจริงที่เป็น ตัวเลข รูปภาพ

 

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

 

ตอบ 1.;วิทยุ  2.หนังสือพิมพ์  3.โทรทัศน์

 

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

 

ตอบ สอบถามจากผู้อื่นที่เราต้องการทราบข้อมูล

 

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

 

ตอบ  มีความเร็วในการทำงานสูง  มีความสามารถในการเก็บข้อมูล

 

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

 

ตอบ สารสนเทศ  หมายถึง  ที่ผ่านการประมวลผลให้เหมาะสมและถูกวิธิ

 

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

 

ตอบ การประมวลผลแบบกลุ่ม  การประมวลผลแบบเชื่ยมโยง

 

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

 

ตอบ จัดเก็บใส่แฟ้ม

 

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

 

ตอบ การประมวลผลแบบเชื่ยมโยม

 

9.       ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

 

ตอบ การทำงานแบบเป็นกลุ่ม  มีความคิดร่วมกัน

 

 

 

 

ลงชื่อ เด็กชาย พรวศิล  สลับศรี

 

ชั้น ป.4/2  เลขที่  2

 


  26 ก.ย. 2551 16:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
nakarin

nakarinclub@hotmail.com 125.25.140.254

  

แบบทดสอบประจำบทที่ 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้มาให้ถูกต้อง และเข้าใจมากที่สุด

(ข้อละ 10 คะแนน) ( จิตพิสัย  10 คะแนน) รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ:- ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนทำได้ แต่ขอให้ช่วยกันแค่การเสนอแนะเท่านั้น  เพื่อฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขอความกรุณาอย่าพิมพ์หรือทำให้เด็ดขาด เพราะจะเป็นผลวัดจิตพิสัยด้วย

1.       ให้นักเรียนสรุปความหมายของ “ข้อมูล” และยกตัวอย่างของข้อมูล มาให้พอเข้าใจ

ตอบ    ข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็ตัวเลขหรือข้อความรูปภาพเสียงเกี่ยวกับคน  สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ

2.       ให้นักเรียนบอก “แหล่งข้อมูล” มาเป็นข้อ ๆ

ตอบ      1. จากโทรทัศน์ 2. จากวิทยุ 3. หนังสือพิมพ์   

3.       การรวบรวมข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง

ตอบ  มี  4.  วิธีคือสอบถามจากผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูลโดยตรง    การจดบันทึก    จากการสำรวจ   รวมข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวม

4.       ให้นักเรียนบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้จากคอมพิวเตอร์มาให้มากที่สุด

ตอบ มีความเร็วในการทำงานสูง มีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มากและสามารถโอนย้ายข้อมูลอีกเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้

5.       “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร  ให้นักเรียนอธิบายมาให้พอเข้าใจ

ตอบ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกวิธี

6.       ให้นักเรียนบอก “วิธีการประมวลผล”  อย่างถูกวิธีเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ 1.การประมวลผลแบบกลุ่ม 2.การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

7.       การจัดเก็บข้อมูลมีวิธีเก็บอย่างไร  ขอให้อธิบายมาให้เข้าใจมากที่สุด

ตอบ จัดเก็บใส่แฟ้ม

8.       ATM เป็นการประมวลผลในรูปแบบได อธิบายหลักการทำงานมาให้พอเข้าใจ

ตอบ การประมวลผลแบบเชื่อมโยง

9.      ให้นักเรียนอธิบาย “การประมวลผลแบบกลุ่ม” มาให้เข้าใจ

ตอบ การทำงานเป็นกลุ่ม มีความคิดร่วมกัน

ด.ช.นครินทร์     โง้เสียง

เลขที่ 6 ป.4/1

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010